• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

ĐỘI CAROTA KHÍ 

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

   -  Đo khảo sát Carota khí trong quá trình khoan , theo dõi Carota khí trong khi sửa chữa giếng khoan.

   -  Đo cảnh giới giếng khoan, Thực hiện các công việc khác do XN yêu cầu.

   -  Tiếp nhận đơn hàng, chuẩn bị máy móc, thiết bị và điều động nhân lực để tiến hành công việc sản xuất theo yêu cầu sản xuất dưới sự chỉ đạo của XN.

   -  Tổ chức lắp ráp, tháo dỡ và vận chuyển trạm máy theo nhu cầu sản xuất sự chỉ đạo của XN . Tổ chức chuẩn chỉnh trạm máy theo yêu cầu của quy trình khảo sát carota khí .

   -  Thực hiện công việc khảo sát tuân theo qui trình để thu nhận dữ liệu trong quá trình khoan, trong khi sửa chữa giếng khoan hoặc trong khi đo cảnh giới giếng khoan .

   -  Dựng tài liệu carota khí, làm báo cáo kết thúc giếng khoan và giao nộp tài liệu cho Trung tâm Phân tích và xử lý số liệu.

   -  Đảm bảo thu nhận tài liệu có chất lượng theo qui chế về chất lượng tài liệu của XN. Không ngừng cải tiến, hợp lý hóa sản xuất , Lập ra Mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng hàng năm của đội .

   -  Hàng tháng, hàng quý phải báo cáo kết quả thực hiện công tác của đội, đánh giá nhân lực và xét thưởng cho CBCNV trong đội , Lập nhu cầu mua sắm và làm đơn hàng mua sắm vật tư, thiết bị cần thiết phục vụ cho sản xuất.

NGUỒN NHÂN LỰC

   -  Đội Carota khí ( Mud Logging ) có đội ngũ nhân viên bao gồm các chuyên gia, kỹ sư về Địa chất, địa vật lý, điện tử.

   -  Các kỹ sư  được đào tạo chuyên sâu trong công việc đo khảo sát Carota khí trong quá trình khoan.

   -  Các CBCNV của đội Carota khí  có nhiều năm kinh nghiệm làm việc thực tế.

.

♦ CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ

ALS - Mud logging Unit : 

 -  Tự động giám sát toàn bộ quá trình khoan với hơn 70 thông số được đo lường và xử lý. Ngoài ra hệ thống còn có thể kiểm tra tình trạng của các cảm biến (Sensors) trong trường hợp hư hỏng hệ thống sẽ cảnh báo cho người đứng trạm biết.

 -  Hệ thống ALS - Mud logging Bao gồm các thiết bị sau :

        • Air-condition System

        • Explosion Proof Safety Pressurisation System

        • Working area for client        

        • UPS System       

        • Airlock/Escape Hatch      

        • Safety Equipment     

        • Intercom System

Formation evaluation equipment

        • Microscope

        • UV Fluoroscope

        • Sample Drying Oven

        • Geological Equipment and Chemicals

        • Sample Processing Trays

        • Shale Density

        • Auto Calcimeter

 

Gas Detection System – GEO FAST FID :

FID Total Hydrocarbon Detector:

Range: 100 ppm -100 % Sensitivity: 20 ppm Gas measure: Total Hydrocarbon

FID Gas Chromatograph Detector:

Range: 20 ppm -100 % Sensitivity: 5 ppm Chromatograph cycle: 42s Gas measure: C1 - nC5

                                                                                                                   Gas Detection System – GEO FAST FID 

Sensors and Parameters

 • Drilling rate, heave, depth, bit depth, TVD depth, kelly height, bit run, bit time o Weight on Bit, Hook Load, Overpull
 • Individual Pit Volume and Totaliser (8pits)
 • Trip Tank
 • Pump Rate, Totaliser & Flow In
 • Standpipe and Casing Pressure
 • Rotary Speed sensor (RPM)
 • Mud Temperature IN/OUT
 • Mud Weight IN/OUT
 • Rotary Torque
 • Mud Flow OUT

Hệ thống cảnh giới giếng khoan Summomer :

      Hệ thống cảnh giới giếng khoan Summomer nhằm cảnh báo sự va chạm giữa choòng khoan của giếng đang khoan với ống chống của các giếng đã khai thác nằm lân cận hoặc các giếng tuy ở xa hơn trên giàn nhẹ (BK) nhưng vẫn có nguy cơ bị xuyên thủng khi ở độ sâu thích ứng, đặc biệt là trong quá trình khoan xiên. Khi khoan chèn thêm nhằm tăng hệ số thu hồi dầu, khoảng cách giữa các giếng khoan sẽ nhỏ lại. Trong khi khoan với điều kiện mật độ giếng đan dày nguy cơ choòng khoan va chạm hoặc xuyên thủng các giếng lân cận tăng cao. Hoặc khi khoan cắt xiên sự va chạm có thể gây ra các sự cố không thể lường trước, đặc biệt đối với những giếng khoan đang khai thác với lưu lượng lớn.

 

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu