• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

Cải tiến Zond mềm Halliburton

  Mô tả giải pháp:

1.Tình trạng công việc về vấn đề đang được xem xét trước khi tạo ra giải pháp (Mô tả những nhược điểm của đối tượng hiện hành kèm theo bảng, sơ đồ, hình vẽ,… trong trường hợp cần thiết).

        XN Địa vật lý thường sử dụng Zond mềm khi tiến hành đo tổ hợp điện, Zond mềm này do hãng Halliburton chế tạo, sử dụng dầu để cách điên cho các nến và cáp của đầu nối Zond. Hệ thống này có nhược điểm là bộ bù áp suất hay bị rò dầu sau một thời gian sử dụng làm dung dịch xâm nhập vào đầu nối, dẫn đến giảm độ cách điện của Zond và phải tháo ra sửa chữa. Mặt khác côn cao su làm kín dầu phía ngoài lại rất chặt, khi tháo ra hay bị rách vỏ cáp Zond và phải thay cáp, bóp lại đầu Zond. Một nhược điểm nữa là do cấu tạo như vậy nên việc tháo lắp, bảo dưỡng Zond rất phức tạp, mất thời gian. Các vấn đề trên có thể đựoc giải quyết nếu ta sử dụng mỡ silicon để bảo vệ cách điện cho đầu nối Zond.

2. Nội dung của giải pháp đưa ra (Mục đích, bản chất, tính ưu việt của giải pháp kèm theo những tài liệu phù hợp dạng bảng, sơ đồ, hình vẽ,…trong trường hợp cần thiết)

       Để khắc phục các vấn đề đã phân tích ở trên, vấn đề được đặt ra là phải cải tạo lại đầu nối để có thể sử dụng mỡ silicon làm chất cách điện cho đầu nối Zond. Giải pháp được đề xuất bao gồm các bước sau: o loại bỏ hệ thống bù áp suất và côn cao su, o tiện bỏ rãnh gioăng cao su làm kín, o bịt lỗ thông dầu trên thân đầu nối, o gia công 1 lỗ bơm mỡ để bơm mỡ vào bên trong đầu nối, không gian bên trong đầu nối sẽ lấp đầy mỡ silicon, nhờ đó các chân cắm và đầu nối được bảo vệ khỏi dung dịch và không bị ăn mòn. Hình ảnh của đầu nối Zond trước và sau khi cải tiến được chỉ ra trên các hình 1, 2 và 3.

Hình 1 Đầu nối Zond mềm trước khi được cải tiến

Hình 2&3 : Đầu nối Zond mềm sau khi được cải tiến

 

                                                                                                                    Nhóm CNC

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu