• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

QUI CHẾ BÌNH XÉT THAM QUAN DU LỊCH

User Rating: 2 / 5

Star ActiveStar ActiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

                                                              QUI CHẾ BÌNH XÉT THAM QUAN DU LỊCH

                                                                                 (Năm 2010)

Dựa theo quy chế tham quan du lịch của CĐ XNLD và tình hình thực tế của CĐ XN ĐVLGK, BCH CĐXN ban hành qui chế bình xét tham quan du lịch như sau :

Cách bình xét dựa trên tính điểm :

1/CB-CNV làm việc trên 10 năm tại XNLD, tính đến ngày 31/12/2009 : 10 điểm Từ năm thứ 11 trở đi mỗi năm cộng 0.25 điểm

Trường hợp làm việc ít hơn 10 năm thì mỗi năm tính 1 điểm

2/Đạt danh hiệu CSTĐ cấp XNLD, khen thưởng TCT, CĐ Ngành DK trở lên từ năm 2007 – 2009: Mỗi lần khen thưởng cộng 0.5 điểm (chỉ tính 1 danh hiệu trong năm)

3/ Tham gia cán bộ CĐ (Từ CĐBP trở lên ): Mỗi khóa cộng 0.5 điểm, tối đa không quá 2 điểm

4/Đạt giải các cuộc thi do CĐ XNLD tổ chức từ năm 2007-2009(giải 3 trở lên) :

- Giải cá nhân : cộng 0.5 điểm/ giải, tối đa không quá 2 điểm

- Giải đồng đội : cộng 0.25 điểm/ giải/ người, tối đa không quá 2 điểm

 

5/Có SKSC(Tác giả, đồng tác giả) từ năm 2007-2009: Cấp XNLD chứng nhận : 0.5 điểm/ mỗi CKSC, tối đa không quá 2 điểm

 

6/ Trực tiếp làm việc ngoài biển : - Dưới 5 năm : không được tính

- Từ năm thứ 5 đến năm thứ 10 : tính 1 lần 0.25 điểm

- Từ năm thứ 11 đến năm thứ 15 : tính 1 lần 0.5 điểm

- Từ năm thứ 15 năm : Tính 1 lần 1 điểm

7/ CBCNV là con liệt sỹ hoặc bản thân là thương binh được cộng 0.5 điểm

8/ Những tiêu chuẩn bị trừ điểm :

- Đã đi du lịch từ Huế trở ra miền Bắc, du lịch nước ngoài do CĐXN tổ chức theo kinh phí CĐ XNLD : Mỗi lần trừ 1 điểm

- Đã đi du lịch nước ngoài do CĐ XNLD tổ chức theo kinh phí CĐ XNLD : Mỗi lần trừ 1.5 điểm

- Bị kỷ luật cảnh cáo (Từ năm 2007 – đến thời điểm bình xét ) : Mỗi lần trừ 0.5 điểm

 

Ghi chú :

- Khi bình xét nếu cùng điểm, có ưu tiên cho những người sắp nghỉ hưu

- Trường hợp CB-CNV đã từng đi tuyến du lịch Hạ Long theo kinh phí CĐ XNLD thì 05 năm sau mới xét lại và du lịch Nước ngòai do CĐXNLD tổ chức theo kinh phí CĐ XNLD thì 10 năm sau mới xét lại

- Xét theo đợt, không bảo lưu kết quả dự bị lần trước - Những CB – CNV đã được xét đi du lịch theo kinh phí CĐ XNLD vẫn được bảo lưu các điểm cộng trong lần xét tiếp theo(chỉ trong thời gian hiệu lực)

XN ĐỊA VẬT LÝ

Xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác sản xuất, Hội nghị Người lao động và Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2020

Xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác sản xuất, Hội nghị Người lao động và Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2020

Hoạt động sản xuất 06 January 2021
Nhằm đánh giá, tổng kết công tác sản xuất năm 2020 của XN Địa vật lý GK, đồng thời thảo luận để tìm ra các biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm xây dựng XN phát triển bền vững trong những năm sắp tới, XN Địa vật lý giếng khoan đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sản xuất năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021, Hội nghị người lao động kết hợp với Hội nghị Tổng kết công tác Đảng vào chiều ngày 22 tháng 12 năm 2020 tại Hội trường Xí nghiệp.

CÁC HOẠT ĐỘNG

Xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác sản xuất, Hội nghị Người lao động và Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2020

Xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác sản xuất, Hội nghị Người lao động và Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2020

06 January 2021
Nhằm đánh giá, tổng kết công tác sản xuất năm 2020 của XN Địa vật lý GK, đồng thời thảo luận để tìm ra các biện pháp khắc phục những…
CÔNG ĐOÀN XN ĐỊA VẬT LÝ GK TỔ CHỨC HỘI THAO KỶ NIỆM 37 NĂM NGÀY THÀNH LẬP XN

CÔNG ĐOÀN XN ĐỊA VẬT LÝ GK TỔ CHỨC HỘI THAO KỶ NIỆM 37 NĂM NGÀY THÀNH LẬP XN

24 June 2020
Thực hiện kế hoạch hoạt động của Công đoàn XN Địa vật lý giếng khoan năm 2020, về tổ chức các hoạt động Văn hóa - Thể thao kỷ niệm…
GIẢI CẦU LÔNG CHI ĐOÀN II MỞ RỘNG NĂM 2020

GIẢI CẦU LÔNG CHI ĐOÀN II MỞ RỘNG NĂM 2020

05 June 2020
Trong suốt 4 tháng vừa qua, Đoàn cơ sở XN Địa vật lý giếng khoan đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Lãnh đạo Vietsovpetro và của Đoàn cấp…

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ

Advantages & Disadvantages

Advantages & Disadvantages

05 March 2012
ADVANTAGES Able to log any angel well Same log quality as standard tools Tools always attached to drillpipe Mud circulation pass the tools Able to log long intervals Accurate depth…
Toolpusher Assemblies

Toolpusher Assemblies

05 March 2012
Nhóm Marketing
Vsprowess Software

Vsprowess Software

29 February 2012
Main Features • Three component processing of any survey configuration • Image reconstruction of P and S wave modes, both CDP mapping and migration, using simple dip, anisotropic models. •…

KHOA HỌC KỸ THUẬT

XN ĐỊA VẬT LÝ GIẾNG KHOAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SÁNG KIẾN SÁNG CHẾ NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO SÁNG KIẾN SÁNG CHẾ NĂM 2020.

XN ĐỊA VẬT LÝ GIẾNG KHOAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SÁNG KIẾN SÁNG CHẾ NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO SÁNG KIẾN SÁNG CHẾ NĂM 2020.

29 October 2020
Nhằm đánh giá, tổng kết và tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào sáng kiến sáng chế năm 2019, đồng thời đưa…
Vietsovpetro: Áp dụng sáng kiến - sáng chế làm lợi trên 10 triệu USD trong năm 2019

Vietsovpetro: Áp dụng sáng kiến - sáng chế làm lợi trên 10 triệu USD trong năm 2019

02 March 2020
Năm 2019, Hội đồng Sáng kiến - sáng chế Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã nhận được 154 giải pháp đăng ký sáng kiến, trong đó 110 sáng kiến…
Thành tích ấn tượng của Vietsovpetro tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018 - 2019

Thành tích ấn tượng của Vietsovpetro tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018 - 2019

04 December 2019
Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018-2019 do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Sở Khoa học và Công nghệ,…

Google search

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu