• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

Vietsovpetro xứng đáng là hạt nhân quan trọng của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Đó là đánh giá của đồng chí Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tại buổi làm việc với với lãnh đạo Xí nghiệp liên doanh Dầu khí Việt - Xô (Vietsovpetro) ngày 18/5/2009.

     Tại trụ sơ XNLD, đồng chí Đinh La Thăng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn Tuyến - Bí thư Đảng uỷ Xí nghiệp Liên doanh; đồng chí Nguyễn Hữu Tuyến - Tổng Giám đốc Xí nghiệp Liên doanh và toàn bộ cán bộ lãnh đạo chủ chốt Xí nghiệp Liên doanh Vietsopetro đã đón và làm việc với đồng chí Trương Tấn Sang cùng các đồng chí trong đoàn công tác.

     Tại đây, thay mặt Đảng ủy XNLD, đồng chí Nguyễn Văn Tuyến - Bí thư Đảng ủy Vietsovpetro báo cáo với đồng chí Thường trực về quá trình hình thành và phát triển của Đảng bộ XNLD. Từ một tổ chức cơ sở đảng ban đầu với 45 đảng viên, đến nay, trải qua 28 năm hoạt động và từng bước lớn mạnh, đảng bộ Vietsopetro đã trở thành một đảng bộ lớn cấp trên cơ sở với 133 chi bộ, 15 đảng bộ cơ sở với gần 1800 đảng viên. Đảng bộ đã trở thành một trong những mẫu hình cần được nghiên cứu và nhân rộng về tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài.

     Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, Vietsovpetro đã trở thành điểm sáng trong ngành công nghiệp dầu khí của đất nước, đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển tăng tốc của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Sản phẩm của Vietsovpetro chiếm tỷ trọng lớn của ngành dầu khí. Trong quá trình xây dựng và phát triển, Vietsovpetro đã tạo dựng được cơ sở vật chất, kỹ thuật vững chắc và đồng bộ trên bờ cũng như trên biển để phục vụ thăm dò khai thác dầu khí, góp phần đưa nước ta trở thành nước khai thác và xuất khẩu dầu đứng thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á.

     Tổng Giám đốc XNLD Vietsovpetro Nguyễn Hữu Tuyến khẳng định: “Xí nghiệp Liên doanh đã, đang và sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển ổn định kinh tế Việt Nam. Đến hết năm 2009, doanh thu từ dầu thô của Vietsovpetro ước đạt 45,5 tỷ USD, trong đó phần nộp vào ngân sách Nhà nước và lợi nhuận phía Việt Nam đạt gần 30 tỷ USD, phần nộp ngân sách của Vietsovpetro chiếm khoảng 15% đến 22% tổng thu ngân sách Nhà nước hàng năm”.

     Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Trung ương Đảng, đồng chí Trương Tấn Sang biểu dương những thành tích mà Vietsovpetro đạt được trong 28 năm qua, xứng đáng là “hạt nhân quan trọng của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam”. Đồng chí tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, trong vòng 10 - 15 năm sắp tới, Vietsovpetro cùng với Petrovietnam phát huy mọi nguồn lực sẽ vươn lên đuổi kịp và vượt các tập đoàn dầu khí lớn trong khu vực và trên thế giới với nhiều dòng sản phẩm đa dạng, phục vụ đắc lực sự phát triển của nền kinh tế nước ta.

     Đặc biệt, đồng chí Trương Tấn Sang quan tâm đến triển vọng phát triển của Vietsovpetro khi chuyển đổi sang theo cơ chế mới sau năm 2010 và lưu ý những kinh nghiệm thành công của XNLD cần được nghiên cứu tổng kết vì nó có ý nghĩa rất lớn trong lãnh đạo, chỉ đạo liên doanh, liên kết kinh tế với nước ngoài.

     Về vấn đề xây dựng Đảng, đồng chí Trương Tấn Sang và đoàn công tác đã dành thời gian để tìm hiểu kinh nghiệm xây dựng đảng trong loại hình doanh nghiệp liên doanh đặc thù như XNLD. Đồng chí nhấn mạnh việc tổng kết kinh nghiệm xây dựng đảng, nhất là kinh nghiệm xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh trong doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài sẽ góp phần vào việc nâng tầm lý luận về xây dựng Đảng trong điều kiện, hoàn cảnh đặc thù.

     Đảng bộ Vietsovpetro cần tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo trong tất cả các hoạt động dầu khí của Xí nghiệp và mở rộng hợp tác quốc tế; tiếp tục triển khai sáng tạo bước tiếp theo của Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng tại XNLD, đồng thời tích cực tham gia cùng Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí trong công tác lãnh đạo phát triển ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam.

     Những kinh nghiệm bước đầu sau 2 năm thực hiện Cuộc vận động tại Đảng bộ XNLD rất cần được áp dụng một cách sáng tạo vào bước tiếp theo của Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Trên tinh thần dân chủ, phát huy tính sáng tạo tập thể, đồng chí Trương Tấn Sang khuyến khích các đồng chí lãnh đạo cũng như đảng viên trong Đảng bộ XNLD mạnh dạn trao đổi kinh nghiệm cũng như những kiến nghị với đoàn công tác để kịp thời bổ sung, điều chỉnh nhằm đưa cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thu được nhiều kết quả hơn nữa.

 Những nhiệm vụ trọng tâm của Vietsovpetro trong giai đoạn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025:

     • Tiếp tục khai thác một cách an toàn và hiệu quả hệ thống công nghệ hiện có nhằm tận thu tối đa nguồn tài nguyên dầu khí tại hai mỏ Bạch Hổ và Rồng, đồng thời sớm đưa các mỏ đã xác định được trữ lượng vào khai thác;

     • Đẩy mạnh công tác tìm kiếm, thăm dò các vùng khác trên thềm lục địa Việt Nam ở vùng nước sâu hơn;

     • Mở rộng công tác thăm dò địa chất và khai thác dầu khí ra nước ngoài, tham gia tích cực vào các dự án của Petrovietnam trong việc mở rộng hoạt động sang các nước Châu Phi, Nam Mỹ và các nước trong khu vực, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi chiến lược an ninh năng lượng của đất nước;

     • Tăng cường và mở rộng công tác dịch vụ trong lĩnh vực công nghiệp dầu khí trong nước và nước ngoài. Đặc biệt, XNLD đang tích cực chuẩn bị cho công tác chuyển đổi sang hoạt động theo cơ chế mới phù hợp với luật pháp Việt Nam, coi đây là cơ hội để Vietsovpetro hoàn thiện hơn, tiếp tục phát triển và phát triển mạnh hơn, giữ vững vai trò đầu tầu của mình trong ngành dầu khí Việt Nam.

P.L. (theo VSP)

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu