• Xưởng sửa chữa và chuẩn chỉnh máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

XÍ NGHIỆP ĐỊA VẬT LÝ GIẾNG KHOAN - BẠN ĐỒNG HÀNH CỦA CÁC NHÀ DẦU KHÍ

Đại hội đại biểu Đoàn cơ sở XN Địa vật lý. GK nhiệm kỳ (2012 - 2014)

{jcomments off}Sáng ngày 28 tháng 12 năm 2011 vừa qua tại hội trường XN Địa vật lý. GK,  Đoàn thanh niên XN Địa vật lý.GK đã tổ chức đại hội đại biểu đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2012 - 2014.

Đến dự buổi lễ có :

Đ/C Dương Văn Thắng - GĐ XN Địa vật lý GK

Đ/C Tạ Tương Hoan -     PGĐ XN Địa vật lý GK

Đ/C Trương Đình Ngọc - Chủ tịch công đoàn.

Đ/C Hoàng Phúc Long - Bí thư Đoàn Thanh niên Vietsovpetro

Thực hiện Kế họach số 11/KH-ĐTN ngày 5/10/2011, Hướng dẫn số 04 ngày 01/11/2011 của Đoàn Vietsovpetro và sự chỉ đạo của Đảng ủy XN Địa vật lý GK. Nhằm đánh giá những hoạt động đã làm được trong nhiệm kỳ qua  và đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới. Trong không khí thi đua sôi nổi của tập thể CBCNV Xí nghiệp Địa vật lý GK phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất năm 2011, Đoàn cơ sở XN Địa vật lý GK tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn cơ sở XN Địa vật lý GK nhiệm ký 2012-2014.

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên XN Địa vật lý GK trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực, mỗi đoàn viên thanh niên không ngừng rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, trao dồi kiến thức, xung kích, tình nguyện trên các lĩnh vực và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh về đại hội :

 

Đại hội đại biểu đoàn cơ sở XN Địa vật lý giếng khoan

Đ/c Nguyễn Thanh Phong - Bí thư Đoàn XN Địa vật lý GK nhiệm kỳ 2010 -2012 phát biểu tại đại hội

Toàn cảnh đại hội


 Đ/c Dương Văn Thắng - GĐ XN Địa vật lý GK phát biểu tại đại hội 

Danh sách BCH nhiệm kỳ 2012 - 2014 :

STT

Họ và tên

Năm sinh

Nghề nghiệp chuyên môn

Đảng viên

Nơi làm việc

Chức danh Đoàn Nhiệm Kỳ 2012-2014Nam

Nữ


1

2

3

4

5

6

7

8


Đoàn cơ sở XN Địa vật lý GK


1

Võ Văn Châu

1985

 

Ks.Địa chất

TT.PT&XLSL

Bí thư Đoàn cơ sở
phụ trách chung


2

Nguyễn Tiến Sỹ

1981

 

Ks.CNTT

TT.PT&XLSL

P.Bí thư  Đoàn cơ sở
phụ trách nhân sự


3

Phạm Thu Trang

 

1984

Kế Toán

Cảm tình Đảng

P.Kế toán

UVBCH Đoàn cơ sở
phụ trách tài chính


4

Cù Ngọc Hồng

1985

 

Ks.Điện tử

Cảm tình Đảng

Đội CNC

UVBCH Đoàn cơ sở
phụ trách HĐ phong trào


5

Trần Quốc Huy

1982

 

Ks.CNTT

Xưởng SC&CCM

UVBCH Đoàn cơ sở
phụ trách HĐ thiếu nhi,
nữ công, cựu chiến binh


6

Tống Tiến Quang

1984

 

Ks.Điện tử

Cảm tình Đảng

Đội Thử vỉa

UVBCH Đoàn cơ sở
phụ trách sáng kiến SC
và khoa học KT


7

Vương Kiến Quốc

1984

 

Ks.Địa chất

Cảm tình Đảng

Đội Carota Khí

UVBCH Đoàn cơ sở
phụ trách sáng kiến SC
và khoa học KT


Chi Đoàn I (Đội CNC, Xưởng Điện tử, Đội Carota TH)


1

Cù Ngọc Hồng

1985

 

Ks.Điện tử

Cảm tình Đảng

Đội CNC

Bí thư Chi Đoàn


2

Trần Quốc Huy

1982

 

Ks.CNTT

Xưởng SC&CCM

P.Bí thư Chi Đoàn


3

Phạm Văn Ý

1985

 

Ks.Địa vật lý

Không

Đội Carota TH

UVBCH Chi Đoàn


Chi Đoàn II (Xưởng Cơ Khí, Đội thử vỉa,TT.Phân tích)


1

Nguyễn Tiến Sỹ

1981

 

Ks.CNTT

TT.PT&XLSL

Bí thư Chi Đoàn


2

Tống Tiến Quang

1984

 

Ks.Điện tử

Cảm tình Đảng

Đội Thử vỉa

P.Bí thư Chi Đoàn


3

Nguyễn Sỹ Tuấn

1985

 

Ks.Vận Hành

Không

Đội Thử vỉa

UVBCH Chi Đoàn


Chi Đoàn III (Đội Carota Khí, Đội KTKT, Hành chính-NV)


1

Vương Kiến Quốc

1984

 

Ks.Địa chất

Cảm tình Đảng

Đội Carota Khí

Bí thư Chi Đoàn


2

Nguyễn Minh Đức

1986

 

Ks.Vật tư

Không

Ban Vật tư

P.BT Chi Đoàn


3

Trần Danh Thành

1982

 

K.s Cơ Khí

Không

Đội  KTKT

UVBCH Chi Đoàn


Video

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu