• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

Xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sản xuất, Hội nghị người lao động và Hội nghị công tác Đảng năm 2018

Nhằm đánh giá, tổng kết công tác sản xuất năm 2018 của XN Địa vật lý GK, đồng thời thảo luận để tìm ra các biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm xây dựng XN phát triển bền vững trong những năm sắp tới, XN Địa vật lý giếng khoan đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sản xuất năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019, Hội nghị người lao động kết hợp với Hội nghị Tổng kết công tác Đảng vào chiều ngày 27 tháng 12 năm 2018 tại hội trường XN.

Về tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Việt Hải  - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc LD Việt – Nga Vietsovpetro, đồng chí Nguyễn Lâm Anh – Trưởng phòng Địa chất – Khai thác mỏ thuộc Bộ máy điều hành, các đồng chí trong Ban Giám đốc, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội và hơn 120 CBCNV của XN Địa vật lý giếng khoan.

Thay mặt Đoàn chủ tịch, Đồng chí Dương Văn Thắng - Giám đốc Xí nghiệp đã báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của XN Địa vật lý giếng khoan trong năm 2018. Đồng chí đã nêu lên những thành tích mà XN đã đạt được trong năm qua mà nổi bật là đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra từ đầu năm, cụ thể như sau:

- Trong năm 2018, XN Địa vật lý giếng khoan đã thực hiện  597 đơn hàng dịch vụ cho mỏ Bạch Hổ, Rồng, Lô 12/11, Lô 16-1/15, Lô 09-3/12…, trong đó thực hiện hoàn toàn 581 đơn hàng, 16 đơn hàng thực hiện một phần do điều kiện giếng khoan.

- Tổng giá trị doanh thu năm 2018 của XN ước đạt được giá trị  24.319.679 USD, đạt 126% kế hoạch; trong đó Dịch vụ cho lô 09-1 là  19.197.376 USD bằng 113,49% kế hoạch, dịch vụ cho các lô là  3.355.003 USD bằng  287,34%  kế hoạch và dịch vụ bên ngoài là  1.379.218 USD bằng  133%  kế hoạch .

- Chi phí thuê ngoài dịch vụ địa vật lý thực tế năm 2018 là 430.000 USD chỉ bằng 17,7 % so với kế hoạch tài chính được Hội đồng 48 phê duyệt (2.430.000 USD). Như vậy, XN Địa vật lý GK đã đảm nhiệm việc thực hiện dịch vụ đạt tới 97,8% (tính theo doanh thu chỉ riêng cho lô 091), giá trị thuê ngoài chỉ chiếm 2.2%.

- Hệ số chất lượng tài liệu đạt 0.97 so với kế hoạch 0.90.

- Một số công việc như đo carota tổng hợp và bắn mìn cho các lô khác, do không thuê được dịch vụ bên ngoài nên XN ĐVL đã tự đảm nhiệm thực hiện, doanh thu từ phần này dịch vụ này đạt 727.724 USD (tính theo đơn giá nội bộ), thay vì thuê từ bên thứ ba với giá trị theo đơn hàng là 1.019.260 USD.

- Về việc tiết giảm chi phí: trong năm 2018 đã tiết kiệm từ sử dụng cần NKT cũ thay thế cho súng bắn mìn là 126.610 USD bằng 76% so với kế hoạch. Tiết kiệm 287.930 USD từ việc tự thực hiện dịch vụ đo carota tổng hợp và bắn mìn cho giếng khoan BH-1903 thay vì phải thuê ngoài với chi phí là 346.564 USD .

- Về công tác sáng kiến, sáng chế, khoa học công nghệ và hợp lý hóa sản xuất : Trong năm 2018 XN đã có 10 Sáng kiến được công nhận, hiệu quả kinh tế đạt được là 768.468 USD, số tiền đã chi trả thưởng sáng kiến là 38.988 USD.

- Về công tác dịch vụ bên ngoài, trong năm 2018 XN đã tăng cường công tác dịch vụ bên ngoài, tiếp tục thực hiện các hợp đồng hiện có với các khách hàng Thăng long JOC, HLHV JOC, JVPC, AMSITO, Global Petro Well Service và đã cùng với XN khai thác dầu khí cung cấp dịch vụ cho Lam Sơn JOC. Giá trị dịch vụ cho các công ty bên ngoài đạt hơn 1,37 triệu USD (bằng 133% kế hoạch).

Đồng chí Dương Văn Thắng cũng đã trình bày những phương hướng, kế hoạch triển khai cùng với các chỉ tiêu và mục đích cụ thể của XN trong năm 2019.

Bên cạnh đó Hội nghị đã nghe những ý kiến thảo luận, phát biểu của CBCNV về những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn sản xuất và những vấn đề về quyền lợi của người lao động.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Việt Hải đã biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà Xí nghiệp đã đạt được trong năm 2018 và nhắc nhở trong năm 2019 với những khó khăn chung của toàn Vietsovpetro cùng với việc tiết giảm chi phí, các trang thiết bị máy móc đã cũ cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp. Tuy nhiên đồng chí tin tưởng rằng với bề dày kinh nghiệm cùng với nhiệt huyết và sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV, XN Địa vật lý giếng khoan sẽ vượt qua thách thức và hoàn thành vượt mức các mục tiêu đề ra.

Thay mặt Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV - XN Địa vật lý giếng khoan, đồng chí Dương Văn Thắng đã gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, đơn vị trong Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro. Với phương châm “Kỷ cương, sáng tạo, chất lượng và uy tín", tập thể CBCNV XN Địa vật lý GK quyết tâm tiếp tục xây dựng đơn vị là một trong những nhà cung cấp dịch vụ khảo sát địa vật lý giếng khoan hàng đầu tại thị trường Việt Nam và hoàn thành có chất lượng những chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2019.

 

Một số hình ảnh tại hội nghị :

 

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu