• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

Công tác đào tạo

 

Sample image

Trong các yếu tố của quá trình sản xuất, yếu tố Con Người là yếu tố quan trong nhất. Đội ngũ lao động là nguồn tài nguyên mở vì vậy có thể nói :

Sử dụng tốt nguồn lao động được biểu hiện trên mặt số lượng và thời gian lao động, tận dụng hết khả năng lao động kỹ thuật của người lao động là một yếu tố hết sức quan trọng. Làm tăng khối lượng sản phẩm giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩmvà tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.Hiện tại XN đã đào tạo được một đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật - công nghệ và công nhân có trình độ và tay nghề cao, đã có thể làm chủ công nghệ, điều hành tốt các chu trình sản xuất, thay thế hầu hết các chuyên gia Nga.

 Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, công tác cán bộ phải đi trước một bước. Ý thức điều đó, những năm vừa qua XN Địa vật lý GK đã thực hiện mạnh mẽ công tác đào tạo cán bộ. Với mục tiêu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và quản lý cho CBCNV.

 

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu