• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

XN Địa vật lý giếng khoan tổ chức Hội nghị "Tổng kết công tác Đảng và công tác sản xuất năm 2014"

Nhằm đánh giá, tổng kết hoạt động công tác Đảng và công tác sản xuất năm 2014 của XN Địa vật lý GK và tuyên dương các tập thể tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng và công tác sản xuất năm 2014, đồng thời thảo luận để tìm ra các biện pháp khắc phục những tồn tại hạn chế nhằm xây dựng XN phát triển bền vững trong những năm sắp tới. Chiều ngày 09 tháng 01 năm 2015, tại Hội trường Trung tâm văn hóa Vietsovpetro, XN Địa vật lý giếng khoan đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng và công tác sản xuất năm 2014

 

 

 

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Việt Hải  - UVBTV Đảng ủy, Phó tổng giám đốc LD Việt – Nga Vietsovpetro, đồng chí Trần Tuấn Phong –

Trưởng phòng ĐC&KTM BMĐH, đồng chí Trần Đại Hưng – Phó phòng TM BMĐH, đồng chí Trần Thị Kim Lan Phó phòng KTKH BMĐH , đồng chí Trần Lê Phương – PGĐ Chánh địa chất XN Khai Thác DK, đồng chí Nguyễn Văn Út – Viện phó Viện NCKH&TK,  đồng chí Trương Đình Ngọc – PCT Công đoàn Vietsovpetro và các đồng chí trong Ban giám đốc, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội và gần 150 CBCNV của XN Địa vật lý giếng khoan. Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanhồng chí Dương Văn Thắng - Giám đốc Xí nghiệp đã báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của XN Địa vật lý giếng khoan trong năm 2014. Đồng chí đã nêu bật những thành tích mà XN đã đạt được trong năm qua mà nổ bật là đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra từ đầu năm, cụ thể như sau: Đã thực hiện 745 đơn hàng cung cấp dịch vụ đo địa vật lý, sửa giếng, bắn mìn, thử vỉa và phân tích tài liệu trong năm 2014.

 

            -  Tổng giá trị doanh thu năm 2014 của XN đạt 34.059.145  USD, trong đó Tổng giá trị công việc do XN trực tiếp thực hiện đạt 33.139.164 USD, đạt 116% kế hoạch đề ra và bằng 111% so với năm 2013. Chi phí thuê ngoài dịch vụ địa vật lý thực tế năm 2013 chỉ ở mức 914.981 USD, chỉ bằng 45% so với kế hoạch đề ra (2.033.800 USD). Như vậy, trong năm 2014, XN Địa vật lý GK đã đảm nhiệm được tới 97.3% tổng giá trị doanh thu từ dịch vụ địa vật lý và giá trị thuê ngoài (đã quy đổi) chỉ chiếm 2.7%.

- XN đã triển khai các biện pháp kinh tế kỹ thuật và nâng cao năng lực dịch vụ nhằm thực hiện tốt chủ trương tiết giảm chi phí sản xuất với kết quả đạt 210.2%so với chỉ tiêu được giao.

 

          - Công tác thực hiện cung cấp dịch vụ cho các khách hàng ngoài Vietsovpetro đã có bước phát triển mạnh nhờ tăng cường công tác Marketing, củng cố công tác điều hành quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ. Doanh thu từ dịch vụ cho các khách hàng bên ngoài năm 2014 đạt 1.379.552 USD, đạt 115% kế hoạch và 185% so với năm 2013 (747.688 USD).

- Hệ số chất lượng tài liệu năm trong 2014 đạt được ở mức rất cao, trung bình là 0,98 so với kế hoạch 0,90. Thực hiện phân tích minh giải tài liệu giếng khoan và lập 576 báo cáo kết luận, bằng 128% so với năm 2013.          

Đồng chí Giám đốc đã trình bày những phương hướng cơ bản với các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cụ thể trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của XN năm 2015.

Hội nghị đã nghe một số tham luận của các bộ phận sản xuất và những ý kiến thảo luận, phát biểu của CBCNV về những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn sản xuất cùng với những kiến nghị cụ thể về giải pháp khắc phục hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Việt Hải đánh giá cao các thành tích mà Xí nghiệp đã đạt được trong năm 2014 và tin tưởng rằng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của Ban giám đốc cùng toàn thể CBCNV, XN Địa vật lý giếng khoan sẽ ngày càng phát triển vững mạnh với các mục tiêu đề ra.

Hội nghị cũng đã biểu dương 04 tập thể và 10 gương mặt xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua sản xuất  của XN trong năm 2014.

Thay mặt Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV XN Địa vật lý giếng khoan, Đồng chí Dương Văn Thắng đã gửi lời cám ơn đến sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Ban lãnh đạo và các phòng ban, đơn vị trong Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro. Với phương châm “Kỷ cương, sáng tạo, chất lượng và uy tín”, tập thể CBCNV XN Địa vật lý GK quyết tâm tiếp tục xây dựng đơn vị là một trong những nhà cung cấp dịch vụ khảo sát địa vật lý giếng khoan hàng đầu tại thị trường Việt Nam và hoàn thành có chất lượng những chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2015.

 

2. Tổng kết công tác Đảng

Cũng trong chiều ngày 09 tháng 01 năm 2015, tại Hội trường Trung tâm văn hóa Vietsovpetro, XN Địa vật lý giếng khoan đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2014. Thay mặt Đảng ủy XN Địa vật lý GK, đồng chí Tạ Tương Hoan, Bí thư Đảng ủy đọc báo cáo Tổng kết công tác đảng năm 2014 và nhiệm vụ trong năm 2015 của Đảng bộ Xí nghiệp  XN Địa vật lý GK. Theo báo cáo tổng kết công tác đảng năm 2014 của Đảng uỷ Xí nghiệp, các chi ủy đã triển khai thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của đảng ủy cấp trên; chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và phát huy được vai trò lãnh đạo toàn diện của mình. Các Chi ủy luôn đoàn kết, nhất trí trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Xí nghiệp. Cán bộ, Đảng viên, công nhân viên trong XN đã lao động với tinh thần trách nhiệm cao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và sản xuất  kinh doanh. Việc tổ chức kiểm tra giám sát thực hiện nghị quyết của Đảng ủy cấp trên và Đảng ủy XN được thực hiện chặt chẽ theo đúng quy định của điều lệ Đảng. Đảng bộ và Ban lãnh đạo XN đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2014.   

Tại Hội nghị tổng kết này, Đảng bộ XN Địa vật lý GK đã công bố quyết định khen thưởng cho 02 tập thể và 11 cá nhân tiêu biểu.

Một số hình ảnh tại hội nghị  :

              

 Đồng chí Dương Văn Thắng-GĐXN trình bày BC tổng kết 2014 và phương hướng 2015

Description: http://localhost/diavatly7/images/stories/hinh2/dvl%20tk1.png

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Description: http://localhost/diavatly7/images/stories/hinh2/dvl%20tk2.png

Đ/c Lê Việt Hải-PTGĐ Vietsovpetro phát biểu chỉ đạo Hội Nghị

Description: http://localhost/diavatly7/images/stories/hinh2/dvl%20tk3.png

 Các cá nhân được nhận bằng khen Thủ tướng chính phủ

Description: http://localhost/diavatly7/images/stories/hinh2/dvl%20tk4_1.png

Các tập thể xuất sắc được khen thưởng năm 2014

Description: http://localhost/diavatly7/images/stories/hinh2/dvl%20tk5.png

10 gương mặt tiêu biểu của XN Địa vật lý GK năm 2014

Description: http://localhost/diavatly7/images/stories/hinh2/dvl%20tk6.png

Khen thưởng cho các Đảng viên xuất sắc năm 2014

 Bài và ảnh

Nguyễn Phong

 

 

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu