• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

1 3/8” SHORT COMBINATION PL TOOLSTRING

DESCRIPTION

This is easily transported toolstring, designed for use where access is restricted. The basic string, with Flowmeter, Temperature, Capacitance, Density, Gamma, Pressure & CCL sensors, can be used for Memory or Surface Readout operations; it can also be extended to include other Sondex tools and will operate a  variety of flowmeter mechanical sections.

For transportation in a small case, the string breaks down into very short sections. These hae pressure isolation ans can have other tools such as Centralisers, Knuckle Joints ect. Fitted between them. 

KEY POINTS 

 • The short compact toolstring uses combined tools (QPC and CTF) to minimize tool length.
 • 1 3/8" (35mm) OD tools
 • The data quality is improved by reducing the spacing between sensors.
 • Interchangeable flowmeter mechanical sections to match the completion
 • Easy portability and reduced rig up height
 • Can be run in surface readout or memory mode by adding a telemetry cartridge or memory recorder

 

SPECIFICATIONS

Diameter 1 3/8” (35mm)
Length Bsic seven sensors 73” (185cm)
Weight 22lbs (10kg)
Pressure Rating 15,000 psi (103.4MPa)
Temperature Rating 350 Degrees F (1770C)
Flowmeter CFS or CFB. 10 pulse per revolution
Capacitance 0-40% water hold-up
Temperature Fast response (<0.5s); resolution 0.00350C
Diameter 1 3/8” (35mm)
Length Bsic seven sensors 73” (185cm)
Weight 22lbs (10kg)
Pressure Rating 15,000 psi (103.4MPa)
Temperature Rating 350 Degrees F (1770C)
Flowmeter CFS or CFB. 10 pulse per revolution
Capacitance 0-40% water hold-up

Nhóm Marketing

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu