• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

XN Địa vật lý GK:Hội thảo Khoa học-Công nghệ

Nâng cao trình độ quản lý để đảm bảo an toàn lao động, tăng năng suất và giảm chi phí sản xuất 

Thực hiện chương trình hoạt động của Hội đồng KHCN XN Địa vật lý GK, chiều 20/09/2012, tại Hội trường Nhà văn hóa tiểu khu 5 tầng, XN Địa vật lý GK đã tổ chức buổi hội thảo KHCN với chủ đề Nâng cao trình độ quản lý để đảm bảo an toàn lao động, tăng năng suất và giảm chi phí sản xuất. Hội thảo đã nghe trình bày tham luận với các chủ đề như:

1. Nâng cao trình độ quản lý để đảm bảo an toàn lao động, giảm chi phí sản xuất và tăng năng suất lao động”. 

2. “Cải tiến công tác điều động các nguồn lực trong xí nghiệp để đảm bảo an toàn và nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị, đáp ứng được yêu cầu của sản xuất”.

3. Một số giải pháp nhằm duy trì và nâng cao năng suất lao động tại XN Địa vật lý GK.

4. Thực trạng và các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại XN Địa vật lý GK để có thể tiết giải chi phí nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

Hội thảo cũng được nghe các ý kiến thảo luận hết sức sôi nổi và thiết thực của các đại biểu tham gia Hội thảo. Phát biểu kết luận buổi hội thảo Đồng chí Dương Văn Thắng – Giám đốc XN cho rằng “ Bên cạnh các giải pháp đồng bộ mà XN đã thực hiện thì giải pháp về quản lý là một trong những nhân tố hết sức hiệu quả để có thể đảm bảo an toàn lao động, tăng năng suất và giảm chi phí sản xuất nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh”.

Một số hình ảnh về buổi hội thảo

 

Bài và ảnh:Hội đồng KHCN

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu