• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

Tài liệu thi ATVSV DVL 2014 - PHẦN ÔN THI THỰC HÀNH CHỮA CHÁY

1. Sử dụng bình bột chữa cháy: MFZ-1, MFZ-4, MFZ-8, MFT-25, MFT-35, MFTZ-25, MFTZ-35, RU-6 để dập đám cháy.

2. Sử dụng bình chữa cháy CO2 : MT-2, 3, 5, 7, 9, 24, MTT-24, AREMEX-15, -20, HDC-6,8, YO-5 để dập đám cháy.

3. Triển khai đội hình chữa cháy 1 lăng B (có van khóa) từ hệ thống nước chữa cháy và sử dụng bình bột khô dập đám cháy khay xăng dầu.

 

 

Sơ đồ đội hình thi thực hành chữa cháy khi đã được triển khai :

 

Chuẩn bị và trình tự thực hiện các bước chữa cháy :


Tuyến thi thực hành chữa cháy dài 65m, bắt đầu là vạch xuất phát, cách vạch xuất phát 5m là nơi để phương tiện chữa cháy (2 cuộn vòi B, 01 lăng B, 01 bình bột MFZ 4) 35m tiếp theo là vị trí đứng cầm lăng phun nước làm mát và để 01 bình chữa cháy dự phòng. 10 m tiếp theo là vị trí khay xăng bị cháy (khu vực thao tác dùng bình dập đám cháy khay xăng dầu). Vạch về đích cách khay xăng 15m.


Đội hình 2 người đứng hàng ngang tại điểm xuất phát theo thứ tự 1 – 2  từ trái qua phải.
Số 1 và số 2 từ vạch xuất phát chạy lên nơi để phương tiện hướng về phía trước mỗi người đồng thời rải 01 cuộn vòi B.


Khi có hiệu lệnh xuất phát bằng còi và cờ của trọng tài thì các số thực hiện như sau:


     Số 1 lắp 01 đầu nối của cuộn vòi mình rải vào họng cấp nước, giao 01 đầu nối vòi còn lại cho số 2. Tiếp tục xách 01 bình chữa cháy bột khô MFZ 4 chạy nhanh về phía trước dập tắt đám cháy khay xăng dầu. Sau khi đám cháy được dập tắt ra hiệu cho số 2 cùng chạy nhanh về đích (trường hợp bình chữa cháy thứ nhất bị hư hỏng hoặc đã phun hết mà đám cháy chưa tắt thì được quyền dùng bình chữa cháy dự phòng).


Số 2 sau khi rải xong cuộn vòi của mình, nhận đầu nối của số 1 vừa giao nối với 01 đầu nối vòi của mình, lắp lăng B vào đầu nối đơn còn lại chạy về vạch quy định thực hiện mô phỏng động tác phun nước làm mát. Quan sát khi thấy số 1 dập tắt đám cháy thì nhanh chóng khóa lăng đặt xuống đất và chạy nhanh về đích.


Kết quả thi thực hành


- Thời gian thi thực hành tính từ thời điểm có lệnh của trọng tài cho đến khi thao tác xong bài thi chạy về đích (thời gian của đội tính cho người về sau).

- Sau khi kết thúc bài thi, đội nào bị sai lỗi kỹ thuật như: đấu nối đầu vòi chưa xong, không mở/đóng van khóa của lăng phun… thì sẽ bị cộng thêm thời gian. Cứ mỗi lỗi sẽ bị cộng thêm 05 giây.

- Kết quả của các đội sẽ căn cứ vào thời gian hoàn thành bài thi cộng với thời gian bị phạt của các đội. Đội nào có thời ít hơn đội đó xếp trên.

- Trường hợp không nối được vòi hoặc lăng hoặc không dập được cháy sẽ bị điểm liệt và không đạt.

(Theo tài liệu ôn tập hội thi ATVSV Vietsovpetro lần 5 - 2014 - Trung tâm an toàn và bảo vệ môi trường)

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu