• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

Xí nghiệp Địa vật lý Giếng khoan tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng kết Công tác Đảng năm 2023, Triển khai nhiệm vụ năm 2024 và Hội nghị Người lao động năm 2024

Chiều ngày 20 tháng 12 năm 2023, Xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan (XNĐVLGK) đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh, tổng kết công tác Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 và Hội nghị Người lao động năm 2024 tại Hội trường tầng 6 tòa nhà XNĐVLGK.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Phạm Xuân Sơn - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Liên doanh Vietsovpetro; ông Nguyễn Lâm Anh - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc Liên doanh Vietsovpetro, ông Nguyễn Quốc Đạt - Ủy viên BTV Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Công đoàn Liên doanh Vietsovpetro và các đồng chí lãnh đạo các đơn vị và phòng, ban Bộ máy điều hành. Về phía XNĐVLGK có ông Phạm Hồng Khanh – Bí thư Đảng ủy, Q. Giám đốc; ông Ozerov V.N. – Chánh kỹ sư; ông Nguyễn Duy Ngọc – Phó Giám đốc; ông Trần Đình Hiếu – Chủ tịch Công đoàn CSTV cùng các Trưởng/phó phòng/ban/trung tâm/xưởng/đội; Chủ tịch/Phó chủ tịch CĐBP; Bí thư/Phó Bí thư chi bộ và đại diện CBCNV phòng/ ban/trung tâm/xưởng/đội trực thuộc.

Tại Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD, ông Phạm Hồng Khanh – Q.Giám đốc XNĐVLGK đã báo cáo những kết quả nổi bật mà Xí nghiệp đã đạt được trong năm 2023: đã thực hiện 350 đơn hàng; giá trị dịch vụ cả năm 2023 ước đạt 18.558.921 USD tương đương 112,1% trong đó: Giá trị dịch vụ Lô 09-1: Ước cả năm 2023 đạt 15.608.847 USD bằng 110,9% KH, tương đương với giá trị dịch vụ nếu thuê ngoài là 25,6 triệu USD; Giá trị dịch vụ các lô khác: Ước cả năm 2023 đạt 1.795.475 USD bằng 119,5 % KH (1.502.938 USD); Giá trị dịch vụ ngoài: Ước cả năm 2023 đạt 1.154.599 USD, bằng 116,9% KH (987.490 USD).

Vừa qua, XNĐVLGK được Lãnh đạo LD Việt - Nga Vietsovpetro tin tưởng chọn là đơn vị thí điểm nghiên cứu phương án hạch toán độc lập, tự chủ tài chính. Sau thời gian nghiên cứu, XNĐVLGK đã cơ bản hoàn thành và bảo vệ trước Hội đồng 56 đề án “Xây dựng XNĐVLGK theo mô hình đơn vị tự chủ tài chính giai đoạn 2024-2033". Theo đó, lộ trình của đề án gồm ba bước: bước 1 – nghiên cứu thay đổi phương thức cung cấp dịch vụ nội bộ và hoàn thiện hệ thống pháp lý nội bộ; bước 2 – thay đổi phương thức hạch toán, tự chủ quỹ lương, quỹ thưởng, tự chủ mua sắm, thuê dịch vụ; bước 3 – áp dụng mô hình tự chủ tài chính. Việc tái cấu trúc và tiến tới áp dụng mô hình tự chủ tài chính nhằm giúp tối ưu hóa sản xuất, giảm chi phí, đảm bảo sự phát triển bền vững của XNĐVLGK, nâng cao khả năng phục vụ cho Vietsovpetro, đồng thời tăng cường khả năng cạnh tranh của XNĐVLGK trên thị trường.

Kết thúc năm 2023, XNĐVLGK được ghi nhận là Tập thể lao động xuất sắc của Vietsovpetro, được nhận 01 bằng khen của Ủy ban quản lý vốn nhà nước và 01 bằng khen của Tập đoàn DKQGVN, đạt được những thành tích này là nhờ vào sự đồng lòng, đoàn kết của toàn thể CBCNV trong Xí nghiệp.

Ông Phạm

Xuân Sơn - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Liên doanh Vietsovpetro và Ông Nguyễn Lâm Anh - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc Liên doanh Vietsovpetro đã phát biểu ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của XNĐVLGK cho Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro và đã hoàn thành 03 nhiệm vụ chính: Bảo vệ thành công tài chính trong việc đầu tư các trang thiết bị mới; Bước đầu thực hiện tái cơ cấu thành công, sắp xếp lại trong nội bộ Xí nghiệp; Tăng lương được cho một số CBCNV năm 2023. Năm 2024 được dự báo tiếp tục là một năm đầy khó khăn và thách thức với Vietsovpetro, XNĐVLGK cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đơn hàng mua các trang thiết bị mới, rà soát lại các nhu cầu cần thiết trong Xí nghiệp để kịp thời báo cáo Ban Lãnh đạo Vietsovpetro xem xét và xử lý; Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu, tự hoạch toán độc lập theo lộ trình đã đề ra; Nâng cao nguồn lực về đào tạo để thích ứng nhu cầu công việc trong tình hình mới.

Tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng, ông Nguyễn Duy Ngọc – Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Giám đốc XNĐVLGK đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Đảng bộ. Với những khó khăn thách thức phải đối mặt trong năm 2023, nhưng Đảng ủy đã lãnh đạo Đảng bộ cùng tập thể CBCNV XNĐVLGK hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất, các chỉ tiêu xây dựng Đảng. Về phương hướng nhiệm vụ năm 2024, Đảng ủy đặt mục tiêu lãnh đạo Đảng bộ và Tập thể lao động phát triển vững mạnh, dân chủ, gắn với các giá trị cốt lõi Vietsovpetro “Đoàn kết Hữu nghị – Khát vọng – Tin cậy – Bền vững".

Tại Hội nghị Người lao động năm 2024, Ông Trần Đình Hiếu – Chủ tịch Công đoàn CSTV XNĐVLGK đã báo cáo của Công đoàn XN về nhiệm vụ năm 2023 là đại diện giám sát, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, về tình hình khiếu nại, tố cáo và các kiến nghị đối thoại người lao động năm 2023, đề cử Đại diện người lao động tham gia đối thoại với lãnh đạo cấp trên và kêu gọi toàn thể đoàn viên, người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm của mình, hưởng ứng tích cực các hoạt động, phong trào thi đua do Ban Giám đốc, BCH Công đoàn XN phát động góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong năm 2024.

Tại các hội nghị, lãnh đạo Vietsovpetro và XNĐVLGK đã trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước cho 02 tập thể và 03 cá nhân; trao Giấy khen của Tổng giám đốc Vietsovpetro cho 04 tập thể lao động xuất sắc, 12 cá nhân xuất sắc tiêu biểu của XNĐVLGK năm 2023; trao giấy khen của Đảng ủy Vietsovpetro cho các 02 tập thể tiêu biểu trong thực hiện 02 Nghị quyết chuyên đề năm 2023; khen thưởng cho 08 Công đoàn bộ phận có thành tích trong phong trào thi đua của Công đoàn năm 2023.

Sau gần 3 giờ làm việc nghiêm túc, Hội nghị đã thành công tốt đẹp và kết thúc vào lúc 17 giờ 00 phút.

Sau đây là một số hình ảnh các hội nghị:

 

 

 

 

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu