• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

LAO ĐỘNG SÁNG TẠO Ở XÍ NGHIỆP ĐỊA VẬT LÝ GIẾNG KHOAN

          Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất". Việc tổ chức phong trào thi đua lao động sáng tạo tại Công đoàn Xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan cũng không ngoài việc thực hiện lời dạy đó của Hồ Chủ Tịch. Có thể nói, một trong những đóng góp hiệu quả và thiết thực của Công đoàn Xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan đối với việc hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị đó là việc phát động, tổ chức thành công phong trào thi đua sáng tạo và đây được coi là một phong  trào tạo động lực trong quản lý và sản xuất kinh doanh của XN. Trong đó, phong trào phát huy sáng kiến sáng chế hợp lý hóa sản xuất tại XN là minh chứng cho thấy hoạt động công đoàn đã thật sự đồng hành cùng với chính quyền trong việc hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Nó thể hiện qua sự phát triển toàn diện về quy mô và chất lượng công trình của hoạt động sáng kiến sáng chế của Xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan.

                  Hình 1: Các công nhân đang làm việc trên giàn khoan của Vietsovpetro

          Bám sát sự chỉ đạo của lãnh đạo Xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan và hưởng ứng phát động của công đoàn Xí nghiệp với phương châm: Hiệu quả-Thiết thực-Hiện đại, hoạt động sáng kiến sáng chế (SKC) trong những năm qua đã đi vào đáp ứng thực chất yêu cầu cấp bách về Khoa học – Kỹ thuật – Công nghệ của công tác sản xuất trong từng bộ phận và có những điểm mới đáng ghi nhận như sau : Trước hết, về đối tượng : Trong những năm gần đây, hoạt động SKSC đã phổ biến trong toàn bộ các lĩnh vực hoạt động sản xuất của XN.Trước đây ngoài các bộ phận chủ lực thường xuyên duy trì được phong độ trong công tác SKSC lâu nay của XN như Xưởng sửa chữa & chuẩn chỉnh máy địa vật lý, Xưởng sửa chữa thiết bị chuyên dụng, Đội Công nghệ mới, Đội kiểm tra khai thác, thì cho đến nay các bộ phận khác như Đội carota khí, Đội carota tổng hợp, Trung tâm phân tích và xử lý số liệu, Đội thử vỉa, Phòng kinh tế kế hoạch, bộ phận Quản lý – hành chính nhân sự đều đã trở thành các nhân tố mới, rất năng động trong công tác SKSC và hợp lý hóa sản xuất. Về đề tài: Trước kia, các giải pháp chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực kỹ thuật như điện tử, cơ khí, CNTT, công nghệ địa vật lý,...thì trong các năm gần đây, các giải pháp đã phủ đều trong các lĩnh vực hoạt động của XN. Đã có một số giải pháp rất hay thuộc lĩnh vực phân tích tài liệu địa vật lý như "Hiệu chỉnh ảnh hưởng của thành phần sét khi tính toán độ bão hòa chất lưu đối với lát cắt trầm tích cát-sét"; và các giải pháp thuộc lĩnh vực quản lý điển hình như "giải pháp cải tiến phương thức cấp phát trang bị bảo hộ lao động tại Xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan", "giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhân lực các đội sản xuất tại Xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan","giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhân lực các đội sản xuất tại Xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan".Về chất lượng công trình và sự hợp tác của nhiều bộ phận: Các đề tài đặt ra thường liên quan đến nhiều lĩnh vực khoa học kỹ thuật, để giải quyết được các đề tài này đòi hỏi sự đầu tư lâu dài, sự tham gia của nhiều chuyên gia với các ngành nghề khác nhau, do đó chỉ với lực lượng của một nhóm hoặc một bộ phận thì công việc không thể thực hiện toàn vẹn. Tại xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan việc hợp tác giữa các bộ phận để thực hiện đề tài có một vai trò rất lớn. Nhiều công trình điển hình là kết quả của sự hợp tác này. Chất lượng các giải pháp tương đối cao, nội dung của các giải pháp chức hàm lượng chất xám lớn và ứng dụng nhiều thành phần công nghệ mới. Các giải pháp của xí nghiệp đã được đánh giá cao tại các hội thi sáng tạo kỹ thuật ngành Dầu khí Việt Nam. Năm 2010 xí nghiệp tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật ngành dầu khí Việt Nam với 2 giải pháp: Hệ thống đo cảnh báo giếng khoan đạt giải Nhất;Lò nung mô phỏng nhiệt độ áp suất cao đạt giải Khuyến khích.

                    Hình 2: Các kỹ sư của Vietsovpetro đang làm việc trên giàn khoan

            Xí nghiệp đã xây dựng truyền thống và thương hiệu trong các hội thi sáng tạo kỹ thuật (STKT) tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT). Cụ thể, bắt đầu tham gia dự thi từ hội thi năm 2006-2007;Giải pháp "Hệ thống lò nung mô phỏng nhiệt/áp suất giếng khoan" đạt giải Nhì. Giải pháp "Hệ thống đánh dấu mét từ tự động" đạt giải Nhì hội thi STKT tỉnh BR-VT năm 2008-2009.Tại hội thi STKT tỉnh BT-VT lần 7 (2010-2011) XN đạt một giải Nhất và một giải Ba. Cuối năm 2011, giải pháp "Hệ thống đo độ lệch và phương vị giếng khoan đường kính 60 mm" đã được tỉnh BR-VT chọn để gửi đi dự thi Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 11 (2010-2011),đã đạt giải Nhất Hội thi STKT toàn quốc trong lĩnh vực Công nghệ thông tin – điện tử - viễn thông. Giải pháp "Thiết kế chế tạo Hệ thống đánh dấu mét từ tự động base 1m" đã đạt giải Ba giải thưởng Sáng tạo công nghệ Việt Nam năm 2012. Giải pháp "Cụm công trình các thiết bị phụ trợ dịch vụ địa vật lý giếng khoan", đã đạt giải Nhất Hội thi STKT tỉnh BR-VT lần thứ 8 năm 2012-2013. Và tiếp tục được Tỉnh BR-VT chọn để gửi đi dự thi Hội thi STKT toàn quốc lần thứ 12(2012-2013).

          Với các giải thưởng đạt được trong những năm qua, có thể nói với việc tổ chức thành công phong trào SKSC chứng minh bằng sự phát triển toàn diện về quy mô và chất lượng công trình của hoạt động SKSC của Xí nghiệp Địa vật lý Giếng khoan, bên cạnh việc mang lại hiệu quả thiết thực trong hoạt động sản xuất kinh doanh của XN thì việc tạo ra được một phong trào có sức lan tỏa đến mọi lĩnh vực, mọi thành phần trong XN còn mang một ý nghĩa lớn lao hơn rất nhiều, góp phần vào việc hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hằng năm của Xí nghiệp Địa vật lý Giếng khoan và Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro nói chung.

Nguyễn  Phong

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu