• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

Hội diễn nghệ thuật quần chúng lần thứ XXI năm 2010

Thực hiện công văn số 25 CV/CĐ ngày 09/03/2010 của Công đoàn XNLD Vietsovpetro.

Về việc “Tổ chức Hội diễn NTQC XNLD lần thứ XXI năm 2010”. Để chào mừng các sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước nói chung và ngành dầu khí nói riêng .Công đoàn XNLD Vietsovpetro tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng lần thứ XXI năm 2010. Công đoàn XN Địa vật lý GK đã thành lập đội văn nghệ để tham gia Hội diễn (có danh sách kèm theo).

 

Các CBCNV có tên trong danh sách được nghỉ để tập văn nghệ vào các ngày trong tuần, sáng từ 9giờ 30 đến 11giờ, chiều từ 15 giờ 30 đến 17 giờ. Thời gian tập bắt đầu từ ngày 05/04/2010 đến ngày 19/05/2010

 

                            DANH SÁCH THAM GIA VĂN NGHỆ

        HỘI DIỄN NGHỆ THUẬT QUẦN CHÚNG XNLD LẦN THỨ XXI

 

 

SốTT

  

                  Họ và tên

 

                       Ghi chú

1

Trẩn Huy Hòang

    Đội trưởng

2

Bàn Thị Lưu

 

3

Phạm Thu Trang

 

4

Hà Thị Hồng Gấm

 

5

Nguyễn Thị Thúy Ngọc

 

6

Phạm Thị Phượng

 

7

Phạm Thị Thủy

 

8

Trần Đình Hiếu

 

9

Nguyễn Thanh Tùng

 

10

Lê Duy Huynh

 

11

Lã Quý Đạt

 

12

Lê Mạnh Cường

 

13

Nguyễn Thanh Phong

 

14

Nguyễn Tiến Sỹ

 

15

Đinh Hải Hà

 

16

Võ Văn Châu

 

 

 

 

 

 

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu