• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

XN Địa vật lý Giếng khoan tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sản xuất năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016

Nhằm đánh giá, tổng kết công tác sản xuất năm 2015 của XN Địa vật lý GK và tuyên dương các tập thể tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác sản xuất năm 2015, đồng thời thảo luận để tìm ra các biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm xây dựng XN phát triển bền vững trong những năm sắp tới, chiều ngày 22 tháng 12 năm 2015, tại Hội trường Trung tâm văn hóa Vietsovpetro, XN Địa vật lý giếng khoan đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sản xuất năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016.
Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Việt Hải  - UVBTV Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc LD Việt – Nga Vietsovpetro, đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Chủ tịch Công đoàn Vietsovpetro, đồng chí Trần Tuấn Phong – Trưởng phòng ĐC&KTM BMĐH, đồng chí Trần Quốc Thắng – Trưởng phòng Vật tư BMĐH, đồng chí Huỳnh Văn Trọng – Phó phòng KTKH BMĐH , và các đồng chí trong Ban Giám đốc, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội và gần 150 CBCNV của XN Địa vật lý giếng khoan.
Đồng chí Dương Văn Thắng - Giám đốc Xí nghiệp đã báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của XN Địa vật lý giếng khoan trong năm 2015. Đồng chí đã nêu bật những thành tích mà XN đã đạt được trong năm qua, nổi bật là đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra từ đầu năm, cụ thể như sau:
- Đã thực hiện 655 đơn hàng cung cấp dịch vụ đo địa vật lý, sửa giếng, bắn mìn, thử vỉa và phân tích tài liệu trong năm 2015.
- Tổng giá trị doanh thu năm 2015 của XN đạt 30.230.398 USD, trong đó tổng giá trị công việc do XN trực tiếp thực hiện đạt 30.073.548 USD, đạt 104% kế hoạch đề ra. Chi phí thuê ngoài dịch vụ địa vật lý thực tế năm 2015 ở mức 156.850 USD, chỉ bằng 7% so với kế hoạch đề ra (2.209.000 USD). Như vậy, trong năm 2015, XN Địa vật lý GK đã đảm nhiệm được tới 99,5% giá trị dịch vụ, phần dịch địa vật lý thuê của các công ty bên ngoài chỉ chiếm 0,5%.
- XN đã triển khai các biện pháp kinh tế kỹ thuật và nâng cao năng lực dịch vụ nhằm thực hiện tốt chủ trương tiết giảm chi phí sản xuất với kết quả đạt 187%  so với chỉ tiêu được giao.
- Công tác thực hiện cung cấp dịch vụ cho các khách hàng ngoài Vietsovpetro đã có bước phát triển mạnh nhờ tăng cường công tác Marketing, củng cố công tác điều hành quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ. Doanh thu từ dịch vụ ngoài và các lô khác ngoài 09-1 đạt 2.309.584 USD trong đó doanh thu từ các lô khác ngoài  09-1 là: 1.192.720,50  USD.
- Hệ số chất lượng tài liệu năm trong 2015 đạt được ở mức rất cao, trung bình là 0,97 so với kế hoạch 0,90. Thực hiện phân tích minh giải tài liệu giếng khoan và lập 470 báo cáo kết luận, với hệ số thỏa mãn yêu cầu khách hàng đạt 0,98 (kế hoạch 0,95). Phản hồi nhanh chóng 100% góp ý của khách hàng.           
Đồng chí Giám đốc cũng đã trình bày những phương hướng cơ bản với các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cụ thể trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của XN năm 2016.
Hội nghị đã nghe một số tham luận của các bộ phận sản xuất và những ý kiến thảo luận, phát biểu của CBCNV về những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn sản xuất cùng với những kiến nghị cụ thể về giải pháp khắc phục hiệu quả.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Việt Hải đánh giá cao các thành tích mà Xí nghiệp đã đạt được trong năm 2015 và tin tưởng rằng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của Ban giám đốc cùng toàn thể CBCNV, XN Địa vật lý giếng khoan sẽ vượt qua thách thức phát triển vững mạnh hoàn thành vượt mức các mục tiêu đề ra.
Hội nghị cũng đã biểu dương 04 tập thể và 10 gương mặt xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua sản xuất  của XN trong năm 2015.
Thay mặt Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV XN Địa vật lý giếng khoan, Đồng chí Dương Văn Thắng đã gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Ban lãnh đạo và các phòng ban, đơn vị trong Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro. Với phương châm “Kỷ cương, sáng tạo, chất lượng và uy tín”, tập thể CBCNV XN Địa vật lý GK quyết tâm tiếp tục xây dựng đơn vị là một trong những nhà cung cấp dịch vụ khảo sát địa vật lý giếng khoan hàng đầu tại thị trường Việt Nam và hoàn thành có chất lượng những chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2016. 
 
Một số hình ảnh tại hội nghị :
 
 
Đồng chí Dương Văn Thắng-GĐXN trình bày BC tổng kết năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016
 
Các đại biểu tham dự Hội nghị
 Đ/c Lê Việt Hải-PTGĐ Vietsovpetro phát biểu chỉ đạo Hội Nghị
Đ/c Nguyễn Văn Thắng-Chủ  tịch CĐ Vietsovpetro phát biểu chỉ đạo Hội Nghị
Đ/c Lê Việt Hải trao Bằng khen của TGĐ Tập đoàn DK Việt Nam cho các tập thể xuất sắc
Các cá nhân nhận bằng khen của TGĐ Tập đoàn DK Việt Nam


Các tập thể và cá nhân tiêu biểu xuất sắc của XN Địa vật lý GK năm 2015
Các tập thể và cá nhân tiêu biểu xuất sắc của XN Địa vật lý GK năm 2015
Bài và ảnh
Nguyễn Phong

 

 

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu