• Xưởng sửa chữa và chuẩn chỉnh máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

XÍ NGHIỆP ĐỊA VẬT LÝ GIẾNG KHOAN - BẠN ĐỒNG HÀNH CỦA CÁC NHÀ DẦU KHÍ

Giải Cầu lông nội bộ năm 2014 của XN Địa vật lý giếng khoan

Nhằm chuẩn bị tốt cho giải Cầu lông Vietsovpetro năm 2014 sẽ diễn ra vào ngày 04-08/4/2014 và thực hiện kế hoạch
hoạt động của Công đoàn XN Địa vật lý giếng khoan năm 2014, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh nâng cao tinh thần đoàn kết giữa các công đoàn bộ phận. Công đoàn XN ĐVLGK đã tổ chức giải " Cầu lông nội bộ " vào sáng ngày 29/03/2014 tại Trung tâm Văn hóa thể thao Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro.

Để tạo điều kiện cho đông đảo CBCNV của XN có cơ hội tham gia thi đấu và học hỏi kinh nghiệm, BTC đã thông báo rộng rãi đến toàn thể CBCNV trong XN và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các vận động viên thuộc 8 CĐBP trực thuộc công đoàn XN ĐVLGK.

Đến tham gia và cổ động giải có sự hiện diện của đồng chí trong BCH Công đoàn XN ĐVL: Đ/c Nguyễn Thanh Phong – Chủ tịch Công đoàn, Đ/c Trần Đình Hiếu UVBCH và các cổ động viên thuộc các CĐBP.

Sau một buổi sáng thi đấu sôi nổi và hấp dẫn, giải đã kết thúc thành công tốt đẹp, với các kết quả như sau:

Giải Nhất:              CĐBP Xưởng điện tử

Giải Nhì:                CĐBP Carota khí

Đồng giải Ba:         CĐBP Trung tâm phân tích và Kiểm tra khai thác

Sau đây là một số hình ảnh tại giải:

 

Video

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu