• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

Hội nghị giữa nhiệm kỳ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Xí nghiệp Địa vật lý Giếng khoan nhiệm kỳ 2017 – 2022

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 và kế hoạch chương trình hoạt động của Đoàn cơ sở năm 2019; hướng dẫn số 16-HD/ĐTN-VSP ngày 1/7/2019 về việc Tổ chức Đại hội Chi đoàn và Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp nhiệm kỳ 2017 – 2022, chiều ngày 21/11/2019, Đoàn cơ sở XN Địa vật lý giếng khoan (ĐVLGK) đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ. Hội nghị có nhiệm vụ đánh giá chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên của XN Địa vật lý giếng khoan giai đoạn 2017 - 2019 và xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và Phong trào thanh niên giai đoạn 2020 - 2022.

Về tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đ/c Võ Văn Châu – Ủy viên BTV Đoàn Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam, Bí thư Đoàn Thanh niên Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro; đ/c Phạm Hồng Khanh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc; đ/c Trần Văn Du - Ủy viên BCH Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn và 35 đại biểu là các ĐVTN ưu tú đại diện cho ba Chi đoàn trực thuộc ĐCS XN ĐVLGK.

Trong giai đoạn 2017 – 2019, nhờ sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy các cấp và Đoàn Liên doanh, tranh thủ được sự ủng hộ của Công đoàn và Ban lãnh đạo XN, công tác đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn cơ sở (ĐCS) đã diễn ra rất sôi nổi và đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ. Đoàn cơ sở vinh dự được xếp loại Cơ sở Đoàn vững mạnh xuất sắc trong 2 năm liên tiếp (từ 2017 & 2018), được Đoàn khối Doanh nghiệp TW tặng Bằng khen năm 2017 và TW Đoàn tặng Bằng khen trong năm 2018.

Trong khuôn khổ Hội nghị, thay mặt BCH ĐCS, đ/c Vũ Hoàng Tân - Bí thư Đoàn cơ sở đã trình bày “Báo cáo tổng kết hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên của ĐCS giai đoạn 2017 - 2019\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\", đ/c Lê Minh Nhật – Phó Bí thư ĐCS đã trình bày “Phương hướng – Nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên của ĐCS giai đoạn 2020 – 2022\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\". Nội dung của các văn kiện trên đã tổng kết được tình hình chung của ĐCS trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời chỉ ra ưu - khuyết điểm, từ đó đánh giá nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm nhằm xây dựng chương trình hoạt động cho thời gian sắp tới.

Trong giai đoạn 2017 - 2019, các hoạt động của ĐCS luôn bám sát vào phương hướng, nhiệm vụ đã được đề ra ở đầu nhiệm kỳ và đã hoàn thành vượt mức ấn tượng ở một số chỉ tiêu đã đề ra:

 • Có 25 công trình, phần việc thanh niên đạt 119% kế hoạch.
 • Tổ chức được 9 buổi SHCN đạt 100% kế hoạch.
 • Có 23 ý tưởng, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đề tài nghiên cứu khoa học do các bạn ĐVTN là tác giả hoặc đồng tác giả đạt 191% kế hoạch.
 • Giới thiệu cho Đảng 23 đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng, đạt 128% kế hoạch.
 • Có 16 đoàn viên được kết nạp Đảng, đạt 107% kế hoạch.
 • Đoàn cơ sở đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc 7 năm liên tiếp.


Phát biểu tại Đại hội, đ/c Phạm Hồng Khanh – Phó Bí thư Đảng Ủy, Phó Giám đốc XN ĐVLGK đã ghi nhận những thành tích đạt được trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của ĐCS trong gian đoạn vừa qua. Ngoài những hoạt động bề nổi trong công tác An sinh xã hội, văn nghệ thể thao; Tổ chức Đoàn nên ưu tiên mục tiêu cốt lõi của hoạt động đoàn vào việc nâng cao chất lượng sản xuất và tạo môi trường để cán bộ công nhân viên đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau trong công việc. Đồng chí cũng cho biết thêm, hiện nay, ĐVTN chiếm gần 40% lực lượng lao động ở XN, trong đó có không ít bạn ĐVTN được nắm giữ các vị trí đội trưởng, đội phó. Việc bổ nhiệm như trên đã chứng tỏ sự quan tâm kịp thời và niềm tin của lãnh đạo XN vào thế hệ trẻ. Vì vậy các bạn ĐVTN yên tâm phát huy sức trẻ, sức sáng tạo và khả năng, không ngừng học tập, để trước hết là nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

Cũng trong khuôn khổ Đại hội, đ/c Võ Văn Châu - Bí thư Đoàn Thanh niên Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro đã biểu dương về kết quả hoạt động của ĐCS. Đồng thời, đồng chí cũng mong muốn các ĐVTN cũng như BCH Đoàn cơ sở tiếp tục duy trì và phát huy các thành tích đã đạt được đặc biệt trong phong trào an sinh xã hội, đăng ký đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên; thực hiện nhiều hơn nữa các sáng kiến sáng chế, đặc biệt tập trung nâng cao chất lượng các sáng kiến có giá trị làm lợi lớn, tiếp tục tăng cường công tác an toàn và kỷ luật lao động, chú trọng nâng cao tình độ chuyên môn nghiệp vụ, xung kích trong công tác đảm nhận thực hiện dịch vụ ngoài của đơn vị . Bên cạnh đó, đồng chí hoàn toàn tán thành với phương hướng hoạt động của ĐCS XN ĐVLGK trong giai đoạn tới và sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ cho các hoạt động của ĐCS XN ĐVLGK.

Sau khi nghe ý kiến chỉ đạo của Đoàn cấp trên, Đảng ủy XN, và ý kiến thảo luận của các bạn Đoàn viên, Đại hội đã thống nhất 100% thông qua Nghị quyết Hội nghị.

Sau đây là một số hình ảnh Hội nghị :

 

 

 

 

 

 

 

 Bài và ảnh: ĐTN XN ĐVLGK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu