• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

Phương pháp thực hiện công tác bắn mìn bằng tổ hợp nối 2 súng 6.3m trong một lần kéo thả

Nhóm tác giả - Hàn Đại Hào - Nguyễn Đức Huân - Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Mạnh Thắng

Mô tả giải pháp

           1. Tình trạng công việc về vấn đề đang được xem xét trước khi đưa ra giải pháp (Mô tả những nhược điểm của đối tượng hiện hành kèm theo bảng, sơ đồ, hình vẽ, …trong trường hợp cần thiết).

            Từ trước  đến nay tại  xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan, việc bắn mìn mở vỉa thường chỉ sử dụng 1 súng có chiều dài lớn nhất là 8m. Đối với các vỉa có chiều dày lớn hơn 8 m thì phải bắn làm nhiều lần,  điều này làm tăng thời gian thi công, tăng chi phí nhân công và giá thành thuê giàn khoan.

           2. Nội dung của giải pháp đưa ra (Mục đích, bản chất, tính ưu việt kèm theo những tài liệu phù hợp dạng bảng, sơ đồ, hình vẽ, …trong trường hợp cần thiết).

        - Nhận thấy nhược điểm của phương pháp bắn mìn mở vỉa hiện tại, sau khi xem xét, nghiên cứu chúng tôi  đã  cải tiến phương pháp bắn mìn cho phép sử dụng 2 súng trong 1 lần thả .

        Để có thể bắn 2 súng cùng một lúc cần phải giải quyết 2 vấn đề : truyền nổ từ kíp đến 2 súng và thay đổi cách lắp kíp. Để truyền nổ từ súng thứ nhất sang súng thứ 2 cần sử dụng đầu nối giữa của 2 súng và khuếch đại nổ. Để lắp kíp trong trường hợp này cần phải có buồng lắp kíp riêng, nằm trên cùng. 

        Để thực hiện việc kết nối 2 súng bắn mìn nhóm tác giả đã gia công các chi tiết phụ sau: (Sơ đồ lắp ráp được chỉ ra trên hình 2)    

 1.  Một ống phụ chiều dài 40 cm để lắp kíp nổ. Một đầu ống nối với súng, đầu còn lại nối với đầu nối bắn mìn, trong đó có lắp một cút an toàn như thường sử dụng tại XN Địa vật lý để đảm bảo an toàn trong quá trình gắn kíp (xem H.2)
 2. Ống kết nối đ gắn kết 2 súng thành chuỗi, trong đó có lắp một bộ khyếch đại nổ (booster). (Xem H.2). Việc nối ống và lắp kíp chỉ thực hiện sau khi cả 2 súng đã đuợc thả vào trong giếng.  Phương pháp này được áp dụng lần đầu tiên khi bắn mở vỉa giếng khoan 122 BK 15 trên giàn CỬU LONG vào ngày 26 tháng 8 năm 2011.

  Cụ thể như sau:

  Theo kế hoạch bắn mìn mở vỉa với chiều dài cần bắn 107m, nếu bắn súng loại 89mm dài 8m và 4m thì số lần bắn vỉa là 17 lần thả. Với việc cải tiến bắn loại súng 86mm dài 6.3m nối 2 súng với nhau thì số lần thả là 11 lần. Ngoài ra với việc lắp kíp nổ (mặc dù đã dùng cút an toàn) nhưng khi đó súng đã nằm trong giếng nên tăng được độ an toàn và do không phải lắp dây điện dọc theo len nên tránh được hiện tượng chập dây dẫn điện tới kíp nổ. Kết quả bắn nổ tốt,  tiết kiệm được 6 lần thả.

  Sau khi cải tiến phương pháp có những ưu điểm sau:

- Có thể bắn vỉa tới 12.5m cho 1 lần thả, giảm thời gian thi công giếng khoan, giảm hao mòn máy tời, tiết kiệm chi phí về nhân công và thời gian thuê giàn  .

- Mặt khác khi lắp kíp thì toàn bộ phần súng có lắp đạn đã nằm trong giếng khoan dưới mâm rotor, điều này làm giảm nguy hiểm cho người lắp kíp nổ vào súng.


 

H.1: Ống bắn mìn đơn lẻ

H.2: Đấu nối 2 súng bắn mìn 6.3 mét 

Phòng CNTT

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu