• Xưởng sửa chữa và chuẩn chỉnh máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

XÍ NGHIỆP ĐỊA VẬT LÝ GIẾNG KHOAN - BẠN ĐỒNG HÀNH CỦA CÁC NHÀ DẦU KHÍ

QUI CHẾ BÌNH XÉT THAM QUAN DU LỊCH

User Rating: 2 / 5

Star ActiveStar ActiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

                                                              QUI CHẾ BÌNH XÉT THAM QUAN DU LỊCH

                                                                                 (Năm 2010)

Dựa theo quy chế tham quan du lịch của CĐ XNLD và tình hình thực tế của CĐ XN ĐVLGK, BCH CĐXN ban hành qui chế bình xét tham quan du lịch như sau :

Cách bình xét dựa trên tính điểm :

1/CB-CNV làm việc trên 10 năm tại XNLD, tính đến ngày 31/12/2009 : 10 điểm Từ năm thứ 11 trở đi mỗi năm cộng 0.25 điểm

Trường hợp làm việc ít hơn 10 năm thì mỗi năm tính 1 điểm

2/Đạt danh hiệu CSTĐ cấp XNLD, khen thưởng TCT, CĐ Ngành DK trở lên từ năm 2007 – 2009: Mỗi lần khen thưởng cộng 0.5 điểm (chỉ tính 1 danh hiệu trong năm)

3/ Tham gia cán bộ CĐ (Từ CĐBP trở lên ): Mỗi khóa cộng 0.5 điểm, tối đa không quá 2 điểm

4/Đạt giải các cuộc thi do CĐ XNLD tổ chức từ năm 2007-2009(giải 3 trở lên) :

- Giải cá nhân : cộng 0.5 điểm/ giải, tối đa không quá 2 điểm

- Giải đồng đội : cộng 0.25 điểm/ giải/ người, tối đa không quá 2 điểm

 

5/Có SKSC(Tác giả, đồng tác giả) từ năm 2007-2009: Cấp XNLD chứng nhận : 0.5 điểm/ mỗi CKSC, tối đa không quá 2 điểm

 

6/ Trực tiếp làm việc ngoài biển : - Dưới 5 năm : không được tính

- Từ năm thứ 5 đến năm thứ 10 : tính 1 lần 0.25 điểm

- Từ năm thứ 11 đến năm thứ 15 : tính 1 lần 0.5 điểm

- Từ năm thứ 15 năm : Tính 1 lần 1 điểm

7/ CBCNV là con liệt sỹ hoặc bản thân là thương binh được cộng 0.5 điểm

8/ Những tiêu chuẩn bị trừ điểm :

- Đã đi du lịch từ Huế trở ra miền Bắc, du lịch nước ngoài do CĐXN tổ chức theo kinh phí CĐ XNLD : Mỗi lần trừ 1 điểm

- Đã đi du lịch nước ngoài do CĐ XNLD tổ chức theo kinh phí CĐ XNLD : Mỗi lần trừ 1.5 điểm

- Bị kỷ luật cảnh cáo (Từ năm 2007 – đến thời điểm bình xét ) : Mỗi lần trừ 0.5 điểm

 

Ghi chú :

- Khi bình xét nếu cùng điểm, có ưu tiên cho những người sắp nghỉ hưu

- Trường hợp CB-CNV đã từng đi tuyến du lịch Hạ Long theo kinh phí CĐ XNLD thì 05 năm sau mới xét lại và du lịch Nước ngòai do CĐXNLD tổ chức theo kinh phí CĐ XNLD thì 10 năm sau mới xét lại

- Xét theo đợt, không bảo lưu kết quả dự bị lần trước - Những CB – CNV đã được xét đi du lịch theo kinh phí CĐ XNLD vẫn được bảo lưu các điểm cộng trong lần xét tiếp theo(chỉ trong thời gian hiệu lực)

XN ĐỊA VẬT LÝ

Công nghệ xử lý minh giải tài liệu địa vật lý giếng khoan LOGINTER

Công nghệ xử lý minh giải tài liệu địa vật lý giếng khoan LOGINTER

Nghiên cứu khoa học 17 May 2018
Cụm công trình ”Các quy trình công nghệ xử lý minh giải tài liệu địa vật lý giếng khoan LOGINTER” được tác giả Nguyễn Thị Liên Thủy cùng các cộng sự ở Xí nghiệp Địa lý giếng khoan, Liên doanh Việt-Nga, Vietsovpetro, xây dựng từ tháng 12/2012, đưa vào sử dụng từ tháng 1/2014, đến nay đã trở thành một công cụ đắc lực, giúp các chuyên gia, kỹ sư địa vật lý có thể phân tích nhanh và chính xác các dạng số liệu khảo sát trạng thái kỹ thuật ống chống và cần khai thác, số liệu siêu…

CÁC HOẠT ĐỘNG

XN ĐỊA VẬT LÝ GIẾNG KHOAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SÁNG KIẾN SÁNG CHẾ NĂM 2017

XN ĐỊA VẬT LÝ GIẾNG KHOAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SÁNG KIẾN SÁNG CHẾ NĂM 2017

02 April 2018
Nhằm đánh giá, tổng kết hoạt động sáng kiến sáng chế năm 2017 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2018, đồng thời khen thưởng các tập thể, cá…
Tết vui cho em

Tết vui cho em

26 January 2018
Thực hiện kế hoạch hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên năm 2018, trong không khí vui tươi chuẩn bị đón chào xuân Mậu Tuất 2018, ngày 21/1/2018, Đoàn…
XN Địa vật lý giếng khoan tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sản xuất năm 2017 , triển khai kế hoạch năm 2018 và Hội nghị người lao động

XN Địa vật lý giếng khoan tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sản xuất năm 2017 , triển khai kế hoạch năm 2018 và Hội nghị người lao động

28 December 2017
Nhằm đánh giá, tổng kết công tác sản xuất năm 2017 của XN Địa vật lý GK và tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc…

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ

Advantages & Disadvantages

Advantages & Disadvantages

05 March 2012
ADVANTAGES Able to log any angel well Same log quality as standard tools Tools always attached to drillpipe Mud circulation pass the tools Able to log long intervals Accurate depth…
Toolpusher Assemblies

Toolpusher Assemblies

05 March 2012
Nhóm Marketing
Vsprowess Software

Vsprowess Software

29 February 2012
Main Features • Three component processing of any survey configuration • Image reconstruction of P and S wave modes, both CDP mapping and migration, using simple dip, anisotropic models. •…

KHOA HỌC KỸ THUẬT

Công nghệ xử lý minh giải tài liệu địa vật lý giếng khoan LOGINTER

Công nghệ xử lý minh giải tài liệu địa vật lý giếng khoan LOGINTER

17 May 2018
Cụm công trình ”Các quy trình công nghệ xử lý minh giải tài liệu địa vật lý giếng khoan LOGINTER” được tác giả Nguyễn Thị Liên Thủy cùng các cộng…
Vietsovpetro đạt giải cao tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 14

Vietsovpetro đạt giải cao tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 14

19 April 2018
Tối ngày 17/4, Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công…
Liên doanh Vietsovpetro: Lao động sáng tạo ở Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan

Liên doanh Vietsovpetro: Lao động sáng tạo ở Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan

05 April 2018
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Việc…

Video

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu