• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

Xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sản xuất, Hội nghị người lao động và Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019

Nhằm đánh giá, tổng kết công tác sản xuất năm 2019 của XN Địa vật lý GK, đồng thời thảo luận để tìm ra các biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm xây dựng XN phát triển bền vững trong những năm sắp tới, XN Địa vật lý giếng khoan đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sản xuất năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020, Hội nghị người lao động kết hợp với Hội nghị Tổng kết công tác Đảng vào chiều ngày 26 tháng 12 năm 2019 tại hội trường Xí nghiệp.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Xuân Sơn  -  Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc LD Việt – Nga Vietsovpetro cùng các đồng chí trong Ban giám đốc, đại diện tổ chức chính trị - xã hội và hơn 120 CBCNV của XN Địa vật lý giếng khoan.

Thay mặt Đoàn chủ tịch, Đồng chí Tạ Tương Hoan - Giám đốc Xí nghiệp đã báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của XN Địa vật lý giếng khoan trong năm 2019. Đồng chí đã nêu lên những thành tích mà XN đã đạt được trong năm qua mà nổi bật là đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra từ đầu năm, cụ thể như sau:

- Trong năm 2019, XN Địa vật lý giếng khoan đã thực hiện  566 đơn hàng dịch vụ cho mỏ Bạch Hổ, Rồng, Lô 12/11, Lô 16-1/15, Lô 09-3/12…, tổng giá trị doanh thu năm 2019 của XN ước đạt được giá trị  23.535.358 USD, đạt 134,58 % kế hoạch; trong đó Dịch vụ cho lô 09-1 là  17.467.038 USD bằng 119,17% kế hoạch, dịch vụ cho các lô là  3.008.608 USD bằng  179,4%  kế hoạch và dịch vụ bên ngoài là  3.059.712 USD bằng  265,26%  kế hoạch .

-  Theo kế hoạch được phê duyệt ở Hội đồng 50, chi phí thuê ngoài dịch vụ địa vật lý là 280.000 USD, nhưng XN đã tự thực hiện dịch vụ thay vì thuê ngoài theo kế hoạch. Như vậy XN đã đảm nhiệm hoàn toàn 100% các dịch vụ địa vật lý cho Lô 09-1.

-  Hệ số chất lượng tài liệu đạt 0.99 so với kế hoạch 0.90.

-  Về tiết giảm chi phí: trong năm 2019 đã tiết kiệm từ sử dụng cần NKT cũ thay thế cho súng bắn mìn là 123.929 USD so với sử dụng súng ngoại nhập. Tiết kiệm 375.756 USD từ việc tự thực hiện dịch vụ đo carota tổng hợp, bắn mìn, lấy mẫu sâu và đo PLT cho giếng khoan CT-6X thay vì phải thuê ngoài với chi phí là 1.229.428 USD.

- Năng suất lao động bình quân: 105.790 USD/người; tăng 1%  so với năm 2018.

- Về dịch vụ bên ngoài, trong năm 2019 XN đã tiếp tục thực hiện các hợp đồng hiện có với các khách hàng Thăng long JOC, HLHV JOC, JVPC, AMSITO và cùng với XN khai thác dầu khí cung cấp dịch vụ cho PVEP-POC. Giá trị dịch vụ cho các công ty bên ngoài đạt hơn 3 triệu USD (bằng 265,26% kế hoạch).

- Công tác sáng kiến, sáng chế, hợp lý hoá sản xuất là một trong những điểm mạnh của XN Địa vật lý GK vì nó có những tác động tích cực trực tiếp tới hoạt động sản xuất. Vì vậy, công tác này luôn được lãnh đạo XN quan tâm hỗ trợ và tập thể CBCNV tích cực tham gia. Kết quả trong năm 2019, xí nghiệp có 11 sáng kiến được Vietsovpetro công nhận; được công nhận 03 bằng độc quyền sáng chế và 01 hồ sơ đang chờ xét công nhận, 03 giải nhất hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bà rịa - Vũng tàu và đang gửi 02 công trình dự giải thưởng Vifotec, 01 giải thưởng Khoa học công nghệ dầu khí của Tập đoàn Dầu khí VN và đang gửi để xét duyệt giải thưởng cấp nhà nước.

Đồng chí Tạ Tương Hoan cũng đã trình bày những phương hướng, kế hoạch triển khai cùng với các chỉ tiêu và mục đích cụ thể của XN trong năm 2020.

Bên cạnh đó, Hội nghị đã nghe những ý kiến thảo luận, phát biểu của CBCNV về những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn sản xuất và những vấn đề về quyền lợi của bản thân người lao động.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Sơn đã biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà Xí nghiệp đã đạt được trong năm 2019, cụ thể là XN đã đảm nhiệm hoàn toàn 100% các dịch vụ địa vật lý cho Lô 09-1 mà không phải thuê ngoài, tiết giảm chi phí cho Vietsovpetro. Sang năm 2020, khối lượng công việc tăng lên cùng với việc tiết giảm chi phí sản xuất, đồng chí động viên CBCNV XN Địa vật lý GK phải nỗ lực công tác, chuẩn bị tinh thần trong bối cảnh khó khăn ứng biến linh hoạt, chú trọng công tác tự đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phát triển bản thân. Tuy nhiên, đồng chí tin tưởng rằng với bề dày kinh nghiệm cùng với nhiệt huyết và sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV, XN Địa vật lý giếng khoan sẽ vượt qua thách thức và hoàn thành vượt mức các mục tiêu đề ra.

Thay mặt Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV - XN Địa vật lý giếng khoan, đồng chí Tạ Tương Hoan đã gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, đơn vị trong Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro. Với phương châm “Kỷ cương, sáng tạo, chất lượng và uy tín", tập thể CBCNV XN Địa vật lý GK quyết tâm tiếp tục xây dựng đơn vị là một trong những nhà cung cấp dịch vụ khảo sát địa vật lý giếng khoan hàng đầu tại thị trường Việt Nam và hoàn thành có chất lượng những chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2020.

 

Một số hình ảnh tại hội nghị :

 

Đồng chí Tạ Tương Hoan-Giám đốc XN trình bày báo cáo tổng kết năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

 

Đ/c Phạm Xuân Sơn – Phó Tổng giám đốc Vietsovpetro phát biểu chỉ đạo tại Hội Nghị

 

Đ/c Phạm Hồng Khanh – Phó Giám đốc XN phát động thi đua năm 2020.

 

 

Bài và ảnh

Lê Minh Nhật

 

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu