• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

Vietsovpetro, biểu tượng hữu nghị Việt - Nga

Vietsovpetro đã xây dựng được cơ sở vật chất kỹ thuật vững chắc trên bờ và hệ thống công nghệ liên hoàn trên biển, đào tạo được một đội ngũ CB-CNV lành nghề.

 

Đến thăm và nói chuyện thân mật với cán bộ, chuyên gia, lao động VN và Liên bang Nga đang làm việc, công tác tại Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro ngày 24-4, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh với những thành tích to lớn đã đạt được, Vietsovpetro là biểu tượng của mối quan hệ hợp tác kinh tế hiệu quả và tình hữu nghị vững bền giữa hai nước Việt  - Nga. Chủ tịch Quốc hội mong rằng với kinh nghiệm tích lũy được, với đội ngũ CB-CNV chuyên nghiệp, trưởng thành trong quá trình xây dựng và phát triển xí nghiệp, Vietsovpetro sẽ tiếp tục vươn cao, vươn xa.

           

 

Theo Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng, Vietsovpetro đã trở thành con chim đầu đàn, xây nền đắp móng và là lực lượng chủ lực của ngành dầu khí VN. Đến nay, xí nghiệp đã khai thác trên 185 triệu tấn dầu, cung cấp vào bờ 21,5 tỉ m3 khí, hằng năm đóng góp khoảng 20% ngân sách quốc gia.

Vietsovpetro đã xây dựng được cơ sở vật chất kỹ thuật vững chắc trên bờ và hệ thống công nghệ liên hoàn trên biển, đào tạo được một đội ngũ CB-CNV lành nghề... Đó là cơ sở vững chắc cho sự phát triển ngành công nghiệp dầu khí nước nhà.

 (Theo http://nld.com.vn)

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu