• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

Bộ tháo ruột máy INSITE-Halliburton

Nhóm tác giả - Tạ Tương Hoan - Nguyễn Hoàng Viễn - Mỵ Minh Ngọc - Bùi Văn Dũng - Phạm Thế Mạnh

Mô tả giải pháp: 

1.Tình trạng công việc về vấn đề đang được xem xét trước khi tạo ra giải pháp (Mô tả những nhược điểm của đối tượng hiện hành kèm theo bảng, sơ đồ, hình vẽ,… trong trường hợp cần thiết).

- Hệ máy INSITE của Halliburton là hệ máy đo khảo sát các giếng thân trần hiện đại nhất mà XN Địa vật lý GK trang bị, sử dụng kỹ thuật ADSL để truyền số liệu nên mức độ tích hợp là rất cao, hầu hết các board mạch dùng các Chip DSP, FPGA, CPLD, ARM và các linh kiện dán bề mặt đòi hỏi phải giảm thiểu tối đa mức độ rung động và shock cho các board mạch. Do vậy một trong những giải pháp là giữa phần vỏ và ruột (chứa các board mạch) máy phải liên kết thật chặt, nên lực ma sát rất lớn, việc sử dụng tháo máy chuyên dụng của Hãng để tháo rời phần vỏ và ruột máy là rất khó trong điều kiện sửa chữa tại Xưởng ĐT và đặc biệt là ở giàn khoan.

2. Nội dung của giải pháp đưa ra (Mục đích, bản chất, tính ưu việt của giải pháp kèm theo những tài liệu phù hợp dạng bảng, sơ đồ, hình vẽ,…trong trường hợp cần thiết)

- Xuất phát từ vấn đề nêu trên, nhóm tác giả đưa ra ý tưởng thiết kế “Bộ tháo ruột máy INSITE-Halliburton” để dễ dàng tháo rời phần vỏ và ruột máy phục vụ cho công tác sửa chữa, bảo dưỡng sử dụng tay quay và trục vít để giảm lực kéo, đẩy.

SƠ ĐỒ THIẾT KẾ

CÁC CHI TIẾT BỘ THÁO RUỘT MÁY

THÁO LẮP RUỘT MÁY TẠI XƯỞNG ĐT

Phòng CNTT

Google search

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu