• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

Drill Collar Severing Tool (Mach Wave Generator Type 1-3/8” and 2”)

Item

Description

1 Assy, HMX
2 Igniter Assy, HMX
        3          Sub Adapter Assy
4 Rubber Boot
5  Extension Sleeve
6 Teflon Lead Wire
7 O-Ring
8 Tandem Sub Adapter
9 Socket Head Cap Screw
10 O-Ring
11 Cutter Detonator
12 Housing
13 Pellet Retainer
14 Spring
15 Bull Plug
12 Set Screw
A
Pellet, HMX

 

Cutter O.D (in) Drill Collar Size
1 – 3/8 ” O.D Up to 6” with 2-13/16” bore
2 ” O.D Up to 11” with 3” bore – heavy mud

· Benefits and Features

Recommended usage of largest size drill collar severing tool for the bore or restriction size encountered.

Drill Collar: Severing tool should be centered in the body of the collar.

Drill Pipe: Severing tool should be centralized in the coupling with approximately 10,000 pounds of tension on the string at time of firing.

- Severing tool has been used many times to release drill collar or heavy drill pipe from the well.

 

     

Nhóm Marketing

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu