• Xưởng sửa chữa và chuẩn chỉnh máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

XÍ NGHIỆP ĐỊA VẬT LÝ GIẾNG KHOAN - BẠN ĐỒNG HÀNH CỦA CÁC NHÀ DẦU KHÍ

XN Địa vật lý giếng khoan đã tổ chức Hội nghị "Tổng kết hoạt động sản xuất năm 2013"

Nhằm đánh giá, tổng kết  công tác sản xuất năm 2013 của XN Địa vật lý GK và tuyên dương các tập thể tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác sản xuất năm 2013, đồng thời thảo luận để tìm ra các biện pháp khắc phục những tồn tại hạn chế nhằm xây dựng XN phát triển bền vững trong những năm sắp tới, chiều ngày 08 tháng 01 năm 2014, tại Hội trường Trung tâm văn hóa Vietsovpetro, XN Địa vật lý giếng khoan đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất năm 2013.
Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Việt Hải  - UVBTV Đảng ủy, Phó tổng giám đốc LD Việt – Nga Vietsovpetro, đồng chí Huỳnh Văn Trọng – Phó phòng KTKH Vietsovpetro và các đồng chí trong Ban giám đốc, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội và gần 150 CBCNV của XN Địa vật lý giếng khoan.
Tại hội nghị, đồng chí Dương Văn Thắng - Giám đốc Xí nghiệp đã báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của XN Địa vật lý giếng khoan trong năm 2013. Đồng chí đã nêu bật những thành tích mà XN đã đạt được trong năm qua mà nổ bật là đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra từ đầu năm, cụ thể như sau:  
- Đã thực hiện 648 đơn hàng cung cấp dịch vụ đo địa vật lý, sửa giếng, bắn mìn, thử vỉa và phân tích tài liệu trong năm 2013.
- Tổng giá trị doanh thu năm 2013 của XN đạt 30.168.240 USD, trong đó: Tổng giá trị công việc do XN trực tiếp thực hiện đạt 29.659.784 USD, đạt 111% kế hoạch đề ra và bằng 105% so với năm 2012. Chi phí thuê ngoài dịch vụ địa vật lý thực tế năm 2013 chỉ ở mức 508.456 USD, chỉ bằng 36.13% so với kế hoạch đề ra (1.407.000 USD) và bằng 18.45% mức thuê ngoài thực tế năm 2012 (2.755.848 USD). Như vậy, trong năm 2013, XN Địa vật lý GK đã đảm nhiệm được tới 98.78% tổng giá trị doanh thu từ dịch vụ địa vật lý và giá trị thuê ngoài (đã quy đổi) chỉ chiếm 1.22%.
- XN đã triển khai các biện pháp kinh tế kỹ thuật và nâng cao năng lực dịch vụ nhằm thực hiện tốt chủ trương tiết giảm chi phí sản xuất với kết quả đạt 275% so với chỉ tiêu được giao.
- Công tác thực hiện cung cấp dịch vụ cho các khách hàng ngoài Vietsovpetro đã có bước phát triển mạnh nhờ tăng cường công tác Marketing, củng cố công tác điều hành quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ.
- Hệ số chất lượng tài liệu năm trong 2013 đạt được ở mức rất cao, trung bình là 0,97 so với kế hoạch 0,90. Thực hiện phân tích minh giải tài liệu giếng khoan và lập 450 báo cáo kết luận, tăng 10.8% so với năm 2012.
Đồng chí Giám đốc đã trình bày những phương hướng cơ bản với các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cụ thể trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của XN năm 2014.
Hội nghị đã nghe một số tham luận của các bộ phận sản xuất và những ý kiến thảo luận, phát biểu của CBCNV về những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn sản xuất cùng với những kiến nghị cụ thể về giải pháp khắc phục hiệu quả.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Việt Hải đánh giá cao các thành tích mà Xí nghiệp đã đạt được trong năm 2013 và tin tưởng rằng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của Ban giám đốc cùng toàn thể CBCNV, XN Địa vật lý giếng khoan sẽ ngày càng phát triển vững mạnh với các mục tiêu đề ra.
Hội nghị cũng đã biểu dương 04 tập thể và 10 gương mặt xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua sản xuất  của XN trong năm 2013.
Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV XN Địa vật lý giếng khoan xin gởi lời cám ơn đến sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Ban lãnh đạo và các phòng ban, đơn vị trong Liên Doanh Việt - Nga Vietsovpetro. Với phương châm “Kỷ cương, sáng tạo, chất lượng và uy tín”, tập thể CBCNV XN Địa vật lý GK quyết tâm tiếp tục xây dựng đơn vị là một trong những nhà cung cấp dịch vụ khảo sát địa vật lý giếng khoan hàng đầu tại thị trường Việt Nam và hoàn thành có chất lượng những chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2014.
           Một số hình ảnh tại hội nghị :

Tham luận của TT.Phân tích và xử lý số liệu

Đại biểu tham dự hội nghị phát biểu ý kiến

Đ/c Lê Việt Hải-PTGĐ Vietsovpetro phát biểu chỉ đạo Hội Nghị

Các cá nhân được nhận bằng khen Bộ công thương

Các tập thể xuất sắc được khen thưởng năm 2013

10 gương mặt tiêu biểu của XN Địa vật lý GK năm 2013

Bài và ảnh
Nguyễn  Phong

Video

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu