• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

Hệ thống thiết bị ngầm đáy biển (P2)

Các thiết bị phụ trợ cho SST  

 • Handling Sub – Đầu kéo: Được lắp phía trên SSTT và cho phép shear rams của BOP cắt đứt cần khoan trong trường hợp khẩn cấp.

 • Ram Lock or Slick Joint: Đây là điểm làm kín của pipe rams trong BOP. Slick joint lắp phía trên của choke hoặc kill line để áp suất ngoài cần có thể kiểm tra trên bề mặt
 • Adjustable Mandrel - Ống điều chỉnh: Ống này được nối với Fluted Hanger khi làm việc

Mục đích của thiết bị này là để Fluted Hanger được điều chỉnh lên hoặc xuống và cũng điều chỉnh SSTT trong BOP luôn được đặt dưới Shear Rams và đồng thời pipe rams cũng có thể khóa vào Slick Joint

 • Fluted Hanger - Thiết bị treo và điều chỉnh: Thiết bị này được dùng treo bộ cân lên đầu cối của giếng khoan(wear busing). Nó được lắp chung với ống điều chỉnh(Adjustable Mandrel). Khi điều chỉnh xong sẽ khóa vị trí đó lại
 • Centralizer - Thiết bị định tâm: Thiết bị này được lắp ngay trên SSTT để tránh gây giập vỡ ống thủy lực điều khiển
 • Hydraulic Hose - Ống dẫn thủy lực: Đây là ống dẫn áp suất thủy lực điều khiển đến thiết bị sub sea.Có nhiều loại ống chiều dài khác nhau, số lượng ruột ống 2,3 hoặc 4 ống tùy thuộc vào độ sâu đáy biển.Các bơm loại hóa chất cũng được bơm vào giếng qua ống này. Áp suất làm việc tối đa của ống là 10.000 psi
 • Control Panel - Hộp điều khiển: Đây là hộp quan sát và điều khiển hoạt động của các thiết bị SSTT. Thiết bị bao gồm bơm thủy lực, các loại van, các loại đồng hồ chỉ báo, đường ống thủy lực ... để có thể điều khiển áp suất nhanh chóng
 • Surface Accumulators - Nguồn dự phòng: Trong hộp điều khiển có một bình chứa Nitơ nạp với một áp suất đủ để điều khiển hoạt động các thiết bị ngầm SSTT trong trường hợp không còn nguồn cung cấp khí nén trên giàn
 • Service: H2S
 • Working Pressure                                                    10.000psi
 • Internal Diameter                                                      3 inches
 • External Diameter                                                    13 inches
 • Total Lenght                                                             1,71m or 67.45 inches
 • Ball Valve Section Lenght                                          1,17m or 45.9 inches
 • Latch Section Lenght                                                0,54m or 21.2 inches
 • Working Temperature                                                0-400ºF
 • Tensile Strenght @ 0 psi:                           527.000 lbs (239 tons)

@ 0 10Kpsi:                     258.000 lbs(117 tons)

 • Threads                                                                  41/2" - 4 ACME
 • Coiled Tubing cutting capability                                 1 ¼" x 0.125"

Lubricator / Retainer Valve

Mô tả

 • Đây là loại van nối với cần khoan, nó được gọi là Lubricator hay Retainer tùy thuộc vào vị trí của nó được thiết kế trong bộ thiết kế đầu giếng ngâm như thế nào. Nó là loại van thường mở và được điều khiển từ trên Sàn khoan thông qua cuộn dây thủy lực cao áp
 • Việc vận hành loại van này thông qua Cuộn dây thủy lực (có 2 dây thủy lực bên trong) như sau:

- Balance (Lock) Line: Dùng để đóng Van bi cầu, hay còn gọi là Dây thủy lực đóng van

- Control Line : Dùng để hỗ trợ cho van bi cầu mở khi giếng khoan có dòng chất lưu trên bề mặt

 • Chức năng là Lubricator Valve, Khi nó được lắp với bộ thiết bị ở vị trí ngay bên dưới sàn khoan

Ở vị trí này nó sẽ hỗ trợ vận hành các thiết bị đo địa vật lý khi cần cách ly

 • Chức năng là Retainer Valve, khi nó được lắp với bộ thiết bị ở ngay bên trên Đầu giếng ngâm SSTT, gân với đáy biên.Trong trường hợp phải tách rời bộ đầu giếng ngâm SSTT, nó sẽ giữ chất lưu bên trong cân khoan không thoát ra ngoài

Ứng dụng của van Lubricator

 • Nó được sử dụng như là phần nối dài của Coiled Tubing hoặc WireLine Lubricator để lắp các thiết bị Coil Tubing hay Wireline
 • Cho phép bơm ép các thiết bị Coil Tubing hoặc Wireline mà không ảnh hưởng đến giếng
 • Trong trường hợp hệ thống điều khiển thủy lực của Van bị sự cố, nó sẽ giữ cho bộ cần khoan bên trên Đầu giếng ngầm được mở và được xả áp suất nhờ hệ thống bề mặt thử vỉa
 • Tránh gây ô nhiễm môi trường trong trường hợp phải Tách rời Đầu giếng ngầm khi đang thử vỉa giếng Khí, nó ngăn cho dòng tác động vào Ngoài cần(do Giãn nở khí)
 • Giữ áp suất trong cần từ van lên bề mặt
 • Trong quá trình tách rời đầu giếng ngầm, nó cho phép bơm tuần hoàn ngay do chênh áp giữa trong cần và ngoài cần lớn hơn 360psi. trường hợp này cho phép thu hồi một phân dung dịch ngoài cần bên trên Đầu giếng ngầm

Đặc tính kĩ thuật Lub./Ret. Valve

 • Môi trường làm việc:                                   Dầu khí, H2S
 • Áp suất làm việc                                         10 Kpsi
 • Đường kính trong                                        3 inches
 • Đường kính ngoài                                       10.75 inches
 • Chiều dài tổng                                            1,81 m or 71.44 inches
 • Nhiệt độ làm việc                                        0-400F
 • Sức căng chịu tải @ 0 psi                527.000 lbs

10 Kpsi                 400.000 lbs

 • Giá trị làm việc của đường Balance line cho phép: 3000 psi
 • Giá trị làm việc của đường Lock line cho phép: 6000 psi or 60% của áp suất trên van bi cầu

Ví dụ: 6000 psi là áp suất ép thử trên van bi cầu, lúc đó giá trị bơm vào đường Control Line là 3600 psi

Máy bơm thủy lực điều khiển vận hành

Công tác bơm ép thử áp suất vận hành tại xưởng


Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu