• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

XN ĐỊA VẬT LÝ GIẾNG KHOAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SÁNG KIẾN SÁNG CHẾ NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO SÁNG KIẾN SÁNG CHẾ NĂM 2020.

Nhằm đánh giá, tổng kết và tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào sáng kiến sáng chế năm 2019, đồng thời đưa ra các giải pháp để khích lệ phong trào SKSC phát triển rộng rãi trong phạm vi toàn Xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan. Chiều ngày 22 tháng 10 năm 2020, XN Địa vật lý giếng khoan đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sáng kiến sáng chế năm 2019 và đề ra phương hướng hoạt động của phong trào sáng kiến sáng chế năm 2020.
Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Đạt - Chủ tịch Công đoàn, Ủy viên Hội đồng SKSC Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro, đồng chí Chu Văn Lương – Phó phòng Kỹ thuật sản xuất BMĐH, đồng chí Phan Đức Tuấn – Thư ký Hội đồng SKSC Vietsovpetro và các đồng chí trong Ban giám đốc, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội và đại diện các bộ phận trực thuộc của XN Địa vật lý giếng khoan.
Tại Hội nghị, Đồng chí Phạm Hồng Khanh – Phó Giám đốc, Chủ tịch HĐ SKSC Xí nghiệp Địa vật lý GK đã báo cáo Tổng kết hoạt động sáng kiến sáng chế năm 2019 và đề ra phương hướng hoạt động của phong trào SKSC năm 2020. Cụ thể trong năm 2019, XN Địa vật lý GK đã được Hội đồng SKSC Vietsovpetro công nhận 12 SK-SC, trong đó có 6 giải pháp mang lại lợi ích kinh tế tính thành tiền là 799.191 USD. Kết quả đạt được năm 2019, XN Địa vật lý GK vinh dự đạt giải Nhì toàn Vietsovpetro. Trong năm 2020, XN Địa vật lý GK khuyến khích toàn thể CBCNV tham gia phong trào sáng kiến sáng chế, phấn đấu có 10 giải pháp được Vietsovpetro công nhận.
Hội nghị đã nghe một số tham luận của các bộ phận sản xuất có nhiều đóng góp trong phong trào SKSC, lắng nghe những đề xuất của CBCNV nhằm khích lệ, khơi dậy tinh thần sáng tạo trong thực tiễn sản xuất, nhất là trong điều kiện khó khăn như hiện nay khi mà kinh phí mua mới thiết bị liên tục bị cắt giảm, máy móc đã cũ, hết khấu hao.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Đạt – Chủ tịch Công đoàn, Ủy viên HĐ SKSC Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro đánh giá cao và chúc mừng thành công mà Xí nghiệp đã đạt được trong năm 2019, xí nghiệp ĐVLGK luôn là một trong các đơn vị đi đầu về phong trào SKSC trong LD Việt - Nga Vietsovpetro. Đồng chí cũng nhấn mạnh vai trò hết sức quan trong của SKSC trong hoạt động sản xuất, đặc biệt trong tình hình khó khăn hiện nay, phong trào SKSC đã giúp tiết kiệm chi phí sản xuất, sử dụng hiệu quả các thiết bị hiện có và nâng cao năng suất lao động. Đồng chí cũng đặc biệt quan tâm và khuyến khích sự sáng tạo trong đội ngũ trẻ, xem đây là nòng cốt và động lực cho phong trào SKSC luôn bền vững và phát triển.
Hội nghị cũng đã biểu dương các tập thể xuất sắc đạt giải trong phong trào SKSC của XN trong năm 2019, cụ thể như sau :
- Giải nhất : Tập thể Xưởng sửa chữa thiết bị địa vật lý.
- Giải nhì : Tập thể Đội carota khí và Tập thểTrung tâm phân tích và xử lý số liệu.
- Giải ba : Tập thể đội CRT Công nghệ cao và tập thể đội CRT Tổng hợp.
- Giải khuyến khích : các tập thể đội Thử vỉa, đội KTKT&KTOC, phòng KTSX và phòng TCNS.
Thay mặt Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV XN Địa vật lý giếng khoan, Đồng chí Tạ Tương Hoan – Giám đốc XN đã gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Ban lãnh đạo và các phòng ban, đơn vị trong Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro. Đồng thời, đ/c Giám đốc cũng nêu lên trong những năm tới, các thiết bị máy móc ngày càng cũ, xuống cấp, hoạt động SKSC trong Xí nghiệp cần phải đẩy mạnh hơn nữa, đặc biệt là đội ngũ kỹ sư trẻ. Ban lãnh đạo cũng như hội đồng SKSC và các đoàn thể của Xí nghiệp sẽ không ngừng hỗ trợ và khuyến khích CBCNV trong phong trào SKSC và hợp lý hóa sản xuất.
 
 
 
 
 
 
 
 

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu