• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

XN ĐỊA VẬT LÝ GIẾNG KHOAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC SẢN XUẤT NĂM 2016 , TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2017 VÀ HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Nhằm đánh giá, tổng kết công tác sản xuất năm 2016 của XN Địa vật lý GK và tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác sản xuất, đồng thời thảo luận để tìm ra các biện pháp khắc phục những tồn tại hạn chế nhằm xây dựng XN phát triển bền vững trong những năm sắp tới. Sáng ngày 20 tháng 12 năm 2016, tại Hội trường XN Địa vật lý giếng khoan đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sản xuất năm 2016 , triển khai nhiệm vụ năm 2017 và Hội nghị người lao động.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Việt Hải  - UVBTV Đảng ủy, Phó tổng giám đốc LD Việt – Nga Vietsovpetro, đồng chí Nguyễn Quốc Đạt – Chủ tịch Công đoàn Vietsovpetro, đồng chí Trần Tuấn Phong – Trưởng phòng ĐC&KTM BMĐH , đồng chí Nguyễn Thanh Tình – Phó phòng ĐC&KTM BMĐH và các đồng chí trong Ban giám đốc, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội và hơn 150 CBCNV của XN Địa vật lý giếng khoan.

Đồng chí Dương Văn Thắng - Giám đốc Xí nghiệp đã báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của XN Địa vật lý giếng khoan trong năm 2016. Đồng chí đã nêu bật những thành tích mà XN đã đạt được trong năm qua mà nổi bật là đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra từ đầu năm, cụ thể như sau:

-  Đã thực hiện 502 đơn hàng cung cấp dịch vụ đo địa vật lý, sửa giếng, bắn mìn, thử vỉa và phân tích tài liệu, trong đó 420 đơn hàng cho lô 09-1, 64 đơn hàng cho các lô khác và 18 đơn hàng cho các đơn vị ngoài Vietsovpetro trong năm 2016.

- Tổng giá trị doanh thu năm 2016 của XN dự tính đạt được giá trị hơn 26.173.227 USD so với kế hoạch 25.918.343 USD đạt 101% kế hoạch. Hệ số chất lượng đạt trung bình 0,98 so với KH là 0,9. XN đã đảm nhận 100% dịch vụ cho VSP, không sử dụng bên ngoài.

-  Doanh thu từ dịch vụ ngoài cả năm ước đạt 6,311,775 USD trong đó các lô khác 5.116.200 USD, và DVBN là 1.500.000 USD (hơn 220% so với kế hoạch được hội đồng 46 phê duyệt là 675.000 USD). Đặc biệt trong năm 2016, XN Địa vật lý GK đã tham gia thầu với tư cách là nhà thầu chính và đã trúng thầu các gói thầu lớn cho các JOC bên ngoài (như gói thầu E-line cho Hoàn Long – Hoàn Vũ giá trị hơn 2 triệu USD, Thăng Long JOC,…)

- Xử lý minh giải trên 2.56 triệu mét tài liệu với hệ số chất lượng đạt  mức cao, trung bình là 0,98 so với kế hoạch 0,90. Hoàn thành tổng số 322 báo cáo, kết luận (năm 2015 là 470), với hệ số thỏa mãn yêu cầu khách hàng đạt 0,98 (kế hoạch 0,95). Phản hồi nhanh chóng 100% góp ý của khách hàng.

- Về thực hành tiết kiệm, giảm chi phí: Triển khai các biện pháp kinh tế kỹ thuật và nâng cao năng lực dịch vụ nhằm thực hiện tốt chủ trương tiết giảm chi phí sản xuất theo chỉ thị của Tồng giám đốc Vietsovpetro với kết quả đạt 550.065 USD, đạt 149% so với chỉ tiêu được giao (369.000 USD).

Đồng chí Giám đốc cũng đã trình bày những phương hướng cơ bản với các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cụ thể, thúc đẩy quảng bá tiếp thị phát triển dịch vụ ngoài , đồng thời hoàn thiện cơ cấu tổ chức để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của XN năm 2017.

Hội nghị đã nghe một số tham luận của các bộ phận sản xuất và những ý kiến thảo luận, phát biểu của CBCNV về những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn sản xuất cùng với những kiến nghị cụ thể về giải pháp khắc phục hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Việt Hải đánh giá cao các thành tích mà Xí nghiệp đã đạt được trong năm 2016 và tin tưởng rằng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của Ban giám đốc cùng toàn thể CBCNV, XN Địa vật lý giếng khoan sẽ vượt qua thách thức phát triển vững mạnh hoàn thành vượt mức các mục tiêu đề ra.

Hội nghị cũng đã biểu dương 10 gương mặt xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua sản xuất  của XN trong năm 2016.

Thay mặt Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV XN Địa vật lý giếng khoan, Đồng chí Dương Văn Thắng đã gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Ban lãnh đạo và các phòng ban, đơn vị trong Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro. Với phương châm “Kỷ cương, sáng tạo, chất lượng uy tín và đổi mới”, tập thể CBCNV XN Địa vật lý GK quyết tâm tiếp tục xây dựng đơn vị là một trong những nhà cung cấp dịch vụ khảo sát địa vật lý giếng khoan hàng đầu tại thị trường Việt Nam và hoàn thành có chất lượng những chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2017.

                                           Một số hình ảnh tại hội nghị :

 Đồng chí Dương Văn Thắng-GĐXN trình bày BC tổng kết năm 2016

và phương hướng nhiệm vụ năm 2017

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Đ/c Lê Việt Hải - PTGĐ Vietsovpetro phát biểu chỉ đạo Hội Nghị

Người lao động đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Đ/c Lê Việt Hải - Phó TGĐ Vietsovpetro trao bằng khen của Bộ Công thương

cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc năm 2016

Đ/c Nguyễn Quốc Đạt - Chủ tịch công đoàn Vietsovpetro trao bằng khen

của Bộ Công thương cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2016

                      Đ/c Dương Văn Thắng – Giám đốc XN ĐVL trao Bằng khen cá nhân                        

      Bài và ảnh

Phòng TCNS XN ĐVL

 

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu