• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

CÔNG ĐOÀN XN ĐỊA VẬT LÝ GK TỔ CHỨC HỘI THAO KỶ NIỆM 37 NĂM NGÀY THÀNH LẬP XN

Thực hiện kế hoạch hoạt động của Công đoàn XN Địa vật lý giếng khoan năm 2020, về tổ chức các hoạt động Văn hóa - Thể thao kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh & chào mừng 37 năm ngày thành lập Xí nghiệp (02/06/1983-02/06/2020). Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban giám đốc Xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan và Công đoàn LD Vietsovpetro, đồng thời để tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi trong CBCNV toàn xí nghiệp, đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” và hướng tới việc tạo ra sân chơi lành mạnh, nâng cao tinh thần giao lưu đoàn kết giữa các Công đoàn bộ phận trong XN Địa vật lý GK, từ ngày 06/6/2020 đến ngày 13/06/2020, Công đoàn XN Địa vật lý giếng khoan đã tổ chức các hoạt động thể thao bao gồm các môn: Bóng đá, Bóng chuyền, Kéo co, Leo núi với sự tham gia của đông đảo CBCNV các công đoàn bộ phận. Sau 01 tuần thi đấu sôi nổi và nhiệt tình của các công đoàn viên, kết quả của Hội thao như sau:
Toàn Đoàn
Nhất: Thử Vỉa; Nhì: Xưởng sửa chữa TB ĐVL; Ba: Khối thực địa:
1 Bóng đá:
Nhất: Thử vỉa
Nhì: Liên quân đội thực địa, PTO, Xưởng và TTPT
2 Bóng chuyền:
Nhất: Xưởng sửa chữa TB ĐVL
Nhì: CRT Tổng hợp
Ba: Trung tâm phân tích + Hành Chính + Công nghệ cao + PTO và Thử vỉa
3 Kéo co nam:
Nhất: Thử vỉa
Nhì: Xưởng sửa chữa TB ĐVL
Đồng giải ba: Trung tâm phân tích +Hành chính +PTO ; CRT Khí + Kiểm tra khai thác+Công nghệ cao + CRT tổng hợp.
4 Kéo co nữ:
Nhất: Hành Chính nghiệp vụ + PTO;
Nhì: Trung tâm phân tích
5 Leo núi:
Cá nhân:
Nam: Nhất: Đặng Quốc Đạt; Nhì: Nguyễn Văn Mạnh; Ba: Nguyễn Văn Nam
Nữ: Nhất: Nguyễn Thị Hòa; nhì: Nguyễn Thị Thúy Ngọc, ba: Trịnh Hồng Giang,
Tập thể:
Nhất: Thử vỉa; Nhì: Carota Khí; Ba: Xưởng sửa chữa TB ĐVL
 
Bài & ảnh: Công đoàn XN Địa Vật lý GK
 
 
 
 

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu