• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

Hội nghị tổng kết hoạt động sáng kiến sáng chế năm 2011

Chiều ngày 14/03/2012 , tại  hội trường KS Grand,  XN Địa vật lý GK đã tổ chức hội nghị “Tổng kết hoạt động sáng kiến sáng chế năm 2011” .

Tới tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Đạt – Trưởng phòng LĐ-TL Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro,  đồng chí Nguyễn Văn Tiến – thư ký Hội đồng SKSC Vietsovpetro, và các đại diện cho Hội đồng SKSC của các đơn vị bạn trong  Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro. Phía XN gồm có ban GĐ và trưởng các phòng ban, và hơn 50 tác giả /đồng tác giả.

Một số hình ảnh về hội nghị :

 

Đ/c Nguyễn Hoàng Viễn đọc lời phát biểu khai mạc hội nghị

Đ/c Tạ Tương Hoan đọc báo cáo tổng kết hoạt động sáng kiến sáng chế năm 2011 và phương hướng hoạt động trong năm 2012

Bí thư đoàn thanh niên - Đ/c Võ Văn Châu đọc tham luận về hoạt động sáng kiến sáng chế trong đoàn viên thanh niên XN Địa vật lý giếng khoan

Đ/c Nguyễn Xuân Quang thay mặt Xưởng SC&CC đọc tham luận tại hội nghị

 

Đ/c Nguyễn Quốc Đạt phát biểu y kiến chỉ đạo và có nhận xét tích cực về phong trào hoạt động SKSC của XN Địa vật lý GK

Đ/c GĐ Dương Văn Thắng  phát biểu ý kiến về hoạt động SKSC của XN trong những năm qua

Đ/c Trần Đại Tính - thư ký Hội đồng SKSC trình bày những điểm nhấn của văn bản quy chế mới về hoạt động SKSC của Vietsovpetro 

 

Các tập thể xuất sắc trong phong trào SKSC và các tác giả có giải pháp đạt giải trong Hội thi STKT Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Đ/c Trương Đình Ngọc thay mặt Công đoàn XN nhận giải 3 trong Phong trào SKSC của Vietsovpetro năm 2011

Đ/c Nguyễn Hữu Triết đọc lời phát động thi đua trong công tác SKSC của XN Địa vật lý GK trong năm 2011

Đ/c Chánh kỹ sư - P.S Riga phát biểu ý kiến về hội nghị và đọc lời bế mạc hội nghị

 

 

BQT

 

 

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu