• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

Hội thảo “Công tác an toàn trong hoạt động sản xuất của xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan”

Chiều 14h00 ngày 16/04/2013 tại Hội trường Nhà văn hóa tiểu khu năm tầng, XN Địa vật lý giếng khoan đã tổ chức “Hội thảo Công tác an toàn trong hoạt động sản xuất của xí nghiệp địa vật lý giếng khoan”.

Tham dự hội thảo có đồng chí Dương Danh Lam – Phó phòng Kỹ thuật sản xuất Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro, đồng chí Gabitov Ruzil Nazipovik – Phó Phòng An toàn sức khỏe môi trường Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro và các đồng chí trong Ban giám đốc và CBCNV của XN Địa vật lý giếng khoan.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Huấn – Chuyên viên an toàn trình bày tham luận về  “Báo cáo công tác An Toàn Sức Khỏe Môi Trường của xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan năm 2012 và đề xuất công tác an toàn năm 2013”.  

Đồng chí Trần Đại Tính – Xưởng trưởng SC&CC MĐVL đã trình bày tham luận về “Công tác quản lý an toàn bức xạ tại xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan” .

Đồng chí Nguyễn Đức Huân – Đội trưởng Carota Tổng hợp đã trình bày tham luận về “Công tác an toàn khi đo Địa vật lý giếng khoan và bắn nổ mìn trong giếng khoan thăm dò, khai thác dầu khí”.

Hội thảo cũng đã nghe một số ý kiến đóng góp của ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên trong xí nghiệp về công tác an toàn trong lao động và sản xuất .

Một số hình ảnh của hội nghị:

IMG_5134

Đ/c Nguyễn Hoàng Viễn – giới thiệu chương trình hội thảo

Đ/c Tạ Tương Hoan – Phó GĐ công nghệ mới XN Địa vật lý GK khai mạc Hội thảo

Toàn cảnh hội thảo

Đ/c Dương Văn Thắng – Giám đốc xí nghiệp phát biểu ý kiến tham luận

Đ/c Tạ Tương Hoan – trao đổi tham luận trong hội thảo

Đ/c Đích phát biểu góp ý các biện pháp thực hiện

Đ/c Riga P.S – Chánh kỹ sư phát biểu bế mạc hội thảo

                 Đ/c Gabitov Ruzil Nazipovik – Phó Phòng An toàn sức khỏe môi trường

Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro phát biểu ý kiến

Hội đồng KHCN

XN ĐVLGK

 

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu