• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

XÍ NGHIỆP ĐỊA VẬT LÝ GIẾNG KHOAN TRONG HÀNH TRÌNH 40 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
11/10/2021
Ngày 02/06/1983, thực hiện Nghị quyết Kỳ họp lần thứ III của Hội đồng XNLD Vietsovpetro, Xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan (XNĐVLGK) được thành lập với nhiệm vụ chủ yếu là: tiến hành các dịch vụ khảo sát địa vật lý giếng khoan, cảnh giới trong quá trình khoan, bắn mìn mở vỉa, cứu kẹt, thử vỉa gọi dòng và khảo sát công nghệ khai thác mỏ...Vào thời điểm thành lập, XNĐVLGK chỉ có 14 CBCNV, trong đó có 9 người Việt Nam và 5 chuyên gia Liên Xô (cũ) cùng một số thiết bị đo địa vật lý đơn giản do Liên Xô chế tạo. Đó là những tiền đề ban đầu vững chắc cho quá trình xây dựng và phát triển của xí nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ địa vật lý giếng khoan, góp phần quan trọng vào sự phát triển vững mạnh của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro. 

 

Trải qua gần 40 năm xây dựng và phát triển, Xí nghiệp luôn tập trung thực hiện chủ trương và mục tiêu dài hạn của mình là đẩy mạnh hoạt động cải tiến, đổi mới và hiện đại hóa hệ thống máy móc, thiết bị của xí nghiệp trên cơ sở cập nhật công nghệ đo địa vật lý hiện đại của các nước tiên tiến kết hợp với việc phát huy mọi nguồn lực về khoa học kỹ thuật trong nước. XNĐVLGK đã không ngừng lớn mạnh về cơ sở vật chất với trình độ công nghệ kỹ thuật hiện đại cũng như công tác điều hành quản lý tiên tiến, nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao và đa dạng của các khách hàng trong và ngoài Vietsovpetro. Tới thời điểm này, XNĐVLGK đã xây dựng được một đội ngũ các chuyên gia, cán bộ, kỹ sư, công nhân địa vật lý lành nghề có trình độ cao về kỹ thuật và quản lý.

Ở giai đoạn 10 năm đầu, Xí nghiệp được trang bị kỹ thuật, công nghệ của Liên Xô cũ bao gồm các trạm carota khí, các trạm carota tổng hợp ghi bằng giấy ảnh cùng các thiết bị thử vỉa giếng khoan, các tổ hợp đo truyền thống và thực hiện việc phân tích minh giải tài liệu bằng tay, phương pháp đánh giá định tính... Vừa đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất, vừa tích cực đào tạo, xây dựng đội ngũ, trau dồi chuyên môn, tích lũy kiến thức, chính trong thời gian này, Xí nghiệp đã trực tiếp khảo sát địa vật lý các giếng khoan thuộc mỏ Bạch Hổ, Rồng, Đại Hùng và các cấu tạo Sói, Bà Đen, Tam Đảo, Ba Vì và góp phần cùng Vietsovpetro phát hiện các tầng sản phẩm thuộc Mioxen, Oligoxen của mỏ Bạch Hổ, mỏ Rồng, đặc biệt là thân dầu đá móng nứt nẻ và hang hốc mỏ Bạch Hổ. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Xí nghiệp là cung cấp kết quả đánh giá đặc trưng chứa sản phẩm của các thân dầu Mioxen dưới, Oligoxen dưới, móng nứt nẻ và hang hốc trước Kainozôi mỏ Bạch Hổ phục vụ cho việc tính toán trữ lượng, trình Hội đồng trữ lượng quốc gia năm 1988.

       Bắt đầu từ năm 1992, XNĐVLGK chuyển sang giai đoạn đổi mới công nghệ đo ghi, tập trung vào việc nâng cao hiệu quả, cải tiến kỹ thuật các thiết bị đang có và mua sắm các thiết bị công nghệ mới, tiên tiến trên thế giới. Đồng thời chú trọng vào công tác đào tạo và tự đào tạo cán bộ kỹ thuật để có thể nắm vững và sử dụng thành thạo các thiết bị công nghệ cao, chuyển toàn bộ việc đo ghi tài liệu địa vật lý từ kỹ thuật tương tự sang kỹ thuật số. Ngoài các trạm carota tổng hợp, carota khí của Liên Xô cũ, Xí nghiệp bắt đầu trang bị các thiết bị của các hãng Robertson, Sodesep, Halliburton. Với công nghệ xử lý dữ liệu số, việc xử lý minh giải tài liệu được thực hiện trên máy vi tính với những chương trình đa dạng và có độ chính xác cao, chất lượng tài liệu và mẫu mã sản phẩm đã có những tiến bộ rõ rệt. Bằng công nghệ ghi số, Xí nghiệp nhận được dữ liệu đo nhanh chóng qua vệ tinh, qua đó giúp lãnh đạo Vietsovpetro có thông tin và chỉ đạo kịp thời cho các hoạt động khoan, sửa chữa giếng, khai thác dầu khí, khảo sát địa chất... Xí nghiệp cũng được trang bị thêm các trạm carota khí hiện đại như Geoservices, Halliburton; các trạm và máy giếng của Computalog, Sondex cho việc khảo sát công nghệ khai thác và kiểm tra trạng thái kỹ thuật ống chống. Chính vì vậy, trong thập niên 90, Xí nghiệp đã có những đóng góp to lớn, hiệu quả cho Vietsovpetro qua việc cung cấp dữ liệu cho việc chính xác hóa mô hình địa chất và khai thác dầu của các thân dầu trong trầm tích Mioxen, Oligoxen, đá móng kết tinh nứt nẻ và hang hốc mỏ Bạch Hổ, mỏ Rồng nhằm xây dựng chế độ khai thác có hiệu quả, góp phần tăng nhanh trữ lượng thăm dò và sản lượng khai thác của Vietsovpetro.

 

       Từ năm 2000, Xí nghiệp bước sang thời kỳ đẩy mạnh ứng dụng , phát triển công nghệ mới và làm dịch vụ trong và ngoài Vietsovpetro, đặc biệt là tập trung phát triển công nghệ tin học nhằm chuẩn hóa quá trình đo ghi và xử lý số liệu. Xí nghiệp đã tích cực trang bị thêm các trạm carota thế hệ mới do Halliburton chế tạo, các tổ hợp khảo sát Karat-công nghệ số mới của Nga, tổ hợp thiết bị khảo sát địa vật lý Huanding, tổ hợp thiết bị thử vỉa DST, các loại thiết bị chuyên sâu như thiết bị đẩy máy giếng Toolpusher, thiết bị khảo sát địa chấn thẳng đứng, thiết bị khống chế áp suất đầu giếng đo kiểm tra khai thác, nâng cấp và trang bị mới các phần mềm xử lý tài liệu địa vật lý. Trong những năm gần đây, cập nhật những đổi mới về công nghệ, xí nghiệp đã tiến hành đầu tư các thiết bị công nghệ hiện đại mới cho phép đo địa vật lý trong những giếng phức tạp, góc nghiêng lớn; giúp nâng cao chất lượng công tác tìm kiếm thăm dò và đóng góp vào duy trì sản lượng khai thác của Vietsovpetro. Bên cạnh việc đổi mới công nghệ, đào tạo nhân lực, xí nghiệp còn quan tâm đặc biệt đến việc hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ địa vật lý giếng khoan, tạo môi trường lao động an toàn cho con người và thiết bị. Tháng 12/2019, tổ chức chứng nhận DNV đã đánh giá kiểm tra và ghi nhận Hệ thống quản lý của Xí nghiệp phù hợp với các Tiêu chuẩn hiện hành. Với những ưu thế trên, XNĐVLGK đã vươn lên đảm nhận hầu hết dịch vụ địa vật lý trong nội bộ Vietsovpetro, kể cả những dịch vụ carota tổng hợp, thử vỉa gọi dòng mà trước kia Vietsovpetro phải thuê các công ty bên ngoài hoặc trên các giàn khoan Vietsovpetro thuê. Trong giai đoạn này, Xí nghiệp quyết tâm nâng cao và mở rộng khả năng cung cấp dịch vụ địa vật lý cho các khách hàng ngoài Vietsovpetro như: PVEP, Đại Hùng, PIDC mà còn cho các công ty dầu khí liên doanh nước ngoài khác như: Cửu Long JOC, VRJ, Petronas Caligari, JVPC, KNOC Việt Nam, USA PES Co, PVD-Baker Hughes, Hoàng Long-Hoàn Vũ JOC, Thăng Long JOC, PC Vietnam Limited…tạo được sự tin tưởng nhất định và đánh giá cao của các bạn hàng vào chất lượng dịch vụ của Xí nghiệp.

Nhìn lại chặng đường gần 40 năm xây dựng và phát triển, từ những bước đi chập chững  với vài chục người trong điều kiện  trang thiết bị hạn chế về số lượng và công nghệ cũ, đến nay XNĐVLGK đã là xí nghiệp loại 1, thuộc vào nhóm đơn vị sản xuất chính của Vietsovpetro với trang bị cơ sở vật chất hiện đại và nguồn nhân lực có trình độ cao:

 

Về cơ sở vật chất kỹ thuật: 

Hiện nay Xí nghiệp đã có được một căn cứ dịch vụ với lực lượng cơ sở vật chất kỹ thuật khá đầy đủ, hiện đại. Xí nghiệp đã liên tục nâng cấp, đầu tư trang bị được nhiều máy móc thiết bị hiện đại như: 04 trạm đo và máy giếng Halliburton, 02 tổ hợp đo địa vật lý giếng thân trần của Huanding, 06 trạm Karat và máy Nga thế hệ mới phục vụ nhu cầu khảo sát carota tổng hợp trên 11 giàn khoan cùng một lúc, các thiết bị Sondex và Probe cho các đội kiểm tra khai thác, các trạm Geoservices thế hệ mới ALS-02, ALS-03 cho đội carota khí, các thiết bị thử vỉa của Halliburton, PowerWell, World Oil Tools, các phần mềm xử lý tài liệu của Halliburton, Kappa, Senergy, Schlumberger. 

Như chúng ta đã biết, thiết bị công nghệ nói chung và thiết bị đo địa vật lý giếng khoan nói riêng đã phát triển và thay đổi từng ngày, nắm bắt được xu hướng đo, nhằm mục đích không ngừng thay đổi để hoàn thiện, Xí nghiệp đã đề xuất và đã được đầu tư các máy đo theo công nghệ hiện đại nhằm phục vụ việc đo ghi tài liệu địa vật lý trong các giếng khoan phức tạp, góc nghiêng lớn như: bộ máy đo Memory gắn trên cần khoan Memory Karat ; Máy khoan lấy mẫu sườn giếng khoan RSC cho phép đánh giá chính xác các đối tượng vỉa thành phẩm; tổ hợp thiết bị đo khảo sát địa vật lý tổng hợp giếng thân trần qua cần khoan dùng để đo các số liệu vật lý của thành hệ trong các giếng khoan phức tạp khi mà các phương pháp đo truyền thống không thể thực hiện được, bộ máy đo xác định độ bão hòa của các vỉa dầu sau ống chống phục vụ công tác khai thác các vỉa dầu ở tầng trên… Có thể nói việc thay đổi nêu trên đã giúp cho công nghệ đo của xí nghiệp tiệm cận với công nghệ hiện tại của các hãng dịch vụ địa vật lý giếng khoan trên thế giới.

       Song song với việc đầu tư nâng cấp thiết bị đo, việc nâng cấp cơ sở vật chất tại căn cứ của xí nghiệp cũng được từng bước hoàn thiện, năm 2017, xí nghiệp đã tiếp nhận và đưa vào sử dụng tòa nhà điều hành, được đầu tư xây dựng một hệ thống nhà xưởng, kho bãi trên bờ để phục vụ công tác điều hành sản xuất cũng như sửa chữa, chuẩn chỉnh, bảo dưỡng và chuẩn bị máy móc thiết bị.

       Về nhân lực, Xí nghiệp đã đào tạo được một đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật - công nghệ và công nhân có trình độ và tay nghề cao, đã có thể làm chủ công nghệ, điều hành tốt các chu trình sản xuất, thay thế hầu hết các chuyên gia Nga. Đến nay XNĐVLGK đã xây dựng được lực lượng cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, với hơn 70% có trình độ đại học thuộc nhiều ngành nghề khác nhau, có chứng chỉ quốc tế, giàu kinh nghiệm và bản lĩnh với tổng số CBCNV theo biên chế là 218 người, gồm 210 người Việt Nam và 8 người Nga, hiện đang làm việc tại 4 phòng chức năng và tại khối sản xuất gồm 1 Trung tâm Phân tích & Xử lý số liệu,1 xưởng, 1 ban và 12 đội đi biển.

       Xí nghiệp đã tiến hành xây dựng, áp dụng hệ thống tích hợp Quản lý chất lượng, an toàn sức khỏe nghề nghiệp và môi trường ISO 9001, ISO 14001 và OHSAS 18001.

       Kể từ khi thành lập, XNĐVLGK luôn đảm bảo hoàn thành tốt 100% các hợp đồng về nghiên cứu địa vật lý giếng khoan, bắn mìn, thử vỉa, đo kiểm tra khai thác, khảo sát trạng thái kỹ thuật ống chống, đo carota khí... đảm bảo thực hiện đúng các quy trình công nghệ, an toàn về người, thiết bị trong thi công với hệ số chất lượng tài liệu luôn ở mức cao hơn khi so với mức kế hoạch 0,90 là mức chung của thế giới.

 

       Các phong trào đoàn thể của Xí nghiệp cũng luôn được Đảng ủy và Ban lãnh đạo Xí nghiệp tạo điều kiện để tổ chức thường xuyên với chất lượng và hiệu quả cao, có tác dụng tạo sự đoàn kết gắn bó của tập thể CBCNV trong đơn vị. Việc chăm lo đời sống tinh thần và rèn luyện sức khoẻ cho người lao động: như văn nghệ, các giải thể thao nội bộ, tổ chức thăm quan du lịch cho người lao động thường xuyên được tổ chức. Công tác hoạt động xã hội từ thiện cũng được mọi người trong Xí nghiệp tích cực tham gia. Ngoài việc hàng năm đóng góp một số ngày lương ủng hộ các quỹ tương trợ chung của Vietsovpetro, CBCNV Xí nghiệp còn tự nguyện đóng góp giúp đỡ cho các đồng nghiệp có hoàn cảnh khó khăn trong đơn vị, đoàn thanh niên tổ chức quyên góp xây dựng nhà tình nghĩa tại tỉnh Bình Thuận và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, quyên góp quần áo cho người nghèo...

 

Với những thành tích đạt được cùng với sự nỗ lực không ngừng trong những năm qua, tập thể XNĐVLGK đã được Nhà nước tặng thưởng:

- Huân chương Lao động hạng ba vào năm 1997;

- Huân chương Lao động hạng nhì vào năm 2005;

- Huân chương Lao động hạng nhất vào năm 2010;

       Đồng thời cũng được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vào các năm 1996, 2002, 2003, 2009, 2012 và nhận được nhiều Bằng khen của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước, Bộ Công thương và Tập đoàn dầu khí Việt Nam...

       Xuất phát từ yêu cầu liên tục đổi mới, nâng cao hơn nữa hiệu quả trong sản xuất, dịch vụ và chất lượng sản phẩm, XNĐVLGK đang tích cực xây dựng các phương án, chuẩn bị các điều kiện cần thiết cả về cơ sở vật chất-kỹ thuật, cơ chế quản lý và lực lượng lao động. Phù hợp với kế hoạch của Vietsovpetro, phương hướng chủ yếu của XNĐVLGK giai đoạn sắp tới tập trung vào các nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục đảm bảo đầy đủ với chất lượng tốt cho nhu cầu dịch vụ địa vật lý giếng khoan của Vietsovpetro ;

-  Đẩy mạnh phát triển công tác dịch vụ ngoài bằng cách giữ mối quan hệ, thực hiện tốt các dịch vụ hiện có với các khách hàng cũ và tìm kiếm các khách hàng tiềm năng trên cơ sở tận dụng tối đa năng lực thiết bị và lực lượng hiện tại, tạo uy tín và thương hiệu của Xí nghiệp;

- Tiếp tục đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả, cải tiến kỹ thuật các thiết bị đang có, đồng thời mua sắm thiết bị có công nghệ tiên tiến, hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật của Xí nghiệp với quy hoạch tổng thể dài hạn trong thời gian tới.

- Tích cực đào tạo, nâng cao trình độ CBCNV đảm bảo làm chủ được các máy móc, thiết bị công nghệ mới, tiên tiến, hiện đại. Chú trọng các khóa đào tạo cấp chứng chỉ cần thiết cho CBCNV để có đủ điều kiện làm việc trên các công trình biển theo tiêu chuẩn quốc tế.

       Với phương châm “Kỷ cương, sáng tạo, chất lượng và uy tín", tập thể CBCNV Xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống đáng tự hào của mình, quyết tâm giữ vững vai trò là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ khảo sát địa vật lý giếng khoan, phấn đấu hoàn thành có chất lượng những chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

 

                                                 Bài và Ảnh : Xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan

CÁC HOẠT ĐỘNG

Tuổi trẻ Xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan Vietsovpetro: Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Thanh niên năm 2023

Tuổi trẻ Xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan Vietsovpetro: Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Thanh niên năm 2023

16 March 2023
​(PetroTimes) - Nhân dịp kỷ niệm 92 năm Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023), Đoàn cơ sở Xí nghiệp Địa vật lý giếng…
Đoàn cơ sở XN Địa Vật Lý Giếng Khoan hưởng ứng, phối hợp thực hiện công trình thanh niên “tết ấm xuân vui” năm 2023 của BCH Đoàn Công An tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đoàn cơ sở XN Địa Vật Lý Giếng Khoan hưởng ứng, phối hợp thực hiện công trình thanh niên “tết ấm xuân vui” năm 2023 của BCH Đoàn Công An tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

13 January 2023
Được sự đồng ý của Lãnh đạo đơn vị và Ban Thường Vụ Đoàn LD Việt Nga Vietsovpetro, trong các ngày 09-11/01/2023 vừa qua, Đoàn cơ sở XN Địa Vật…

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ

Advantages & Disadvantages

Advantages & Disadvantages

05 March 2012
ADVANTAGES Able to log any angel well Same log quality as standard tools Tools always attached to drillpipe Mud circulation pass the tools Able to log long intervals Accurate depth…
Toolpusher Assemblies

Toolpusher Assemblies

05 March 2012
Nhóm Marketing
Vsprowess Software

Vsprowess Software

29 February 2012
Main Features • Three component processing of any survey configuration • Image reconstruction of P and S wave modes, both CDP mapping and migration, using simple dip, anisotropic models. •…

KHOA HỌC KỸ THUẬT

XN ĐỊA VẬT LÝ GIẾNG KHOAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SÁNG KIẾN SÁNG CHẾ VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 2022.

XN ĐỊA VẬT LÝ GIẾNG KHOAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SÁNG KIẾN SÁNG CHẾ VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 2022.

11 May 2023
Chiều ngày 25/4/2023, XN Địa vật lý giếng khoan (XN ĐVLGK) đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết hoạt động sáng kiến sáng chế (SKSC) và khoa học…
VIETSOVPETRO ĐƯỢC VINH DANH TẠI LỄ TRAO GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐỢT 6

VIETSOVPETRO ĐƯỢC VINH DANH TẠI LỄ TRAO GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐỢT 6

29 November 2022
Tối ngày 23/11/2022, tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã diễn ra Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ…
XN Địa vật lý giếng khoan tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Sáng kiến Sáng chế năm 2020

XN Địa vật lý giếng khoan tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Sáng kiến Sáng chế năm 2020

09 December 2021
 Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid – 19 nên Hội nghị tổng kết phong trào sáng kiến sáng chế năm 2020 đã không tổ chức được như…

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu