• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

XN ĐỊA VẬT LÝ GIẾNG KHOAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SÁNG KIẾN SÁNG CHẾ NĂM 2017

Nhằm đánh giá, tổng kết hoạt động sáng kiến sáng chế năm 2017 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2018, đồng thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tích cực hỗ trợ phong trào sáng kiến sáng chế, chiều ngày 27 tháng 03 năm 2018, XN Địa vật lý giếng khoan đã tổ chức “Hội nghị tổng kết hoạt động sáng kiến sáng chế năm 2017.
Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Việt Hải  - UVBTV Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc LD Việt – Nga Vietsovpetro, đồng chí Nguyễn Quốc Đạt - chủ tịch Công đoàn LD Việt – Nga Vietsovpetro, đồng chí Trần Tuấn Phong – Trưởng phòng ĐC&KTM BMĐH , đồng chí Phạm Bá Hiển – Trưởng phòng KTSX BMĐH và các đồng chí trong Ban giám đốc, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội và hơn 100 CBCNV của XN Địa vật lý giếng khoan.
Tại Hội nghị, Đồng chí Tạ Tương Hoan – Phó Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Sáng kiến sáng chế XN Địa vật lý GK đã báo cáo Tổng kết hoạt động sáng kiến sáng chế trong năm 2017.
Trong năm 2017 XN Địa vật lý GK đã đạt được những thành tích tốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và trong hoạt động sáng kiến sáng chế nói riêng. Có 10 giải pháp của XN đã được Hội đồng Sáng kiến sáng chế Vietsovpetro công nhận, đem áp dụng vào thực tế sản xuất mang lại nhiều lợi ích về kinh tế.
Năm 2018 XN Địa Vật lý G/K khuyến khích toàn thể CBCNV tham gia phong trào SK-SC, tập trung giải quyết những nhiệm vụ: Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, giảm thiểu chi phí, tăng cường sử dụng hiệu quả các thiết bị hiện có trong điều kiện thiếu hụt vật tư, phụ tùng thay thế, cải tiến hệ thống quản lý, đảm bảo an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của nhân viên.
Hội nghị đã nghe một số tham luận của các bộ phận sản xuất và những ý kiến thảo luận, phát biểu của CBCNV về những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn sản xuất cùng với những kiến nghị cụ thể về giải pháp khắc phục hiệu quả để đẩy mạnh phong trào, khuyến khích những kỹ sư trẻ tham gia vào phong trào sáng kiến sáng chế tại Xí nghiệp.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Việt Hải đánh giá cao những thành tích trong phong trào sáng kiến sáng chế mà Xí nghiệp đã đạt được trong năm 2017, đồng thời nêu ra những khó khăn, trở ngại trong năm 2018 với sự thay đổi mạnh mẽ trong cơ cấu tổ chức, tiết giảm chi phí sản xuất, phòng trào SKSC cần phải đưa ra những giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng thực tiễn, tiết kiệm vật tư kết hợp quản lý sản xuất, tiết giảm chi phí nhân công. Tuy nhiên đồng chí tin tưởng rằng với bề dày kinh nghiệm cùng với nhiệt huyết sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV, XN Địa vật lý giếng khoan sẽ vượt qua thách thức hướng tới những mục tiêu cao hơn trong phong trào sáng kiến sáng chế trong năm 2018.
Thay mặt Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV - XN Địa vật lý giếng khoan, Đồng chí Dương Văn Thắng đã gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, đơn vị trong Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro. Đồng chí cũng đã động viên các kỹ sư trẻ - thế hệ tương lai của XN Địa vật lý GK cần cố gắng, tích cực tham gia vào phong trào sáng kiến sáng chế, chủ động viết đơn đăng ký và đóng góp ý kiến với lãnh đạo bộ phận để hiện thực hóa những sáng kiến vào thực tiễn sản xuất, góp phần đưa phong trào SKSC của XN trong những năm tới đạt được kết quả cao hơn nữa.
 
Một số hình ảnh tại hội nghị :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đ/c Lê Việt Hải biểu dương và trao hoa cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc năm 2017
 
                                                                                    Bài và ảnh : Lê Minh Nhật
 

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu