• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan sự phát triển về chất trong hoạt động khoa học công nghệ

Là một đơn vị thành viên của Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro, trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành của Xí nghiệp (XN) Địa vật lý Giếng khoan (L&TD), hoạt động khoa học công nghệ (KHCN) luôn là động lực phát triển và luôn gắn liền với mọi thành quả đạt được. Ngày nay, khi công nghệ địa vật lý trên thế giới đang phát triển mạnh mẽ và thay đổi từng ngày thì hoạt động KHCN và ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất đã trở thành một trong những định hướng quan trọng nhất lãnh đạo XN trong quá trình hội nhập, phát triển và nâng cao nâng lực cạnh tranh.

Thời gian qua, nhiều đề tài nghiên cứu KHCN, nghiên cứu  nâng cao năng lực sản xuất, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, sáng kiến tiết kiệm chi phí đầu vào đã được tập thể L&TD  hoàn thành và áp dụng thành công, góp phần hợp lý hóa sản xuất, tiếc kiệm chi phí và làm lợi nhiều tỷ đồng. Có thể nói, chưa bao giờ hoạt động KHCN được lãnh đạo XN quan tâm và đã trưởng thành để có những bước đi bài bản như năm 2012 vừa qua, đánh dấu bằng việc đã tổ chức rất thành công 4 hội thảo chuyên đề KHCN nhằm thúc đẩy sự phát triển toàn diện mọi mặt hoạt động của XN bao gồm cả công tác quản trị, công tác nhân sự, công tác thị trường, công tác chuyển giao cập nhật công nghệ mới và công tác phát triển kỹ thuật – công nghệ chuyên ngành; với sự tham dự của các nhà khoa học đầu ngành và các đối tác, khách hàng truyền thống và tiềm năng trong và ngoài Vietsovpetro.

ThS. Dương Văn Thắng – Giám đốc XN Địa vật lý giếng khoan

Cũng trong năm này, toàn XN đã biên soạn tài liệu khoa học chuyên ngành và tổ chức được 13 khóa đào tạo nội bộ, bao gồm hầu khắp các lãnh vực từ cơ khí như khóa đào tạo “Nguyên lý làm việc,vận hành, sửa chữa bảo dưỡng kiểm tra phát hiện hư hỏng trên hệ thống thủy lực trạm tời Dynawinch”; đến các khóa đào tạo “Xử lý, minh giải tài liệu Casehole”, “Xử lý tài liệu thử vỉa”, “Đào tạo chuyên sâu về máy mật độ phổ, gamma phổ, neutron bù, siêu âm, BK3 Karat”,…

Về mảng hoạt động Sáng kiến-Sáng chế và hợp lý hóa sản xuất (SKSC), XN luôn bám sát sự chỉ đạo xuyên suốt của lãnh đạo Xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan đối với công tác SKSC, đó là phương châm: Hiệu quả -Thiết thực - Hiện đại. Hoạt động SKSC trong những năm qua đã đi vào đáp ứng thực chất yêu cầu cấp bách về khoa học công nghệ của công tác sản xuất trong từng bộ phận. Trong năm 1012, XN đã thực hiện 12 đề tài SKSC . Trên thực tế, các giải pháp đã được đã đạt được những điểm đáng ghi nhận như sau:

    - Về đối tượng: Trong những năm gần đây, hoạt động SKSC đã phổ biến trong toàn bộ các lĩnh vực hoạt động sản xuất của XN. Trước đây ngoài các bộ phận chủ lực thường xuyên duy trì được phong độ trong công tác SKSC lâu nay của XN như Xưởng sửa chữa & chuẩn chỉnh máy địa vật lý (ĐVL), Xưởng cơ khí chuyên dụng, Đội carota công nghệ cao, đội kiểm tra khai thác, thì cho đến nay các bộ phận khác như đội carota khí, đội carota tổng hợp, Trung tâm phân tích, đội thử vỉa, phòng kinh tế kế hoạch, bộ phận quản lý – Hành chánh sự nghiệp đều đã trở thành các nhân tố mới, rất năng động trong công tác SKSC và hợp lý hóa sản xuất.

Chân dung 5 tác giả của công trình đoạt giải nhất Hội thi STKT toàn quốc

lần 11 (2010-2011)trong  lãnh vực CNTT-Điện Tử-Viễn Thông (Từ trái qua phải

Vũ Anh Đức – Dương Văn Thắng – Nguyễn Xuân Quang – Trần Đại Tính – Lê Mạnh Cường)

- Về đề tài: Trước kia, các giải pháp chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực kỹ thuật như điện tử, cơ khí, công nghệ thông tin, công nghệ ĐVL,… thì nay ngay trong các năm nay các giải pháp đã phủ đều trong các lĩnh vực hoạt động của XN. Đã có một số giải pháp rất hay thuộc lĩnh vực phân tích tài liệu ĐVL như “Tổ chức File mục lục hồ sơ FMLHS để tìm kiếm nhanh thông tin địa vật lý”; và các giải pháp thuộc lĩnh vực quản lý điển hình như  “Sắp xếp, hoàn thiện tổ chức sản xuất của Đội thử vỉa-XN Địa vật lý GK nhằm đáp ứng nhu cầu thử vỉa gọi dòng các giếng tìm kiếm”,…

- Về chất lượng công trình: Các giải pháp SKSC của XN ngày càng đạt hàm lượng giá trị gia tăng cao, có kỹ thuật và công nghệ hiện đại, có sự đầu tư dài hơi và thu hút được nhiều cá nhân giỏi và xông xáo ở nhiều bộ phận cùng tham gia. Các công trình điển hình như “Sử dụng kết quả đo độ sâu của trạm carota khí để thực hiện carota với Tổ hợp đo MEMORY KASKAD-A, “Đo liên kết và kiểm tra kết quả bắn mìn TCP qua cần khoan bằng tổ hợp PLT”, “Thiết kế, chế tạo thiết bị phối hợp độ sâu, sức căng, dấu mét từ để đồng bộ hóa giữa các Thiết bị BenchMark/SDDP và trạm đo”,…  

Trong năm qua, XN đã gửi đề tài “Hệ thống đo carota độ lệch và phương vị giếng khoan liên tục đường kính 60mm” dự thi Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tinh BR-VT và Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần 11 (VIFOTEC) và đều đã vinh dự đoạt giải nhất trong lĩnh vực CNTT-Điện tử-Viễn thông ở cả hai hội thi này.

Vừa rồi trong tháng 9 đã gửi công trình “Hệ thống đánh dấu mét từ tự động trên cáp địa vật lý base 1m” dự thi Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2012. Hiện nay, theo thông tin sơ bộ công trình này đã vinh dự được lọt vào vòng  chung khảo xếp hạng. 

Đặc biệt, đầu tháng 12,  XN đã được vinh dự đại diện cho Vietsovpetro đem công trình “The continuous borehole directional logging System Ф60” tham dự Triển lãm quốc tế dành cho các nhà sáng tạo tại Hàn Quốc SIIF 2012. Đây là Triển lãm về các sáng chế rất uy tín trên thế giới với hơn 31 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự, công trình  cũng đã được đánh giá cao và vinh dự đoạt được giải bạc.

Như là một truyền thống, như đã thành nhiệm vụ sản xuất, đối với XN Địa vật lý giếng khoan, công tác nghiên cứu, phát triển và ứng dụng KHCN thực sự được coi là mũi nhọn đột kích để không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất, đa dạng hóa các loại hình sản phẩm dịch vụ, giữ gìn và cải thiện môi trường làm việc, giảm thiểu lao động thủ công nặng nhọc, độc hại…đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng làm động lực cho sự tăng trưởng bền vững trong sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Theo bài Trí thức mới

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu