• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

Đón dòng dầu đầu tiên mỏ Nam Rồng - Đồi Mồi

                   

Thông tin từ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

(PVN) ngày 7/3 cho biết, XNLD Vietsovpetro và Công ty Dầu khí Việt - Nga - Nhật (VRJ) vừa tổ chức Lễ đón nhận dòng dầu đầu tiên mỏ Nam Rồng - Đồi Mồi tại thành phố Vũng Tàu. Mỏ Nam Rồng - Đồi Mồi thuộc Lô 09-3 do VRJ phát hiện dòng dầu vào năm 2004 nằm liền kề với Lô 09-1 (Mỏ Bạch Hổ và Rồng) của XNLD Vietsovpetro.


Đây là mỏ dầu có cấu tạo phức tạp và việc thiết kế khai thác phải có một hoạch định riêng biệt mới có thể nâng cao hiệu quả phát triển mỏ.


Với mục đích sớm đưa khu vực Nam Rồng - Đồi Mồi vào khai thác đạt hiệu quả cao nhất, đảm bảo gia tăng sản lượng trong những năm tiếp theo, PVN đã chỉ đạo kết nối mỏ Đồi Mồi vào hệ thống khai thác liên hoàn trên Lô 09-1. Phương án này đã tận dụng được nguồn lực, kinh nghiệm, hợp lý hóa hệ thống thu gom vận chuyển, tăng năng suất khai thác mỏ Nam Rồng - Đồi Mồi, giảm thiểu chi phí đầu tư, gia tăng hiệu quả kinh tế và quan trọng là hình thành mô hình hợp tác hiệu quả mới - mô hình hợp nhất, phát triển và điều hành chung mỏ.


Ngay sau ký kết thỏa thuận tiền hợp nhất mỏ với VRJ, XNLD Vietsovpetro đã xây dựng 2 giàn khoan khai thác RC-4 và RC-DM. Cải hoán giàn RP-1, xây dựng lắp đặt hệ thống đường ống ngầm, mua sắm - lắp đặt hệ thống công nghệ thượng tầng, khoan và hoàn thiện các giếng khai thác. Chỉ trong vòng 15 tháng, XNLD Vietsovpetro đã xuất sắc hoàn thành khối lượng công việc được giao. Ngày 26/1/2010, dòng sản phẩm thương mại đầu tiên được công nhận và ngày 29/1/2010 là ngày bắt đầu dịch vụ. Trong lịch sử xây dựng công trình dầu khí biển trên thềm lục địa Việt Nam chưa có công trình nào đạt tốc độ xây dựng nhanh như công trình Nam Rồng - Đồi Mồi.


Hiện nay, sản lượng hằng ngày khai thác tại mỏ đạt trên 700 tấn với 4 giếng khai thác, trong tương lai gần sẽ tăng sản lượng bằng cách đưa lần lượt các giếng vào khai thác. Dự kiến trong tháng 3 năm nay sẽ xuất 100.000 thùng dầu thương phẩm của phần quyền lợi khối 09-3 cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

                                                                                                                             Theo VSP

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu