• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

Đội kiểm tra khai thác

  ĐỘI KIỂM TRA CÔNG NGHỆ KHAI THÁC

♦  CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

 • Đo KTKT (xác định mặt cắt dòng) trong các giếng khai thác dầu khí và các giếng bơm ép trên các công trình biển
 • Thực hiện công việc bảo dưỡng, kiểm tra các thiết bị đo
 • Trực tiếp tổ chức và thực hiện công việc sản xuất bao gồm: Đo xác định mặt cắt dòng trong các giếng khai thác dầu khí, các giếng bơm ép nước và các công việc khác được XN giao trên các công trình biển dưới sự điều hành và giám sát của lãnh đạo XN Địa vật lý GK thông qua phòng KTSX
 • Tổ chức thực hiện các công việc ở bờ như : bảo dưỡng, kiểm tra các thiết bị, máy móc do đội quản lý và các công việc khác được XN giao
 • Quản lý, sử dụng và bảo quản trang thiết bị được giao (tài sản, vật tư, máy móc, nguồn phóng xạ, chất nổ,…vv)
 • Tổ chức đào tạo nội bộ cho CBCNV của đội để nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.Tiếp nhận công nghệ kỹ thuật mới

 

                  

 

 

 

 

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu