• Xưởng sửa chữa và chuẩn chỉnh máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

XÍ NGHIỆP ĐỊA VẬT LÝ GIẾNG KHOAN - BẠN ĐỒNG HÀNH CỦA CÁC NHÀ DẦU KHÍ

Công đoàn XN Địa vật lý giếng khoan tổ chức Hội thao chào mừng kỷ niệm 33 năm ngày thành lập xí nghiệp

Thực hiện kế hoạch của công đoàn XN Địa vật lý giếng khoan (ĐVLGK) năm 2016 về tổ chức các hoạt động Văn hóa - Thể thao chào mừng kỷ niệm  33 năm ngày thành lập Xí nghiệp (02/06/1983-02/06/2016) và hướng tới kỷ niệm 35 năm thành lập Vietsovpetro, đồng thời hướng tới việc tạo ra sân chơi lành mạnh, nâng cao tinh thần giao lưu đoàn kết giữa các CĐBP trong XN Địa vật lý GK, từ ngày 26/05/2016 đến ngày 02/06/2016, Công đoàn XN tổ chức hội thao kỷ niệm 33 năm Ngày thành lập XN bao gồm các môn: Bóng đá, Bóng chuyền, Tennis, Chạy tiếp sức, Kéo co, Đi bộ nữ với sự tham gia của đông đảo CBCNV của các công đoàn bộ phận. Sau hơn 01 tuần thi đấu sôi nổi và nhiệt tình của các công đoàn viên, kết quả của hội thao như sau:
1-    Bóng đá:
            Giải nhất:       CĐBP Công nghệ cao
            Giải nhì:         Liên quân CĐBP Carota tổng hợp&Trung tâm phân tích
            Giải ba:          CĐBP Cơ khí – thử vỉa, Xưởng SC&CC
2-    Bóng chuyền:
Giải nhất:       CĐBP Công nghệ cao
Giải nhì:         CĐBP Carota khí
Giải ba:          CĐBP Carota tổng hợp & Cơ khí – thử vỉa
3-    Kéo co:
Giải nhất:       CĐBP Công nghệ cao
Giải nhì:         CĐBP Kiểm tra khai thác –PTO
Giải ba:          CĐBP Carota khí, Carota tổng hợp
4-    Tennis:
Giải nhất:       Hiến – Nhật (CĐBP Hành chính – Nghiệp vụ)
Giải nhì:         Sang – Việt (CĐBP Xưởng SC&CC, TT.PT&XLSL)
Giải ba:          Thủy – Phong (CĐBP Hành chính – Nghiệp vụ)
Sinh – Dương (CĐBP Cơ khí – thử vỉa)
5-    Chạy tiếp sức nam:
Giải nhất:       CĐBP Kiểm tra khai thác –PTO
Giải nhì:         CĐBP Cơ khí – Thử vỉa
Giải ba:          CĐBP Trung tâm phân tích& CĐBP Carota khí.
 
Một số hình ảnh của hội thao:
 
 
 
 
 
 
Bài và ảnh
Ban thể thao Công đoàn XN ĐVLGK

Video

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu