• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

Tổ chức giải bóng bàn nội bộ giữa các CĐBP trong XN

 

Để tạo sân chơi lành mạnh, nâng cao tinh thần đoàn kết, giao lưu học hỏi lẫn nhau giữa các CĐBP trong XN Địa Vật Lý GK.

Đồng thời tuyên chọn các VĐV giỏi đi tham gia thi đấu giải bóng bàn Vietsovpetro năm 2011. Ban thể thao XN Địa Vật Lý GK quyết định tổ chức giải bóng bàn nội bộ giữa các CĐBP trong XN.

        Nội dung cụ thể:

-  Thời gian: 15h00 ngày 03/08/2011

-  Địa điểm: Hội trường XN Địa Vật Lý GK.

       Thể loại thi đấu:

-  Thi đấu đồng đội (đơn - đôi - đơn)

      Cơ cấu giải thưởng: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba.

-  Các đội đăng ký thi đấu cho đ/c Sỹ (NB 3305, DD: 0918069555) hoặc đ/c Phong (DD: 0975779989) trước ngày 02/08/2011 để bốc thăm thi đấu.

      Đề nghị các Công đoàn BP tạo điều kiện cho các VĐV tham gia thi đấu và các CBCNV đến tham gia cổ vũ.

                                                                                                                                               TM/Ban Thể Thao

                                                                                                                                                   Trưởng Ban

                                                                                                                                             Nguyễn Thanh Phong

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu