• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

Kết quả Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh BR-VT 2010 – 2011.


Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh BR-VT năm nay thu hút 121 giải pháp tham gia dự thi thuộc 6 lĩnh vực: Nông – Lâm - Ngư nghiệp (7 giải pháp); Kỹ thuật Công nghệ (30 giải pháp); Công nghệ thông tin (14 giải pháp); Giáo dục, đào tạo (58 giải pháp); Môi trường (3 giải pháp); Y tế (9 giải pháp).


Căn cứ kết quả chấm thi, Ban tổ chức Hội thi đã thống nhất đánh giá và xếp loại giải thưởng gồm: 03 giải nhất (thuộc lĩnh vực Giáo dục, Công nghệ thông tin, kỹ thuật công nghệ); 10 giải Nhì; 11 giải Ba và 20 giải Khuyến khích. Hội đồng chấm giảihội thi sáng tạo kỹ thuậtcũng đã xét chọn và đề xuất 10 giải pháp ở các lĩnh vực: Giáo dục, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật công nghệ, Y tế tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc năm 2011.


Theo đó các giải pháp được lựa chọn gồm: Đồ chơi học tập mô hình “Ý tưởng xanh” (Nhóm tác giả Thẩm Lê Mai, Trần Thị Xuân, Trần Thúc Hộ. Trường mần non Châu Thành, Tp.Vũng Tàu); Xốp và những điều kỳ diệu cho trẻ thơ (Nhóm tác giả: Trần Thị Thanh Hương, Bành Kim Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Loan- Trường mần non phường 3, TP.Vũng Tàu); Nâng cao chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm bằng máy rửa ban thành phần liên hoàn (Nhóm tác giả: Huỳnh Kim Tường, Đường Kiến Hoành, Nguyễn Minh Cảnh – Xí nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu I thuộc công ty CP chế biến XNK Thủy sản BRVT); Mô hình dạy học “Trụ hàn đa năng” (Nhóm tác giả: Lê Đình Sen, Hồ Văn Ngữ - Trường cao đẳng nghề tỉnh BR-VT); Sử dụng dây an toàn cho khách tắm biển bằng phao, gọi tắt là dây an toàn (tác giả: Trần Văn Trường – Ban quản lý các khu du lịch Tp.Vũng Tàu); Gia công cải tiến bộ tạo xung áp xuất phản hồi (Musesos) của hệ thống máy đo MWD-khoan xiên (Nhóm tác giả Bùi Văn Tính, Nguyễn Đức Tiến, Võ Minh Phương – Phòng khoan xiên và sửa giếng – Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro); Giải pháp kỹ thuật vận chuyển và lắp đặt các kid của hệ thống gaslift trên giàn MSP1/BK7 không cùng tàu cẩu (Nhóm tác giả: Huỳnh Minh Trung, Phạm Ngọc Quỳnh, Trần Đức Bảo, Lê Đức Toàn, Vũ Trung Kiên – Căn cứ dịch vụ sản xuất- Xí nghiệp khai thác dầu khí, XN Liên doanh Vietsovpetro); Xe điều dưỡng đa năng (Tác giả: Hoàng Thu Nga – Phòng điều dưỡng Bệnh viện Lê Lợi);

Hệ thống thiết bị đo độ lệch và phương vị giếng khoan liên tục đường kính 60mm (Nhóm tác giả: Nguyễn Xuân Quang, Dương Văn Thắng, Trần Đại Tính, Lê Mạnh Cường, Vũ Anh Đức – Xí nghiệp địa vật lý - XN Liên doanh Vietsovpetro).

Thiết kế - tích hợp-lập trình điều khiển công nghệ và giám sát an toàn (CMS) cho giàn RC1/RC3.

Đây là 10 giải pháp tham dự được Hội đồng chấm giải đánh giá cao, dựa trên những tiêu chí như: có tính sáng tạo, có khả năng áp dụng rộng rãi, mang lại hiệu quả kinh tế, kỹ thuật, xã hội cao.

Theo Sở khoa học và công nghệ tỉnh Bà rịa Vũng Tàu

http://sokhcn.baria-vungtau.gov.vn

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu