• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

Đại hội đại biểu Công đoàn CSTV Xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017-2022

Thực hiện hướng dẫn số 03/HD-CĐVSP ngày 16/3/2017 của Công đoàn Vietsovpetro, ngày 15 tháng 9 năm 2017 Công đoàn CSTV Xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan đã tiến hành tổ chức Đại hội  lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017 -2022 nhằm tổng kết, đánh giá công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2012 -2017, xác định phương hướng và nhiệm vụ công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022.
Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Việt Hải – UVBTV Đảng ủy Vietsovpetro, Phó Tổng giám đốc Vietsovpetro; Đồng chí Nguyễn Quốc Đạt - Chủ tịch Công đoàn Vietsovpetro. Về phía Xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan có đồng chí Dương Văn Thắng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc; đồng chí Tạ Tương Hoan – Phó Bí thư Đảng ủy, PGiám đốc; các đồng chí đại diện cho các tổ chức đoàn thể , trưởng các bộ phận và đặc biệt là sự có mặt của 113 đoàn viên Công đoàn của Xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan.
Tại Đại hội, thay mặt Đoàn chủ tịch, đồng chí Trần Văn Du đã trình bày báo cáo tổng kết công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2022. Trong báo cáo đã nêu rõ những thuận lợi,  khó khăn trong hoạt động công đoàn của Xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan trong nhiệm kỳ vừa qua do tình hình giá dầu không ổn định, sản lượng khai thác dầu ngày càng sụt giảm cùng với việc tái cơ cấu tổ chức, định biên lại lao động của toàn Vietsovpetro. Tuy nhiên dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Xí nghiệp, công đoàn Vietsovpetro, sự hỗ trợ tích cực của chính quyền các cấp và sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể, công đoàn CSTV Xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ là người đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, góp phần tích cực vào các hoạt động tại xí nghiệp, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2012-2017. Vai trò của Công đoàn được thể hiện qua việc: Tích cực tuyên truyền giáo dục vận động công đoàn viên hăng hái tham gia các phong trào thi đua lao động sản xuất, kết hợp với thi đua xây dựng tổ chức Công đoàn, vận động người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tổ chức tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng; triển khai cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao; thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội; thăm hỏi quyên góp ủng hộ CBCNV gặp khó khăn, hoạn nạn, hiếu hỷ, các đối tượng gia đình chính sách; vận động người lao động chấp hành tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy, quy chế của Vietsovpetro...
Đại hội đã  đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017 – 2022: chú trọng chức năng đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho người lao động ; thực hiện giáo dục tư tưởng chính trị , tuyên truyền giáo dục và xây dựng Đảng, phát động các phong trào thi đua nhằm giữ vững danh hiệu tổ chức Công đoàn cơ sở vững mạnh; tuyên truyền, động viên CBCNV phát huy tính sáng tạo, tích cực tham gia phong trào sáng kiến sáng chế nhằm tăng năng suất lao động, tiết giảm chi phí sản xuất; tham gia tích cực công tác an sinh xã hội.
Đại hội đã lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Việt Hải - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Vietsovpetro, Phó Tổng giám đốc LD Vietsovpetro, đồng chí  Nguyễn Quốc Đạt - Chủ tịch Công đoàn Vietsovpetro, đồng chí Dương Văn Thắng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Xí nghiệp và các ý kiến tham luận tại Đại hội.
Đại hội đã bầu 9 đồng chí có đủ phẩm chất đạo đức và năng lực vào BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 và  6 đồng chí đại diện cho tập thể người lao động xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan tham dự Đại hội Công đoàn Vietsovpetro lần thứ XII.
·         Một số hình ảnh tại Đại hội:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Ban chấp hành Công đoàn xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan
                                                    Nhiệm kỳ 2017-2022
                                                          Tin & Ảnh: Lê Minh Nhật

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu