• Xưởng sửa chữa và chuẩn chỉnh máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

XÍ NGHIỆP ĐỊA VẬT LÝ GIẾNG KHOAN - BẠN ĐỒNG HÀNH CỦA CÁC NHÀ DẦU KHÍ

Công đoàn XN Địa vật lý giếng khoan tổ chức giải cầu lông nội bộ giữa các CĐBP năm 2012

Nhằm tuyển chọn và chuẩn bị lực lượng tham gia giải Cầu lông Vietsovpetro năm 2012, Đồng thời hướng tới việc tạo ra sân chơi lành mạnh, nâng cao tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi lẫn nhau giữa các CĐBP trong XN Địa Vật Lý – GK. Chiều 05/04/2012, tại nhà thi đấu TT.TDTT 5 tầng, Ban thể thao Công đoàn XN Địa vật lý GK đã tổ chức giải Cầu lông nội bộ giữa các CĐBP. Tham gia giải gồm 7 CĐBP, thi đấu theo thể thức đồng đội, kết quả như sau:

      - Giải 1: CĐBP Xưởng SC&CC Máy ĐVL 

      - Giải 2: CĐBP Đội Công nghệ cao 

- Giải 3: CĐBP Đội KTKT và CĐBP Đội Carota Khí

Giải đã diễn ra thành công tốt trong không khí đoàn kết và hữu nghị. 

            Một số hình ảnh về giải:

 

 

caulong4.jpg

Bài và ảnh

Ban thể thao-Công đoàn XN Địa vật lý GK

Video

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu