• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Đảng bộ, Công đoàn và Hội nghị Người lao động năm 2015 của LD Việt – Nga Vietsovpetro

       Trong không khí phấn khởi mừng xuân Ất Mùi đang về và chào mừng 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2015), chiều ngày ngày 12 tháng 01 năm 2015, Tại trụ sở làm việc 105- Lê Lợi, TP. Vũng Tàu, Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc và Công đoàn LD Việt - Nga Vietsovpetro phối hợp tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Đảng bộ, Công đoàn và Hội nghị Người lao động năm 2015của LD Việt – Nga Vietsovpetro”.

 

         Đến dự hội nghị, về phía khách mời có đồng chí Châu Văn Thắng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT, đồng chí Đ/c Trần Ngọc Dũng - Phó Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam.

          Về phía Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro có đồng chí Đặng Minh Hồng - Bí thư Đảng ủy Vietsovpetro, đồng chí Từ Thành nghĩa - Tổng giám đốc Vietsovpetro, đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Chủ tịch Công đoàn Vietsovpetro. Hội nghị còn có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo các phòng ban BMĐH, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc, đơn vị thành viên, đại diện Hội CCB, Đoàn Thanh niên; các đồng chí Bí thư các Đảng bộ bộ phận và chi bộ, các Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn, UBKT, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở thành viên cùng sự hiện diện của trên 400 đại biểu đại diện cho các đảng bộ, chi bộ và các tập thể lao động đến cấp tổ công đoàn trong toàn Vietsovpetro.

        Về Công tác Đảng, Đồng chí Đặng Minh Hồng - Bí thư Đảng uỷ Vietsovpetro đã trình bày báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2014. Theo báo cáo, mặc dù năm 2014 Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro tiếp tục phải đối diện những khó khăn, thách thức lớn nhưng Đảng ủy đã lãnh đạo tập thể Đảng bộ Vietsovpetro và CBCNV phía Việt Nam phối hợp với phía Nga trong Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro thực hiện có kết quả các giải pháp tổ chức – quản lý – kỹ thuật, hoàn thành vượt mức kế hoạch tìm kiếm thăm dò gia tăng trữ lượng và khai thác dầu khí cũng như các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quan trọng khác. Năm 2014,đã khai thác được 5,36 triệu tấn dầu (vượt 260 nghìn tấn). Cùng với dầu thô, Vietsovpetro đã cung cấp vào bờ trên 1,4 tỷ mét khối khí so với kế hoạch là 1,18 tỷ mét khối. Doanh thu đạt trên 4,3 tỷ USD, nộp ngân sách Nhà nước gần 2,5 tỷ USD.

 

        Công tác tổ chức xây dựng đảng luôn được Ban Thường vụ Đảng uỷ, các cấp uỷ trực thuộc quan tâm, chỉ đạo, đảm bảo thực hiện nghiêm túc quy định của Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn của TW.  Năm 2014, Đảng uỷ  tiếp tục duy trì thực hiện Kế hoạch số 45-KH/ĐU ngày 19/3/2014 về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” duy trì thực hiện chế độ sinh hoạt cấp uỷ và sinh hoạt chi bộ hàng tháng; chú trọng nâng cao chất lượng về nội dung và hình thức sinh hoạt, nêu cao tinh thần tự phê bình, phê bình,đảm bảo  nguyên tắc tập trung dân chủ, gắn sinh hoạt chi bộ, cấp uỷ với việc thực hiện Nghị quyết TW 4 (khoá XI) theo hướng thiết thực, đáp ứng được yêu cầu trong công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

        Đảng uỷ đã tích cực chỉ đạo các cấp ủy kịp thời tổ chức quán triệt và thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; khẩn trương ban hành và thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Vietssovpetro; phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. 

         Đảng ủy Vietsovpetro tiếp tục triển khai thực hiện việc học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng (Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 - khoá XI) của Đảng, thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách đầy đủ, nghiêm túc. Đảng uỷ Vietsovpetro đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Đảng bộ Vietsovpetro, triển khai chủ đề năm 2014 học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”, biểu dương 25 tổ chức đảng, 91 đảng viên và 34 quần chúng ưu tú có thành tích xuất sắc trong việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2011 – 2013.

        Các cấp ủy đã phát huy tốt tinh thần dân chủ, tạo ra môi trường lành mạnh, đoàn kết trong cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác cán bộ và trong hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội. Các tổ chức đảng đã quan tâm phát hiện, bồi dưỡng và làm tốt công tác phát triển đảng, việc xét, kết nạp đảng viên đảm bảo đúng quy định của Điều lệ Đảng.Trong năm 2014 đã làm thủ tục đề nghị tặng Huy hiệu đảng cho 43 đảng viên, cấp thẻ cho 151 đảng viên, xét kết nạp 146 đảng viên mới (trong đó có 59 đoàn viên thanh niên, 18 đảng viên nữ), chuyển đảng chính thức cho 171 đảng viên dự bị. Tính đến ngày 31/12/2014, tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ là 2.396 đồng chí, trong đó, đảng viên chính thức là 2.206 đồng chí, đảng viên dự bị là 190 đồng chí, tham gia sinh hoạt tại 15 đảng bộ, 2 đảng bộ bộ phận, 165 chi bộ trực thuộc. Đây là một trong những năm kết nạp được nhiều đảng viên để bổ sung cho đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ .

      Về công tác kiểm tra, giám sát,Ban Thường vụ Đảng ủy Vietsovpetro Đảng uỷ Vietsovpetro đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra giám sát thực hiện quy chế dân chủ và công tác phòng, chống tham nhũng; BTV Đảng ủy Vietsovpetro đã hoàn thành kiểm tra toàn diện 15/15 đảng bộ cơ sở, kịp thời ghi nhận những ưu điểm và chấn chỉnh những hạn chế, chuyển Ban Tổng giám đốc và Thường trực Đảng ủy Vietsovpetro giải quyết và trả lời những kiến nghị từ cơ sở. Qua kiểm tra, giám sát của BTV Đảng ủy và UBKT Đảng ủy Vietsovpetro, trong năm tại Đảng bộ Vietsovpetro không phát hiện thêm đảng viên vi phạm.

          Ngoài ra, công tác lãnh đạo các đoàn thể quần chúng cũng luôn được Đảng ủy Viện và các cấp ủy trực thuộc quan tâm chỉ đạo, định hướng và tạo điều kiện để các đoàn thể hoạt động. Nhìn chung, hoạt động của các đoàn thể trong Vietsovpetro đã có nhiều chuyển biến tích cực về nội dung và phương thức, bám sát nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, chủ động triển khai chương trình, kế hoạch công tác một cách cụ thể, thiết thực. Các cấp uỷ, tổ chức đảng tăng cường lãnh đạo hoạt động đoàn thể trong đơn vị, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đoàn viên thanh niên và đoàn viên công đoàn.

          Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, Đảng bộ Vietsovpetro đã thống nhất đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 là: phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng. Bám sát chức năng nhiệm vụ được giao, Đảng bộ Vietsovpetro tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Các Đảng viên nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đoàn kết tốt, gương mẫu trong mọi lĩnh vực, góp phần lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch trong năm; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chuyên đề năm 2015 là ““học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh””. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát Đảng, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng ủy để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng Vietsovpetro phát triển bền vững.

Hội nghị đã tuyên dương khen thưởng cho 20 đảng viên đại diện cho 370 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014 trong toàn Đảng bộ,  trao Huy hiệu 40 tuổi Đảng  cho 01 đảng viên và Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 14 đảng viên.
Về công tác Công đoàn , tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn văn Thắng – Chủ tịch Công đoàn Vietsovpetro đã báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm 2014. Cụ thể, phong trào cán bộ, công chức, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn đã có bước phát triển khá toàn diện trên tất cả các mặt, bám sát và thực hiện những đổi mới về tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động, nhiều phong trào thi đua do Công đoàn viên chức phát động mang lại hiệu quả thiết thực góp phần thúc đẩy việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2014 ở từng đơn vị.
Công đoàn đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, chính trị tư tưởng, tổ chức tốt các hoạt động phong trào, công tác xã hội, công tác từ thiện, công tác kết nghĩa; các hoạt động hướng về Biển đảo quê hương; chăm lo, nâng cao đời sống cho người lao động, đoàn viên công đoàn, tổ chức tham quan học tập trong và ngoài nước cho CBCNV, tổ chức khám sức khoẻ định kỳ, tạo điều kiện cho CBCNV đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, vận động người lao động tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, hưởng ứng phong trào, sáng kiến-sáng chế; duy trì tốt tổ chức sinh hoạt đặc biệt là hoạt động của các công đoàn bộ phận, làm tốt công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, làm tốt công tác nữ công và kiểm tra, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng kết nạp; tham gia công tác chuyên môn, quản lý có hiệu quả. Tính đến cuối năm 2014, tổng số công đoàn viên có 7984 trên tổng số 8830 lao động thuộc 19 Công đoàn cơ sở thành viên.
Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ được các CĐCS chú trọng thực hiện, tạo được niềm tin đáp ứng được nguyện vọng của tổ chức Công đoàn. Ban Chấp hành Công đoàn đặc biệt quan tâm, thường xuyên giám sát việc thực hiện pháp luật lao động tại các đơn vị. Hoạt động xã hội đã đi vào chiều sâu, năm 2014 đã hỗ trợ xây dựng mái ấm công đoàn, hỗ trợ cho CBCNV có hoàn cảnh khó khăn; Phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng; Thăm và tặng  quà nạn nhân chất độc da cam; Đóng góp Quỹ chăm lo cho người mù nghèo của Tỉnh; Trao tặng nhà tình thương; Quyên góp ủng hộ Cảnh sát biền, Kiểm ngư VN; Ủng hộ chương trình Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa và các mục đích an sinh xã hội và từ thiện khác với tổng số tiền trên 15 tỉ đồng.
Trong năm 2015, công đoàn Vietsovpetro tiếp tục đổi mới phương thức và nội dung hoạt động, hướng về cơ sở, nâng cao chất lượng cán bộ Công đoàn; Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền giáo dục, đẩy mạnh phong trào đào tạo nâng cao trình độ học vấn, tay nghề; Tiếp tục xây dựng và triển khai Văn hóa Dầu khí, văn hóa Vietsovpetro; Phối hợp với CÐ phía Nga tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, từ thiện, an sinh xã hội, tham gia quản lý đơn vị thông qua việc tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Vận động công đoàn viên ở các đơn vị tại cơ sở làm tốt công tác hữu nghị. Phối hợp tổ chức tốt các phong trào thi đua nâng cao hiệu quả lao động, quyết tâm hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.
Nhân dịp này, Công đoàn Vietsovpetro đã tổ chức tuyên dương và khen thưởng cho 13 đồng chí đạt danh hiệu Lãnh đạo tiêu biểu vì tổ chức Công đoàn Dầu khí, 15 đồng chí là Cán bộ Công đoàn Dầu khí tiêu biểu, trao bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho 2 tập thể, 10 cá nhân; Cờ và Bằng khen của Công đoàn Dầu khí cho 15 tập thể và 30 cá nhân; Cờ và Giấy khen của Công đoàn Vietsovpetro 9 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2014.
Đồng chí Trần Ngọc Dũng - Phó Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã nhiệt liệt chúc mừng các thành tích mà công đoàn Vietsovpetro đã đạt được trong năm qua đặc biệt trong các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động, trong việc tổ chức các phong trào thi đua, lao động sáng tạo, công tác an toàn-vsv được tổ chức bài bản, đảm bảo an toàn cho sản xuất.
Về nhiệm vụ năm 2015, Đồng chí nhấn mạnh là năm có nhiều sự kiện quan trọng như Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Đại hội Đảng bộ các cấp…vì vậy Công đoàn Vietsovpetro cần tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu như tiếp tục hoạt động tuyên truyền, tổ chức tốt các phong trào thi đua, vận động, động viên CBCNV hăng say lao động sản xuất; Tiếp tục chăm lo cuộc sống vật chất, tinh thần cho người lao động, đặc biệt trong dịp Tết nguyên đán sắp tới; Đăng ký công trình thi đua chào mừng Đại hội Đảng, Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Tập đoàn; Phối hợp chặt chẽ với Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên tuyên truyền thu hút CBCNV tham gia các hoạt động… Đặc biệt trong phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Và nhân dịp Năm mới và Tết Nguyên đán Ất Mùi sắp đến, đồng chí gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và an bình đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị, chúc Vietsovpetro đạt được nhiều thắng lợi trong năm 2015.
Chiều cùng ngày, tại Hội nghị Người lao động, đồng chí Vũ Nam Cường - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Nội chính đã báo cáo kết quả đối thoại tại nơi làm việc, tình hình khiếu nại tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết kiến nghị của người lao động năm 2014. Theo báo cáo, trong năm 2014 Vietsovpetro đã tổ chức 2 lần đối thoại với người lao động tại nơi làm việc và đã kịp thời điều chỉnh, giải quyết một số kiến nghị của người lao động như điều chỉnh thang bảng lương về chức danh khoan, phối hợp với Công ty Bay để điều chỉnh lịch bay nhằm giảm thiểu thời gian chờ đợi; Điều chỉnh việc cấp phát đồ bảo hộ lao động, tăng suất ăn ngày lễ tết cho CBCNV trên các công trình biển... và kịp thời xem xét, giải quyết một số đơn thư khiếu nại tố cáo của người lao động. Việc giải quyết kịp thời các kiến nghị, khiếu nại đã tạo niềm tin cho người lao động, giúp người lao động yên tâm công tác, tích cực lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Vũ Nam Cường cũng đã công bố các khoản thu, chi của Quỹ phúc lợi Vietsovpetro năm 2014.
Hội nghị đã nghe báo cáo về hoạt động bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động do đồng chí Nguyễn Văn Thắng trình bày và đã tiến hành bầu 17 thành viên đại diện cho tập thể người lao động tham gia đối thoại định kỳ năm 2015 và thông qua Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2015.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Từ Thành Nghĩa - Tổng giám đốc Vietsovpetro khẳng định, Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc và các tổ chức đoàn thể luôn vì lợi ích của người lao động Vietsovpetro. Ban lãnh đạo luôn luôn lắng nghe, ghi nhận các ý kiến đóng góp và nguyện vọng chính đáng của người lao động để kịp thời điều chỉnh công tác quản lý, tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động phát huy hết khả năng tư duy sáng tạo. Năm 2015 dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn, vì vậy đồng chí kêu gọi tập thể CBCNV Vietsovpetro đồng tâm hiệp lực, đoàn kết để cùng vượt qua khó khăn, thách thức và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đ/c Đặng Minh Hồng – Bí thư Đảng ủy Vietsovpetro báo cáo công tác Đảng năm 2014 tại Hội nghị

Lãnh đạo Vietsovpetro trao Huy hiệu 40 và 30 năm tuổi Đảng cho các Đảng viên

Đ/c Nguyễn Văn Thắng – Chủ tịch Công đoàn Vietsovpetro báo cáo công tác Công đoàn năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015

Đ/c Trần Ngọc Dũng - Phó Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam trao Bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc

Đ/c Trần Ngọc Dũng phát biểu tại Hội nghị

Đ/c Vũ Nam Cường – Phó Tổng giám đốc Vietsovpetro báo cáo kết quả đối thoại tại nơi làm việc năm 2014 tại Hội nghị

Đ/c Từ Thành Nghĩa – Tổng giám đốc kêu gọi tập thể CBCNV Vietsovpetro đồng tâm hiệp lực vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

 Quang cảnh Hội nghị
 
Tin & Ảnh : A.P - Đ.H

 

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu