• Xưởng sửa chữa và chuẩn chỉnh máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

XÍ NGHIỆP ĐỊA VẬT LÝ GIẾNG KHOAN - BẠN ĐỒNG HÀNH CỦA CÁC NHÀ DẦU KHÍ

Vào lúc 14h00 ngày 31/03/2014, tại Hội trường Khách sạn Grand, XN Địa vật lý Giếng Khoan đã tổ chức Hội thảo KHCN "Ảnh hưởng của điều kiện giếng lên chất lượng đo địa vật lý và các giải pháp giảm thiểu sự cố khi khảo sát ĐVLGK" và Hội nghị "Tổng kết hoạt động sáng kiến sáng chế năm 2013".

Về tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thắng – UVBTV Đảng ủy, Chủ tịch công đoàn LD Việt – Nga Vietsovpetro, đồng chí Phạm Bá Hiển– Trưởng phòng KTSX Vietsovpetro; Trần Tuấn Phong – Trưởng phòng địa chất &KTM Vietsovpetro; đồng chí Huỳnh Văn Trọng – Phó phòng KTKH Vietsovpetro, Trần Đại Hưng – Phó phòng TM Vietsovpetro; Nguyễn Văn Út – Chánh địa chất XN khai thác; Nguyễn Văn Thiết – Chánh địa chất XN Khoan & Sửa giếng; Các đồng chí trong Ban Giám đốc, trưởng/phó phòng ban của XN ĐVLGK, và hơn 50 tác giả /đồng tác giả của các sáng kiến trong năm 2013.

Trong phần Hội thảo KHCN các báo cáo viên đã trình bày 02 báo cáo với các chủ đề sau:

-Nguyên nhân, cách phòng ngừa và xử lý khi máy kẹt.

-Ảnh hưởng của điều kiện giếng lên chất lượng tài liệu địa vật lý tổng hợp và các biện pháp khắc phục.

Hội thảo đã tập trung phân tích các nguyên nhân gây nên sự cố và ảnh hưởng đến chất lượng tài liệu, đề xuất các biện pháp khắc phục. Để đảm bảo công tác đo ĐVL và chất lượng tài liệu XN Địa vật lý cần làm tốt các mặt sau:

- Người phụ trách đợt đo cần phải tìm hiểu thực trạng kỹ thuật của giếng khoan và dự đoán các tình huống có thể xảy ra khi thả máy vào giếng khoan từ đó đưa ra cấu trúc máy phù hợp.

- Lập bảng phân tích rủi ro JSA cho từng giếng khoan

- Tuân thủ tuyệt đối các quy trình làm việc

- Lập quy trình xả cáp (reasoning) đối với cáp mới đưa vào sử dụng

- Tìm hiểu thêm nhiều thông tin trước khi tiến hành đo để có thể dự trù tình huống chính xác hơn.

- Tham khảo các thông số giếng ở xí nghiệp khai thác để tránh rủi ro.

- Để hiệu chỉnh ảnh hưởng của đới ngấm cần có đủ các phương pháp điện trở nghiên cứu cả ba đới. Như vậy, tổ hợp đo điện cần có nhiều chiều sâu nghiên cứu hơn để xác định tính chất vùng ngấm và đánh giá tính chất chứa của vỉa chính xác hơn.

- Khi phải cắt giảm các phương pháp đo do điều kiện giếng phức tạp, ngoài các phương pháp GR, NPHI đo trong ống chống, nên đo kết hợp với các thiết bị được thiết kế để có thể đo qua ống chống (hiện có WST của HLS). Chất lượng gắn kết xi măng trong các giếng này cần được khảo sát chi tiết hơn so với các giếng đã có đầy đủ số liệu trong thân trần (dùng CAST hoặc SBT), để có thêm thông tin cho hiệu chỉnh điều kiện ống chống-ximăng.

Trong phần Hội nghị tổng kết SKSC, đồng chí Tạ Tương Hoan – Phó giám đốc công nghệ mới đã báo cáo tổng kết hoạt động sáng kiến sáng chế trong năm 2013. Trong năm vừa qua, XN Địa vật lý GK đã đạt được những thành tích tốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và trong hoạt động sáng kiến sáng chế nói riêng.
Công tác sáng kiến sáng chế đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ hữu hiệu từ ban lãnh đạo và các tổ chức quần chúng, đặc biệt là sự quan tâm của công đoàn. Hoạt động SKSC được tổ chức phù hợp với quy chế hiện hành về hoạt động sáng kiến, sáng chế và giải pháp hữu ích trong liên doanh Việt Nga Vietsovpetro. Các giải pháp đề ra đã được sự hỗ trợ của các bộ phận để nhanh chóng đưa vào áp dụng trong thực tiển sản xuất.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực nhằm hoàn thiện công tác khảo sát địa vật lý và thúc đẩy phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong các năm tiếp theo.

Các giải pháp tập trung giải quyết các vấn đề sau:

a. Cải tiến phương pháp bắn mìn:

    - Sử dụng nhiều dấu xạ để liên kết độ sâu bắn mìn TCP trong các giếng khoan có góc nghiêng lớn

    - Phương pháp đo liên kết và xác định khoảng đã bắn mìn bằng tổ hợp máy «GK+máy đo khớp nối ống chống»

    - Cải tiến đầu nối bắn mìn và đuôi đạn TTG-Link

b. Cải tiến thiết bị địa vật lý và phương pháp đo:

     - Cải tiến hệ thống san và ép cáp cho bộ đo độ sâu thiết bị Memory Karat để sử dụng nhiều loại dây cáp có đường kính khác nhau

     - Phương pháp tự động kiểm tra giám sát mức dung dịch giếng khoan trong quá trình khoan hoặc khi kéo thả cần (MUD RECORD)

     - Cải tiến trạm tời sử dụng cáp chuyên dùng 7/32" dùng cho kiểm tra trạng thái kỹ thuật ống chống thành trạm tời đo địa vật lý tổng hợp và công tác bắn mìn sử dụng cáp chuyên dùng 15/32

     - Áp dụng phương pháp đo địa vật lý trong khi khoan vào các giếng khoan mỏ Nam Rồng - Đồi Mồi

c. Chế tạo thiết bị mới:

    - Thiết kế chế tạo thiết bị phối hợp độ sâu sức căng dấu mét từ để đồng bộ hóa giữa các thiết bị BenchMark/SDDP và trạm đo carota

    - Thiết kế - Chế tạo Hệ thống đánh dấu mét từ tự động base 1m УАРК

    - Thiết kế - Chế tạo Máy đo điện trở suất dung dịch

    - Chế tạo hệ thống kiểm tra và sửa chữa máy Sector Bond của hãng Computolog

d. Giải pháp phân tích và xử lý tài liệu địa vật lý:

    - Hiệu chỉnh ảnh hưởng của thành phần sét khi tính toán độ bão hòa chất lưu đối với lát cắt trầm tích cát-sét

    - Nâng cao hiệu quả xử lý, minh giải tài liệu TCK đo bằng các máy CAST_V, MIT

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Đồng chí Dương Văn Thắng – Giám đốc XN Địa vật lý khai mạc hội nghị

Các báo cáo viên trình bày đề tài tại Hội thảo KHCN

Đồng chí Nguyễn Văn Thiết – Chánh địa chất XN Khoan & Sửa giếng đóng góp ý kiến cho Hội thảo

Đồng chí Tạ Tương Hoan – Phó giám đốc công nghệ mới trình bày báo cáo tổng kết hoạt động sáng kiến sáng chế năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014

Đồng chí Trần Tuấn Phong – Trưởng phòng địa chất & KTM Vietsovpetro phát biểu ý kiến

Đồng chí Trần Tuấn Phong – Trưởng phòng địa chất & KTM Vietsovpetro phát biểu ý kiến

Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động SKSC năm 2013 của XN Địa vật lý GK

Đồng chí Riga P.S – Chánh kỹ sư phát biểu bế mạc Hội nghị

Bài và ảnh

Thư ký Hội đồng KHCN

Video

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu