• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

Công nghệ xử lý minh giải tài liệu địa vật lý giếng khoan LOGINTER

Cụm công trình ”Các quy trình công nghệ xử lý minh giải tài liệu địa vật lý giếng khoan LOGINTER” được tác giả Nguyễn Thị Liên Thủy cùng các cộng sự ở Xí nghiệp Địa lý giếng khoan, Liên doanh Việt-Nga, Vietsovpetro, xây dựng từ tháng 12/2012, đưa vào sử dụng từ tháng 1/2014, đến nay đã trở thành một công cụ đắc lực, giúp các chuyên gia, kỹ sư địa vật lý có thể phân tích nhanh và chính xác các dạng số liệu khảo sát trạng thái kỹ thuật ống chống và cần khai thác, số liệu siêu âm đo trong thân trần cũng như trong ống chống và xử lý minh giải lát cắt đá móng nứt nẻ hang hốc.

                                             Nhóm kỹ sư Xí nghiệp Địa lý giếng khoan đang nghiên cứu thực hiện công nghệ LOGINTER.

 

LOGINTER bao gồm ba quy trình lớn sau: Quy trình xử lý minh giải tài liệu khảo sát trạng thái kỹ thuật ống chống/cần khai thác (Quy trình KTOC); Quy trình xử lý minh giải tài liệu địa vật lý giếng khoan trong lát cắt đá móng (Quy trình INTER); Quy trình xử lý minh giải tài liệu sóng siêu âm (Quy trình WAVEFORM).

So với các công trình kỹ thuật đã biết, ”Cụm công trình LOGINTER” đã khắc phục được nhược điểm của các quy trình nước ngoài và trong nước, tích hợp nhiều công đoạn riêng rẽ vào trong quy trình thống nhất. Không những chỉ phát huy được ưu điểm của sản phẩm nước ngoài và sản phẩm tự viết, trong quy trình mới còn bổ sung nhiều tiện ích mới linh hoạt, phù hợp với nhu cầu công việc thực tế và giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quá trình sản xuất, giúp đơn vị có thể tự chủ trong công nghệ xử lý minh giải các mảng số liệu này.

Có thể kể tới một số điểm mới và có tính sáng tạo của quy trình KTOC như xây dựng hình ảnh 3D và mặt cắt ngang (cross section) của ống chống và tạo video từ dữ liệu CAST_V, MIT; thêm chức năng hoạt hình cho ống chống tự động trượt theo độ sâu, đồng thời ghi hoạt hình vào tập tin video phục vụ nghiên cứu và lưu trữ; đề xuất phương pháp xác định bề dày ống và phương pháp xác định độ ăn mòn ống...

Đối với quy trình INTER , đó là góp phần chuẩn hóa các khái niệm cơ bản liên quan đến mô hình cấu trúc không gian rỗng của thân dầu đá móng, từ đó làm cơ sở đưa ra các thuật toán sau này. Người dùng dễ kiểm soát kết quả của từng công đoạn xử lý nên giảm thời gian hoàn thiện sản phẩm; cho phép nghiên cứu lát cắt trong thân dầu đá móng một cách toàn diện hơn, chính xác hơn. Trước khi có quy trình, việc xử lý do một người có trình độ chuyên viên đảm nhiệm, từ khi áp dụng quy trình, một kỹ sư phân tích địa vật lý bậc 6 có thể đảm nhiệm.

Còn quy trình WAVEFORM cho phép kỹ sư xử lý dữ liệu, đặt tham số cửa sổ theo từng khoảng chiều sâu (khoảng nhỏ nhất chiều sâu có thể chỉ là 0.5 mét). Chính vì thế trong mọi trường hợp tính giá trị AMP vẫn chính xác. Đối với việc đánh giá chất lượng gắn kết xi măng, quy trình đưa ra phương pháp đánh giá thống nhất, định lượng từ đó kết quả đánh giá có độ tin cậy và tính ổn định cao…

Sau khi thử nghiệm thành công, LOGINTER đã được áp dụng thường xuyên, liên tục tại Trung tâm Phân tích và Xử lý Số liệu thuộc Xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan phục vụ cho toàn bộ các mỏ của Vietsovpetro. Thống kê sơ bộ năm 2014 đã xử lý minh giải cho 64 đơn hàng khảo sát KTOC, 14 giếng có khảo sát địa vật lý tổng hợp lát cắt móng và 129 đơn hàng đo xi măng.

Một số công ty khác như Petronas, Hoàng Long-Hoàn Vũ cũng đã đặt hàng Xí nghiệp thực hiện công nghệ này.

Công trình không chỉ làm tăng chất lượng (độ chính xác) của kết luận, báo cáo mà còn giảm chi phí đối với sản phẩm nhờ tiết giảm chi phí mua phần mềm của nước ngoài cũng như chi phí đào tạo.

Tác giả bài viết: Xuân Dũng

 

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu