• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

Những gương sáng điển hình năm 2012 của Xí nghiệp Địa vật lý Giếng khoan

vltngkt6

 Ý nghĩa lớn lao, tốt đẹp nhất của các phong trào thi đua yêu nước chính là việc nêu gương, tôn vinh những con người, những tập thể tiêu biểu, điển hình tiên tiến xuất sắc trong mỗi ngành, trên mỗi lĩnh vực, tạo điều kiện cho những tấm gương này có sức lan tỏa và làm nên những hiệu ứng tốt với xã hội, cộng đồng. Tôn chỉ theo định hướng này, khởi đầu từ năm 2002, việc bình chọn 10 gương CBCNV điển hình tiêu biểu trong hoạt động sản xuất kinh doanh đã trở thành hoạt động thường xuyên và trở thành truyền thống hàng năm của XN Địa vật lý Giếng khoan thuộc Liên doanh Việt – Nga vietsovpetro. Với mục đích đưa các phong trào thi đua ngày càng đi vào chiều sâu theo hướng chuyên nghiệp Xí nghiệp Địa vật lý Giếng Khoan đã tổ chức bình chọn 10 Gương điển hình tiêu biểu xuất sắc nhất hàng năm để phát hiện, tìm ra những hạt nhân tích cực nhất, có sức lan tỏa nhất trong số các tấm gương tiêu biểu của Xí Nghiệp. Việc đề cao dấu ấn cá nhân sẽ tạo thêm cú hích cho tinh thần phấn đấu, nỗ lực sáng tạo của toàn thể đội ngũ CBCNV trong Xí Nghiệp trong việc phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị mình.

                  Dưới đây là danh sách 10 gương CBCNV điển hình tiêu biểu năm 2012:

STT

Họ và tên

Chức danh

Thành tích 2012

1

Bùi Huy Dương

Đội trưởng Đội Kiểm tra khai thác và kỹ thuật ống chống số 2

Chiến sỹ thi đua; Bằng khen Bộ Công Thương

2

Nguyễn Quang Minh

Thợ hàn, Xưởng Sửa chữa thiết bị chuyên dụng

Chiến sỹ thi đua

3

Nguyễn Thị Thúy Ngọc

KS Ban VTHC

Chiến sỹ thi đua

4

Tống Tiến Quang

Kỹ sư, Đội thử vỉa

Chiến sỹ thị đua; Bằng khen Tập đoàn

5

Hoàng Thái Việt

Chuyên viên, Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

Chiến sỹ thi đua

6

Phan Trọng Vỵ

Đội phó, Đội Carota tổng hợp số 1

Chiến sỹ thị đua; Bằng khen Tập đoàn

7

Trần Đại Tính

Xưởng trưởng, Xưởng SC và CC máy ĐVL

Chiến sỹ thi đua

8

Phan Ngọc Tiến

Chuyên viên, Đội carota khí

Chiến sỹ thị đua; Bằng khen Tập đoàn

9

Võ Xuân Thiệu

Thợ carota bậc 6, Đội Công nghệ cao số 3

Chiến sỹ thi đua

10

Krasnostanov Mikhail Vichtopovich

Đội phó, Đội CoiledTubing

Chiến sỹ thi đua

            Các gương điển hình tiêu biểu xuất sắc hàng năm trước hết phải là những cá nhân có phẩm chất đạo đức tốt, thể hiện rõ ý chí phấn đấu vươn lên trong công tác chuyên môn. Cá nhân những người này cũng phải có thành tích xuất sắc trong công tác, tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học và có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, có uy tín và ảnh hưởng tốt trong Xí nghiệp. Quy trình tổ chức bình chọn được thực hiện chặt chẽ từ cấp cơ sở, hàng năm trên cơ sở bình xét cá nhân tiêu biểu của từng bộ phận trong Xí nghiệp, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của Xí Nghiệp sẽ tổ chức bình chọn 10 gương CBCNV tiêu biểu bằng hình thức bỏ phiếu kín theo nguyên tắc lấy từ cao xuống thấp để có thể đảm bảo tính khách quan và công tâm trong việc bình bầu. Kết quả bình chọn sẽ được công bố và tôn vinh tại Hội nghị tổng kết công tác hàng năm của Xí nghiệp. Bên cạnh phần thưởng khích lệ thì khung hình của 10 gương điển hình tiêu biểu xuất sắc nhất của năm sẽ được treo trang trọng tại tiền sảnh tòa nhà làm việc trong suốt năm để có thể tạo được sự lan tỏa đến từng CBCNV trong việc hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

            Trải qua hơn 10 năm tổ chức thực hiện, có thể nói việc bình chọn 10 Gương CBCNV điển hình tiêu biểu hàng năm đã chứng minh được tính hiệu quả và đúng đắn của nó. Đặc biệt trong những năm gần đây các Gương điển hình tiêu biểu ngày càng trẻ hơn, lan tỏa đến hầu hết mọi thành phần trong Xí nghiệp. Nó cho thấy rằng việc bình chọn danh hiệu Gương điển hình tiêu biểu xuất sắc hàng năm bên cạnh việc mang đến cho mỗi CBCNV niềm vinh dự, tự hào, tạo nên thương hiệu cho chính họ trong cuộc đời công tác mà điều quan trọng hơn là sức lan tỏa từ chính các gương mặt này sẽ góp phần quan trọng giúp Xí nghiệp Địa vật lý Giếng khoan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất được giao.  

 Nguyễn Thanh Phong

 

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu