• Xưởng sửa chữa và chuẩn chỉnh máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

XÍ NGHIỆP ĐỊA VẬT LÝ GIẾNG KHOAN - BẠN ĐỒNG HÀNH CỦA CÁC NHÀ DẦU KHÍ

Diễn đàn Thanh niên với công tác Dịch vụ trong lĩnh vực Địa chất - Địa vật lý

           Thực hiện chương trình công tác Đoàn và Phong trào thanh niên năm 2014; chào mừng kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 - 26/03/2014), sáng ngày 19/03/2014 vừa qua Ban Thường vụ Đoàn Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã giao cho Đoàn cơ sở XN Địa vật lý giếng và Viện NCKH&TK chủ trì tổ chức thành công diễn đàn “Thanh niên với công tác dịch vụ trong lĩnh vực Địa chất - Địa vật lý

            Đến dự và chỉ đạo diễn đàn có đồng chí Tạ Tương Hoan, Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan, đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Phó Bí thư Đoàn Vietsovpetro, đồng chí Phạm Đình Sinh, Đội trưởng Đội Thử vỉa gọi dòng XN Địa vật lý giếng khoan. Diễn đàn đã thu hút sự quan tâm và tham dự của gần 53 đại biểu đại diện cho 5 cơ sở Đoàn trong Vietsovpetro (XN Khai thác Dầu khí, XN Khoan và sửa giếng, Bộ máy điều hành, XN Địa vật lý giếng khoan, Viện NCKH&TK).
            Tại diễn đàn, Ban tổ chức đã lựa chọn ra 4 tham luận của 02 đơn vị Xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan, Viện NCKH&TK đã và đang tham gia cung cấp dịch vụ cho các đối tác bên ngoài chiếm phần lớn tỷ trọng trong toàn Vietsovpetro. Các tác giả, nhóm tác giả, là những đoàn viên thanh niên đã nêu lên những kết quả đạt được trong việc phát triển của đơn vị mình trong lĩnh vực Địa chất - Địa vật lý, chiến lược phát triển dịch vụ trong thời gian tới và vai trò của thanh niên trong công tác dịch vụ ra bên ngoài. Đặc biệt, 4 bài tham luận đã nêu được những thuận lợi và khó khăn của lực lượng thanh niên trong quá trình tham gia những dự án liên quan đến Địa chất - Địa vật lý và đã mạnh dạn đề ra những giải pháp, kiến nghị với Lãnh đạo đơn vị để tiếp tục hoàn thiện cơ chế sao cho linh hoạt hơn, thuận lợi hơn cho những CBCNV, đặc biệt là lực lượng thanh niên tham gia vào những dự án dịch vụ nhằm giải phóng tối đa sức lao động cũng như chất xám của mỗi đòan viên thanh niên.
            Qua diễn đàn đã thể hiện được vai trò của đoàn viên thanh niên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của đơn vị, cũng như tạo cầu nối cho Đoàn viên thanh niên các đơn vị có điều kiện trao đổi kinh nghiệm, học hỏi kiến thức trong lĩnh vực Địa chất - Địa vật lý. 
* Một số hình ảnh hoạt động:
               
 
 
 

Video

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu