• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

Thiết kế và chế tạo hệ thống lắp đặt Fakel thử vỉa độc lập

Nhóm tác giả - Đặng Văn Tuệ - Phạm Đình Sinh - Trần Đình Hiếu

Mô tả giải pháp

1. Tình trạng công việc về vấn đề đang được xem xét trước khi đưa ra giải pháp (Mô tả những nhược điểm của đối tượng hiện hành kèm theo bảng, sơ đồ, hình vẽ, …trong trường hợp cần thiết).

Hệ thống các Fakel phục vụ cho công tác thử vỉa lắp đặt trên các giàn khoan tự nâng như Tam Đảo 01, Cửu Long bằng cách: Các trụ chân Fakel được lắp đặt trên ổ giữ cố định trên mặt sàn của giàn, các cáp treo được nối với ụ treo trên đỉnh giàn, các cáp neo bắt vào 2 thành trên mặt sàn công tác. Với cách neo giữ như vậy thì các Fakel của giàn nào chỉ có thể lắp đặt trên giàn đó để làm việc, đồng thời khi cần tiến hành thử vỉa trên các giàn khác do Vietsovpetro thuê không thể lắp đặt được.

2. Nội dung của giải pháp đưa ra (Mục đích, bản chất, tính ưu việt kèm theo những tài liệu phù hợp dạng bảng, sơ đồ, hình vẽ, …trong trường hợp cần thiết).

Để có thể lắp đặt các Fakel khác nhau trên các giàn, không phụ thuộc vào vị trí lắp đặt chúng tôi thiết kế và đề nghị cho chế tạo hệ thống khung giá lắp đặt Fakel thử vỉa độc lập ( Gọi tắt là bộ King Post). Hình vẽ tổng thể King Post (Hình 0201VI010.01-00)

Bộ King Post có các kết cấu cụ thể như sau:

 1. o Phần trụ đứng:

Trụ đứng dưới có bộ đế bắt chân Fakel dùng thép ống Ø14”, Sch 80. Trụ đứng này được hàn trên giá bắt sàn Ø40”, б30.

Trụ đứng trên: Lắp đặt thang leo, phần đỉnh có lắp hệ thống neo cáp và hệ thống bắt chân giằng sàn.

Toàn bộ phần trụ đứng được thiết kế chi tiết trên hình vẽ (Hình 0201VI009.33-00 ).

 1. o  Cụm đầu neo cáp và bắt chân giằng: Đầu neo cáp được thiết kế bắt 2 mối cáp treo Fakel, đầu neo có thể xoay tự do phù hợp với chiều xoay của Fakel. Đầu bắt chân thanh giằng có thể bắt 03 thanh loại Ø6”. Với kết cấu đặc biệt các thanh có thể xoay tròn theo ngang và xoay theo chiều dọc, với kết cầu này các thanh giằng có thể được bắt ở bất cứ vị trí nào trên sàn hoặc trên các sàn thao tác phía trên. (Hình 0201VI009.33-02)
 2.  o Cụm đế bắt chân Fakel: Cụm đế bắt chân Fakel có khả năng quay tròn trên trụ đứng dưới, khống chế chiều dọc trục bằng các bích chặn. Kết cấu này được thiết kế để dễ dàng cho việc lắp đặt Fakel. (Hình 0201VI009.33-03)
 3. o Thanh giằng: Hệ thống 03 thanh giằng Ø6” một đầu lắp với cụm đầu bắt chân giằng, trên thân có gắn thanh lồng không có thể thay đổi chiều dài, đầu kia bắt với đế chốt định vị tại vị trí thích hợp trên giàn. (Hình 0201VI009.33-04)

Рис. 1: Изготовление Kingpost на базе КПГ

Chế tạo Kingpost tại XN Địa vật lý

Рис. 2: Монтаж Kingpost на СПБУ

Lắp đặt Kingpost trên СПБУ

Рис. 3: Kingpost на СПБУ

Kingpost trên СПБУ

Phòng CNTT

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu