• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

Сhế tạo đầu nối chuyển tiếp để sử dụng tổ hợp máy GR-CCL SONDEX với súng bắn mìn hiện có tại XN

Mô tả giải pháp:

1.Tình trạng công việc về vấn đề đang được xem xét trước khi tạo ra giải pháp (Mô tả những nhược điểm của đối tượng hiện hành kèm theo bảng, sơ đồ, hình vẽ,… trong trường hợp cần thiết).

       Từ trước tới nay, quá trình thi công bắn mìn tại các giếng khoan dầu khí của XN Địa vật lý GK đều phải thực hiện nghiêm ngặt qua các bước:

 • Đo liên kết thiết bị với độ sâu thực tế của giếng bắn mìn
 • Thả thông giếng
 •  Bắn mìn
 • Kiểm tra khoảng bắn mìn.

       Việc giảm thiểu thời gian trong công tác bắn mìn có thể thực hiện được nhờ việc đưa thiết bị “Bộ thiết bị bắn mìn GR-CCL SONDEX” vào sử dụng. Tuy nhiên các đầu súng bắn mìn hiện đang sử dụng tại XN địa vật lý đều sử dụng cút an toàn đóng mở bằng áp suất không lắp được với bộ thiết bị GR-CCL.

       Vì vậy chúng tôi đưa ra giải pháp: thiết kế-chế tạo bộ chuyển tiếp Súng bắn mìn với tổ hợp máy GR_CCL Sondex có sử dụng thiết bị an toàn.

2. Nội dung của giải pháp đưa ra (Mục đích, bản chất, tính ưu việt của giải pháp kèm theo những tài liệu phù hợp dạng bảng, sơ đồ, hình vẽ,…trong trường hợp cần thiết)

        Đầu nối chuyển tiếp gồm những bộ phận sau :

 •  Ống chuyển tiếp : (Xem phụ lục A)

           Đầu dưới của ống cho phép kết nối với các loại đầu nối bắn mìn (89mm,114mm…) thông dụng đang sử dụng tại XNĐVL, đầu trên nối với bộ giảm xóc của tổ hợp máy GR-CCL SONDEX thông qua đầu nối nhanh (Quick change). Trên ống chuyển tiếp có vòng chặn cút áp suất, các lỗ thông với dung dịch giếng khoan cho phép đóng mạch cút áp suất và có phay rãnh gài súng trên miệng giếng khoan

             

 •  Ống dẫn hướng : (Xem phụ lục B)

            Vặn vào phía trên ống chuyển tiếp , có tác dụng dẫn hướng, định vị cho tiếp điểm của đầu nối nhanh tiếp xúc với đầu trên của bộ tiếp điểm.

             

                                                                    Hình 2: Tiếp điểm

 •  Bộ tiếp điểm : (Xem phụ lục C, D, E) Lõi bằng đồng lắp trong phíp cách điện có lò xo dàn hồi , lắp trong lòng ống dẫn huớng. Đầu trên tiếp xúc với tiếp điểm của đầu nối nhanh, đầu dưới được nối dây điện với cút áp suất của đầu nối bắn mìn. Vỏ có gioăng cao su làm kín. (Hình 2)
 •  Đầu nối nhanh :sử dụng đầu nối bắn mìn chuyên dụng có sẵn ở XN. (Hình 3)
 •  Nắp bảo vệ : Bảo vệ ren đầu ống chuyển tiếp và bộ tiếp điểm, 1 đầu có hàn móc để kéo bộ SBM lên miệng giếng khoan

             

                                              Hình 3: Đầu chuyển tiếp - Nắp bảo vệ- Đầu nối nhanh

     Áp dụng giải pháp này cho phép đạt được tính ưu việt như sau:

 • Cho phép sử dụng thiết bị GR_CCL SONDEX với các súng bắn mìn hiện có tại xí nghiệp.
 • Kết hợp đo liên kết bắn mìn và thả thông súng trong 01 lần kéo thả
 • Kết hợp lần bắn mìn cuối cùng với việc đo kiểm tra khoảng bắn trong 01 lần kéo thả
 • Giảm thời gian kết nối kíp với ruột cáp và đảm bảo an toàn nhờ kết nối nhanh.    

                                                                                                     

                   

               

               

               

               

                                                                                                                                               Nhóm CNC

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu