• Xưởng sửa chữa và chuẩn chỉnh máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

XÍ NGHIỆP ĐỊA VẬT LÝ GIẾNG KHOAN - BẠN ĐỒNG HÀNH CỦA CÁC NHÀ DẦU KHÍ

Em hát ở giàn khoan

{jcomments off}

Em hát ở giàn khoan

Sân khấu giả, diễn viên là thật

Lần đầu tiên em hát ở giàn khoan

Biển rộng quá, chỗ ngồi thì chật

Sóng nước chen ngang giữa nhịp đàn.


Ngại chi em dẫu thiếu phông màn

Không chỗ hóa trang, vây quanh bao ánh mắt

Sân khấu giả, người xem là thật

Ngân lên cao vút cung đàn!


Sáo sang sông thì con sáo về ngàn

Xin chớ hát “non mòn biển cạn”

Năm mươi mét – thương người thợ lặn

Anh bao giờ dám bỏ nghề khoan.


Mai em về vầng trăng không tan

Để lại mênh mông một trời với biển

Và cánh thợ lại “dệt” thêm nhiều chuyện

Lần đầu tiên em hát ở giàn khoan.


(Duy Quế)

Video

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu