• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

Khẳng định trữ lượng dầu công nghiệp ở Cấu tạo mới Thỏ Trắng(Tây Bắc Bạch Hổ)

Trong không khí tất bật và háo hức của những ngày cuối năm 2012, tại Vietsovpetro đã diễn ra nhiều sự kiện quan trọng: Đó là Đại hội Công đoàn Vietsovpetro lần thứ XI, Khánh thành Khu nghỉ dưỡng Vietsovpetro, Khai mạc kỳ họp Hội đồng Vietsovpetro lần thứ 41 và sự khẳng định trữ lượng dầu công nghiệp ở cấu tạo mới Thỏ Trắng… đã làm nức lòng toàn thể CBCNV Vietsovpetro.

Ngọn lửa niềm tin

Theo tin từ  đồng chí Lê Việt Hải - Phó Tổng giám đốc phụ trách Địa chất Vietsovpetro, vào lúc 16h00 ngày 07 tháng 12 năm 2012, khi thử vỉa đầu tiên ở giếng khoan thăm dò thẩm lượng Thỏ Trắng - 2X đã nhận dòng dầu từ tầng Oligoxen trên với lưu lượng 150m3/ngày đêm. Hiện Vietsovpetro đang khảo sát đánh giá thông số vỉa. Hi vọng trong thời gian tới khi tiến hành thử vỉa thứ 2 cũng sẽ cho kết quả tốt.

Đây là giếng khoan thứ 2 cho dòng dầu thương mại ở cấu tạo mới Thỏ Trắng ở chiều sâu 3970 m (chiều sâu thiết kế là 4103m).

Được biết, cách đây khoảng 3 tháng, Vietsovpetro đã thử 2 vỉa tầng Oligoxen trên ở giếng Thỏ Trắng – 1X. Vỉa thứ nhất cho dòng dầu với lưu lượng 251m3/ngày đêm, vỉa thứ 2 có lưu lượng 214m3/ ngày đêm.

Trên cơ sở kết quả thăm dò thẩm lượng giếng Thỏ Trắng-1X và Thỏ Trắng-2X, sau khi công tác thử vỉa hoàn tất, Vietsovpetro sẽ tiến hành đánh giá trữ lượng toàn mỏ, lập luận chứng kinh tế kỹ thuật xây dựng giàn đầu giếng BK – Thỏ Trắng nhằm tổ chức xây lắp và đưa giàn BK này vào khai thác trong quý II năm 2013.

A.P

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu