• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

Vietsopetro mở rộng thăm dò dầu khí ra nước ngoài

Sample imageLiên doanh dầu khí Vietsopetro đang nghiên cứu để xin phép triển khai tìm kiếm dầu trên lãnh thổ Liên bang Nga,đồng thời dự định mở rộng hoạt động ra các nước Đông Nam Á.

Chánh văn phòng Vietsopetro Nguyễn Hoàng Hải cho biết, hiện liên doanh được chỉ định xây dựng các công trình dầu khí biển cho nhiều nhà đầu tư nước ngoài như JVPC (Nhật), Petronas Carigaly của Malaysia, làm tổng thầu cho công trình đường ống dẫn khí PM3 - Cà Mau... Năm 1981, Hiệp định liên chính phủ Việt Nam - Liên Xô được ký kết, thành lập Xí nghiệp liên doanh Vietsopetro, có nhiệm vụ tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí trên thềm lục địa VN. Cho đến nay, đơn vị này đã phát hiện 3 mỏ dầu có giá trị công nghiệp, với chi phí phát hiện thấp, chỉ 0,2 USD/thùng đối với mỏ Bạch Hổ và 0,6 USD/thùng với mỏ Rồng. Doanh thu xuất khẩu dầu thô của Vietsopetro ước đạt 32,5 tỷ USD. Lượng dầu khí khai thác của liên doanh chiếm khoảng 60% sản lượng chung cả nước.

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu