• Xưởng sửa chữa và chuẩn chỉnh máy địa vật lý

    Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

  • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

    Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

  • Đội công nghệ cao

    Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

  • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

    Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

  • Đội Carota khí

    Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

  • Đội thử vỉa

    Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

XÍ NGHIỆP ĐỊA VẬT LÝ GIẾNG KHOAN - BẠN ĐỒNG HÀNH CỦA CÁC NHÀ DẦU KHÍ

Vietsovpetro: Kỷ niệm 30 năm ngày ký Hiệp định thành lập

Ngày 15/7, Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro (nay là Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro) kỷ niệm 30 năm ngày ký Hiệp định thành lập. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến dự và đánh giá rất cao những thành tựu quan trọng mà Vietsovpetro đã đạt được.

 


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá rất cao những thành tựu quan trọng mà Vietsovpetro đã đạt được

Trong 30 năm qua, Vietsovpetro đã thành công và đạt được một khối lượng rất lớn trong công tác thăm dò địa chất dầu khí trên thềm lục địa VN. Tại buổi lễ, ông Nguyễn Hữu Tuyến, TGĐ của Vietsovpetro cho biết đã khảo sát được 115 nghìn km. tuyến địa chấn, trong đó có 71 nghìn km.tuyến địa chấn không gian 3 chiều; hoàn thành thi công 71 giếng khoan thăm dò và 327 giếng khai thác với tổng cộng 1.629 km khoan. Đặc biệt, công tác tìm kiếm, thăm dò đã phát hiện 3 mỏ dầu có trữ lượng công nghiệp, gồm mỏ Bạch Hổ, mỏ Rồng và mỏ Đại Hùng, có ý nghĩa quyết định mở ra một giai đoạn phát triển mới của ngành công nghiệp Dầu khí VN, góp phần đưa nước ta trở thành nước khai thác dầu đứng thứ ba ở Đông Nam Á. Một hệ thống công nghệ liên hoàn để duy trì khai thác dầu, khí đã hoàn thành khảo sát, được thiết kế, xây lắp và đưa vào hoạt động trên mỏ Bạch Hổ và mỏ Rồng, bao gồm 14 giàn khai thác cố định, 17 giàn nhẹ, 2 giàn công nghệ trung tâm, 2 giàn nén khí, 2 giàn bơm ép nước duy trì áp suất vỉa, 4 trạm rót dầu trên biển và 520 km đường ống ngầm nội bộ.

Tại mỏ Bạch Hổ, Vietsovpetro đã có công đi đầu tìm ra và khẳng định một loại thân dầu mới phi truyền thống trong công nghiệp dầu khí thế giới bằng phát hiện và đưa vào khai thác thân dầu trong đá móng granit nứt nẻ với trữ lượng lớn từ năm 1987, hiện đã khai thác được 165 triệu tấn.
Tính đến nay, Vietsovpetro đã khai thác trên 193 triệu tấn dầu thô, chiếm tỷ trọng 76% sản lượng khai thác toàn ngành. Tổng doanh thu bán dầu thô đạt 54,3 tỷ USD, nộp NSNN và lợi nhuận của phía VN gần 34,4 tỷ USD, lợi nhuận phía Nga đạt 8,8 tỷ USD. Bên cạnh đó, Vietsovpetro đã cung cấp vào bờ không thu tiền trên 23 tỷ m3 khí đồng hành (tương đương trên 4 tỷ USD) cho phía tham gia VN... Từ năm 2008, việc phát hiện các vỉa dầu khí mới trên các lô 09-1 và nhanh chóng đưa vào khai thác đã giúp Vietsovpetro ngăn chặn được sự suy giảm sản lượng khai thác trong nhiều năm sau giai đoạn khai thác đỉnh, giữ vừng được sản lượng ở mức trên 6 triệu tấn/năm.

Vietsovpetro đã xây dựng 21 nhà giàn DK1 ở quần đảo Trường Sa và biển Kiên Giang, khoan giếng thăm dò PV – 94 ở bãi ngầm Tư Chính (Trường Sa).

Với những kết quả đã đạt được, ngày 27/12/2010, Chính phủ hai nước VN – LB Nga đã ký kết Hiệp định tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực thăm dò địa chất và khai thác dầu khí trong khuôn khổ Liên doanh Việt – Nga, mở ra giai đoạn phát triển mới của Vietsovpetro đến năm 2030 với 2 phía tham gia là Tập đoàn Dầu khí VN và OAO Zarubezhneft.

Từ năm 2011, Vietsovpetro phấn đấu tăng trưởng sản lượng khai thác 6 triệu tấn dầu/năm. Từ năm 2014, cùng với dầu thô sẽ khai thác khí tự nhiên tại mỏ Thiên Ưng trên lô 04-3 để giữ sản lượng khai thác hàng năm ở mức trên 7 triệu tấn dầu quy đổi từ sau năm 2015. Để đảm bảo cơ sở trữ lượng nhằm phát triển lâu dài, Vietsovpetro sẽ tập trung thăm dò các mỏ lô 09-1, đẩy mạnh thăm dò các lô 04-3, 04-1, 16-2 và tham gia đấu thầu thăm dò tại các lô mới trên thềm lục địa VN.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trao tặng Huân chương Lao động cho 12 cá nhân của Vietsovpetro, Huân chương Hữu nghị và Huy chương Hữu nghị cho 26 cá nhân của Nga làm việc tại Vietsovpetro. Vietsovpetro cũng đã 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Sao vàng… Thủ tướng nhấn mạnh, Vietsovpetro đã thực sự lớn mạnh không ngừng và phát triển trên nhiều mặt. Đến nay, Vietsovpetro đã làm chủ được hầu hết các công đoạn chế tạo, thiết kế, lắp ráp được một số vật tư quan trọng, làm chủ công nghệ tại các công trình dầu khí ở khu vực nước sâu, xa bờ,đồng thời mở rộng được phạm vi hoạt động cả theo chiều rộng và chiều sâu. Kết quả hoạt động góp phần thiết thực vun đắp tình hữu nghị và quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa VN – LB Nga.

 

 

  Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trao tặng Huân chương Lao động cho 12 cá nhân của Vietsovpetro

Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nói chung và Vietsovpetro nói riêng tiếp tục làm tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm. Đó là:
Đẩy mạnh công tác tìm kiếm, thăm dò mà hướng phát triển chủ yếu là thềm lục địa Việt Nam, ưu tiên tìm kiếm, thăm dò ở các vùng nước sâu, xa bờ. Tích cực nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội để mở rộng vùng hoạt động tìm kiếm - thăm dò - khai thác ở LB Nga, các nước thuộc Liên Xô trước đây và các nước thứ ba.


Chú trọng đầu tư nghiên cứu áp dụng công nghệ tiên tiến để khai thác một cách an toàn và hiệu quả hệ thống công nghệ hiện có, tận thu tối đa nguồn tài nguyên dầu khí tại mỏ Bạch Hổ và mỏ Rồng; nhanh chóng nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và xây dựng hệ thống thiết bị phù hợp để khai thác khí và condensate tại những vùng mỏ nước sâu.


Đồng thời phát huy năng lực tiềm tàng của Vietsovpetro về cán bộ, về khả năng khoa học, công nghệ và cơ sở vật chất để mở rộng vùng hoạt động của Liên doanh cả ở Việt Nam và ở nước ngoài, cả bên trong và bên ngoài Vietsovpetro nhằm tiết kiệm chi phí và gia tăng lợi nhuận.
Bên cạnh đó cần nâng cao hơn nữa chất lượng nguồn nhân lực, đồng thời không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công nhân viên.


Thủ tướng tin tưởng, Vietsovpetro tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tích to lớn đã đạt được, ra sức phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn thách thức, tiếp tục lao động cần cù, sáng tạo, đóng góp nhiều hơn nữa, thiết thực hơn nữa cho sự nghiệp CNH-HĐH đất nước; góp phần giữ gìn và bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, đồng thời tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược, củng cố tình hữu nghị anh em và mối quan hệ truyền thống tốt đẹp lâu đời Việt - Nga ngày càng bền vững


Theo DDDN

Video

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu